Hospodárske výsledky firiem za rok 2017

Každý podnikateľ si môže overiť „finančné zdravie“ svojho súčasného, či budúceho obchodného partnera. Spoločnosť FinStat, s.r.o. totiž zverejnila na svojej webovej stránke ukazovatele z výkazov 205 490 spoločností za rok 2017 ako sú tržby, splatná daň z príjmov či ich hospodárske výsledky.

Tržby a hospodárske výsledky firiem za rok 2017

Slovenské spoločnosti dosahujú vo veľkej miere čistý obrat do výšky 100 tisíc eur. V roku 2017 dosiahlo takéto tržby až 68 % spoločností, čo je rovnaký počet firiem ako v predchádzajúcich rokoch (2013 - 2016).

Z uvedeného vyplýva, že trend v dosahovaní tržieb v slovenských spoločnostiach sa v posledných rokoch percentuálne nezmenil a čistý obrat vo výške do 100 tisíc eur dosiahla každá druhá firma na Slovensku.

Hospodárske výsledky firiem sa oproti minulým rokom (2014 - 2016) taktiež výrazne nezmenili a zachovávajú si rovnaký trend. V roku 2017 dosiahli spoločnosti nasledovné hospodárske výsledky:

  • zisk: 58 % firiem, t. j. 119 084 firiem v celkovej hodnote viac ako 12 miliárd eur,
  • strata: 38,2 % firiem, t. j. 78 524 firiem v celkovej hodnote viac ako 3 miliardy eur,
  • nula: 3,8 % firiem, t. j. 7 882 firiem.

V praxi to znamená, že vlani každá druhá firma dosiahla kladný výsledok hospodárenia, t.j. zisk a každá tretia skončila v strate.

Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že sa výsledky hospodárenia firiem zlepšili. Kým v roku 2013 dosiahlo zisk len 52 % spoločností, v roku 2017 ich bolo o 6 % viac. Naopak percentuálny podiel firiem v strate sa znížil, nakoľko v roku 2013 bolo v strate o 4 % firiem viac ako v roku 2017 (v roku 2017 bolo v strate 38 % firiem). Dôvodom tejto zmeny môže byť aj to, že s účinnosťou od 1.1.2014 vstúpilo do platnosti zavedenie daňovej licencie.

 

Splatná daň z príjmov a daňová licencia za rok 2017

V roku 2017 zaplatilo výšku dane z príjmov (daňovú licenciu) v sume 960 eur najviac slovenských firiem, a to až 25,2 % z celkového počtu, t. j. každá štvrtá spoločnosť. Po daňovej licencii vo výške 960 eur, zaplatilo najviac firiem daňovú licenciu vo výške 480 eur. V praxi to znamená, že každá piata firma zaplatila za rok 2017 daňovú licenciu v minimálnej výške (20,3 %). V roku 2017 bol teda ešte stále vysoký počet firiem, ktorých daňová povinnosť:

  • je nižšia ako výška daňovej licencie,
  • je nulová,
  • nie je, z dôvodu, že je firma v daňovej strate.
Článok pokračuje pod reklamou

Kým v roku 2013 bola v súhrne splatná daň z príjmu vo výške 1,8 miliardy eur, v roku 2017 je výška splatnej dane z príjmu skoro o miliardu eur viac, t. j. 2,7 miliardy eur. Medziročný vzrast splatnej dane z príjmov od roku 2013 malo za následok zavedenie daňovej licencie od roku 2014.

Daňová licencia bola zavedená ako tzv. minimálna výška dane z príjmov právnických osôb a bola zákonom stanovená vo výške:

  • 480 eur: pre neplatiteľov DPH, ktorých ročný obrat neprekročil výšku 500 000 eur,
  • 960 eur: pre platiteľov DPH, ktorých ročný obrat neprekročil výšku 500 000 eur,
  • 2880 eur: pre daňovníkov, ktorých ročný obrat bol vyšší ako 500 000 eur.

Kým v roku 2013, kedy ešte nebola zavedená daňová licencia, zaplatilo daň z príjmu vo výške 960 eur len 10 firiem, v roku 2017 to bolo až 51 722 firiem (t. j. každá štvrtá firma). Zavedenie daňovej licencie však spôsobilo veľkú záťaž pre mladé a začínajúce podniky. Vzrástol preto počet zrušených firiem v rokoch 2014 až 2017 a klesol zároveň počet novovzniknutých firiem v danom období.

Na nasledujúcom grafe si môžete pozrieť, aký bol percentuálny podiel zaplatených daní z príjmov za rok 2017:

S účinnosťou od 1.1.2018 je platenie daňovej licencie zrušené, to znamená, že firmy zaplatili poslednýkrát daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017. Napriek tomu, že sa daňová licencia zrušila, firmy si budú môcť zaplatenú daňovú licenciu v rokoch 2015 až 2017 ešte v zdaňovacom období 2018 započítať s kladnou daňovou povinnosťou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Ako zistiť konečného užívateľa výhod?

Kto je konečným užívateľom výhod? Ktoré osoby majú povinnosť ho identifikovať a ako majú pritom postupovať?

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky