Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolné výkazy poskytujú finančnej správe od roku 2014 významný zdroj informácií o transakciách medzi platiteľmi DPH. Tieto údaje sú automatizovane spracúvané, čo umožňuje vyhodnotiť správnosť veľkého objemu údajov s cieľom identifikovať nezrovnalosti. Analytická činnosť nad údajmi z kontrolných výkazov je zameraná na identifikáciu rizika neoprávneného uplatnenia odpočítania DPH, nepriznania DPH, ale aj prepojenia transakcií do rizikových schém.

Údaje ku kontrolnému výkazu DPH na transparentnom portáli - čo všetko tam možno nájsť?

Všetky dôležité údaje ku kontrolnému výkazu DPH sú v súčasnosti dostupné na transparentom OpenData portáli finančnej správy a boli aktualizované k piatku 17. decembra. Tento portál spustila finančná správa v novembri 2021 s cieľom sprístupniť zadarmo občanom, či laickej a odbornej verejnosti všetky údaje, ktoré má k dispozícii. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií, akými sú:

  1. Finančná správa,
  2. Výber daní a cla,
  3. Výkon správy daní,
  4. Výkon správy cla,
  5. Nedoplatky, vymáhanie a exekúcie,
  6. Daňová kontrola,
  7. Poskytovanie informácií,
  8. Byť zdravý je výhra.

Na projekte pracovala finančná správa od začiatku tohto roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33.915 eur vrátane DPH. Ročne vybaví Finančné riaditeľstvo SR približne 7000 žiadostí o údaje z KV DPH, pričom väčšinu (89 %) tvoria požiadavky daňových úradov súvisiace s kontrolnou činnosťou, 7,7 % tvoria požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a v 3,3 % prípadov boli nápomocné Kriminálnemu úradu finančnej správy.

Ukážka portálu OpenData Finančnej správy SR. Zdroj: opendata.financnasprava.sk
Ukážka portálu OpenData Finančnej správy SR. Zdroj: opendata.financnasprava.sk

Aké sú zistenia z analýz kontrolných výkazov DPH?

Na základe analýzy DPH je mesačne začatých viac ako dvesto daňových kontrol a miestnych zisťovaní zameraných na DPH. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených údajov, nálezy z kontrol začatých na základe analýzy kontrolných výkazov DPH za posledné tri roky sú vo výške 279 miliónov eur. Z hľadiska sektorov bolo najviac porušení zákona  odhalených v sektore maloobchodu a veľkoobchodu. Finančná správa tiež zverejnila vývoj základov dane podľa jednotlivých oddielov kontrolných výkazov za obdobie od januára 2014 až po súčasnosť, ktoré poskytujú informácie o vývoji ekonomickej aktivity podnikateľských subjektov registrovaných na DPH.

OpenData portál finančná správa vylepšuje, pribudli ďalšie novinky

OpenData portál finančnej správy má viaceré novinky. Vo februári 2022 okrem nových datasetov pribudla aj anglická verzia portálu a na úvodnej strane sú návštevníkom k dispozícii nové grafy so zaujímavými štatistikami. Nejde však o posledné zmeny, finančná správa pripravuje aj ďalšie vylepšenia s cieľom priniesť, čo najviac dostupných dát pre verejnosť.

Prečítajte si tiež

Aktualizácia k 28.6.2022: OpenData portál finančnej správy má ďalšie novinky. Bol zapracovaný responzívny dizajn pre tablety a mobilné telefóny. Pribudlo nové vyhľadávacie okno, cez ktoré sa používatelia dostanú rýchlejšie k hľadaným dátam. Novinkou je aj možnosť zdieľania údajov na viacerých sociálnych sieťach, či sťahovanie dát do formátu JSON. Rovnako pribudla história datasetov či štatistika využívanosti API rozhraní.

Pridaná je tiež možnosť sťahovať len nové dáta, nie vždy celý dataset. Pre nových návštevníkov finančná správa pripravila možnosť nastavenia notifikácie o nových prípadne upravených datasetoch.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz podľa § 7a

Prijímate alebo dodávate služby z/do členského štátu EÚ? V článku sa dočítate, aké povinnosti vám plynú v súvislosti s podaním daňového priznania a súhrnného výkazu podľa zákona o DPH.

Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?

DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny

Podlieha výmena tovaru alebo služby za kryptomenu alebo výmena jednej kryptomeny za inú kryptomenu dani z pridanej hodnoty? Problematikou DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny sa zaoberá tento článok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky