Založte si jazykovú školu s overeným know-how – licenčný systém EMPIRE

Vybudovanie úspešnej jazykovej školy nie je v dnešnej dobe jednoduchou záležitosťou. Výsledok vášho podnikania sa bude odvíjať od mnohých faktorov. Spolupráca so silným partnerom vám môže poskytnúť benefity, vďaka ktorým môže byť úspech v podnikaní s jazykovou školou oveľa pravdepodobnejší.

V článku Ako vybudovať úspešnú jazykovú školu sme vám predstavili niekoľko hlavných problémov, s ktorými sa majiteľ jazykovej školy vo svojich podnikateľských začiatkoch, ale aj počas celého podnikania stretáva. Mnohé z ťažkostí pri podnikaní s jazykovou školou je možné pomerne efektívne vyriešiť, ak poznáte osvedčený recept. Niekedy jeho objavenie môže trvať veľmi dlho, inokedy sa ho nemusí podariť vôbec získať. Ďalšou možnosťou môže byť spolupráca s partnerom, kto overený know-how k úspechu už pozná. V tomto článku vám predstavíme úspešnú jazykovú školu EMPIRE a jej systém licenčného partnerstva, ktorý je výborným začiatkom pre novo vzniknutú jazykovku bez predchádzajúcich skúseností.

O čom je jazyková škola EMPIRE?

Jazyková škola EMPIRE vznikla v roku 2004 a jej pôsobenie sa začalo najskôr v Bratislave. Od samotného začiatku škole mimoriadne darilo a v roku 2006 otvorila svoje priame pobočky aj v Košiciach a v Prahe. Najmä vďaka inovatívnym licencovaným metódam, ktoré robia hodiny dynamické a orientované na rozprávanie dnes zastrešuje sieť nezávislých jazykových škôl licenčných partnerov v takmer 60 mestách. V súčasnosti EMPIRE aktívne pôsobí v troch krajinách Európy, ročne vzdeláva viac ako 10 000 študentov a odučí vyše 20 000 hodín cudzieho jazyka. Do portfólia jej výučby v súčasnosti patria všetky svetové jazyky ako angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, ale napríklad aj čínština.

Ponuku jazykovej školy EMPIRE tvorí výučba cudzieho jazyka pre všeobecnú verejnosť, pre firemných klientov ale aj veľmi populárne vyučovanie cudzieho jazyka pre deti. Hlavnou črtou, ktorou sa jazyková školu EMPIRE odlišuje od konkurencie, je to, ako hodina cudzieho jazyka vyzerá a čo všetko sa na nej za krátky čas klient naučí. V samotnej jazykovej škole tomu hovoria „edutainment“, čo je skratka z anglických výrazov education (vzdelávanie) a entertainment (zábava). Hodina je živá, dynamická, zábavná a vďaka tomu sa klient aj oveľa rýchlejšie učí. Okrem toho sa jazyková škola EMPIRE vyznačuje aj nadštandardným prístupom k svojim študentom, prepracovaným systémom správy klientov a neustálymi inováciami, ktoré do výučby prináša. Samozrejmosťou sú aj ukážkové hodiny, kde môžu potenciálni klienti zistiť, ako vyučovacia hodina prebieha a ako rýchlo sa dá cudzí jazyk učiť, keď to človeka baví.

Článok pokračuje pod reklamou

Inovatívne metódy vzdelávania jazykov, ktoré prinášajú výsledky

Hlavnou devízou úspechu jazykovej školy EMPIRE je unikátny systém vzdelávania, vďaka ktorému sa klient naučí jazyk oveľa rýchlejšie. Úspech vzdelávania spočíva v tom, že pri výučbe sa používajú medzinárodne licencované metódy, ktoré sú overené na tisíckach spokojných klientov. Na tvorbe vyučovacích metód sa podieľalo a neustále ich zdokonaľuje množstvo lektorov a metodikov z rôznych krajín sveta. Inovátorom v učebných postupoch je aj vlastné vývojové metodické centrum jazykovej školy EMPIRE.

Vyučovanie cudzieho jazyka spočíva v simulácii cudzojazyčného prostredia, v ktorom sú študenti už od prvej hodiny „nútení“ komunikovať omnoho častejšie ako pri tradičných vyučovacích metódach. Ide o prirodzený spôsob osvojovania si cudzieho jazyka – rozprávaním. Vďaka konverzačnému štýlu hodín študenti rýchlo strácajú strach z rozprávania, získavajú potrebné sebavedomie a porozumenie hovorenému cudziemu jazyku. Študenti tak vďaka riadenej konverzácii veľmi rýchlo napredujú, začínajú priamo rozmýšľať a reagovať v cudzom jazyku. A to všetko sa uskutočňuje zábavnou formou. Učebné postupy lektorovi zas pomáhajú „krok za krokom“ viesť hodinu v takej atmosfére, aby bola neustále dynamická, zábavná, zaujímavá, a počas ktorej budú študenti plne sústredení.

Licenčné partnerstvo s jazykovou školou EMPIRE – používanie osvedčeného know-how

Pre tých, ktorí by radi začali prevádzkovať vlastnú jazykovú školu s osvedčenými licencovaným produktmi, ale aj pre existujúce jazykové školy, ktoré hľadajú inšpiráciu pre ďalší rozvoj podnikania a hľadajú inovatívne produkty, ponúka jazyková škola EMPIRE spoluprácu v podobe licenčného partnerstva. Celý systém licenčného partnerstva je veľmi jednoduchý, prehľadný a transparentný.

Licenčný partner platí fixný ročný licenčný poplatok, za ktorý získa právo poskytovať kurzy prostredníctvom jedinečných a exkluzívnych vzdelávacích produktov vo svojom regióne. Nadobudne všetky potrebné materiály pre výučbu a riadenie lektorov k jednotlivým produktom, aby presne vedel, ako majú hodiny správne prebiehať. Samozrejmosťou je zaručenie územnej ochrany, takže vo vašom meste/okrese rovnaké produkty nikto iný poskytovať nebude. Výška licenčného poplatku je pritom veľmi atraktívna a prístupná pre každého.

Jeden ročný licenčný poplatok = kompletná starostlivosť o partnerskú jazykovú školu

Cieľom jazykovej školy EMPIRE je prispieť k úspechu každého licenčného partnera. Okrem kompletného know-how k produktom získa licenčný partner aj niekoľkodňové vstupné školenie k celému riadeniu jazykovej školy a podnikaniu. Naučí sa, ako správne viesť hodiny s požadovanou kvalitou, ako vybudovať úspešný tím vrátane tréningu lektorov a mnoho iného. K tomu slúžia aj podporné príručky pre vedenie jazykovej školy, k získavaniu klientov a „krok za krokom“ návod k vedeniu hodín a niekoľko marketingových materiálov v podobe vzorových letákov a plagátov. Samozrejme, EMPIRE zastrešuje aj logistiku a distribúciu všetkých licencovaných učebných materiálov.

Každá partnerská jazyková škola má prideleného biznis konzultanta z jazykovej školy EMPIRE, ktorý jej poskytuje podporu po metodickej a organizačnej stránke. Každá škola má možnosť si vytvoriť vlastný profil priamo na webstránke EMPIRE, kde môže prezentovať svoj tím, priestory a služby. Pre všetky partnerské školy je pritom raz ročne bezplatne organizovaná konferencia, kde môžu načerpať nové informácie od odborníkov z oblasti vzdelávania a marketingu a zdieľať svoje skúsenosti s inými licenčnými partnermi. Ak chce niektorá škola úplne špecifické školenie alebo riešenie, je možné si ho dodatočne objednať. V podnikaní tak vďaka licenčnej spolupráci nie ste sami a máte sa s kým poradiť a vymeniť si skúsenosti.

Vyššie uvedené benefity sú pre majiteľov jazykových škôl súčasťou ročného fixného licenčného poplatku. Vyžiadajte si podrobnejšie informácie pre potenciálnych licenčných partnerov a vybudujte svoju jazykovú školu so silným partnerom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Klaudia Bednárová (The Bridge): Jazyky učíme v Bratislave a testujeme v Ázii

Keď ju prijímali ako lektorku do jazykovej školy, nikto nezisťoval, či ovláda angličtinu. Dnes má vlastné jazykové centrum a na lektorov vysoké nároky.

Tri ženy, ktoré vzdelávajú Slovensko vďaka úspešnej franšíze Berlitz

Denisa, Petra a Katarína začínali ako zamestnankyne, neskôr od materskej firmy odkúpili jazykovú školu formou franšízy. Ich lektori ročne odučia 50 000 hodín a u jedného zákazníka učia aj 450 študentov.

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Franchisingová príležitosť od spoločnosti Kinekus, s.r.o.

Slovenský franchisový koncept KINEKUS ponúka zaujímavú podnikateľskú príležitosti v oblasti predaja domácich potrieb, záhradných a stavebných náradí, elektrických náradí a podobne. Kinekus, ktorý má viac ako 25-ročné skúsenosti na slovenskom trhu v oblasti maloobchodu, ponúka záujemcom o franchising pomoc od prvotných fáz plánovania podnikania až po dennodenný kontakt pri prevádzkovaní Vašej vlastnej predajne.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky