Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolné výkazy poskytujú finančnej správe od roku 2014 významný zdroj informácií o transakciách medzi platiteľmi DPH. Tieto údaje sú automatizovane spracúvané, čo umožňuje vyhodnotiť správnosť veľkého objemu údajov s cieľom identifikovať nezrovnalosti. Analytická činnosť nad údajmi z kontrolných výkazov je zameraná na identifikáciu rizika neoprávneného uplatnenia odpočítania DPH, nepriznania DPH, ale aj prepojenia transakcií do rizikových schém.

Údaje ku kontrolnému výkazu DPH na transparentnom portáli - čo všetko tam možno nájsť?

Všetky dôležité údaje ku kontrolnému výkazu DPH sú v súčasnosti dostupné na transparentom OpenData portáli finančnej správy a boli aktualizované k piatku 17. decembra. Tento portál spustila finančná správa v novembri 2021 s cieľom sprístupniť zadarmo občanom, či laickej a odbornej verejnosti všetky údaje, ktoré má k dispozícii. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií, akými sú:

  1. Finančná správa,
  2. Výber daní a cla,
  3. Výkon správy daní,
  4. Výkon správy cla,
  5. Nedoplatky, vymáhanie a exekúcie,
  6. Daňová kontrola,
  7. Poskytovanie informácií,
  8. Byť zdravý je výhra.

Na projekte pracovala finančná správa od začiatku tohto roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33.915 eur vrátane DPH. Ročne vybaví Finančné riaditeľstvo SR približne 7000 žiadostí o údaje z KV DPH, pričom väčšinu (89 %) tvoria požiadavky daňových úradov súvisiace s kontrolnou činnosťou, 7,7 % tvoria požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a v 3,3 % prípadov boli nápomocné Kriminálnemu úradu finančnej správy.

Ukážka portálu OpenData Finančnej správy SR. Zdroj: opendata.financnasprava.sk
Ukážka portálu OpenData Finančnej správy SR. Zdroj: opendata.financnasprava.sk

Aké sú zistenia z analýz kontrolných výkazov DPH?

Na základe analýzy DPH je mesačne začatých viac ako dvesto daňových kontrol a miestnych zisťovaní zameraných na DPH. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených údajov, nálezy z kontrol začatých na základe analýzy kontrolných výkazov DPH za posledné tri roky sú vo výške 279 miliónov eur. Z hľadiska sektorov bolo najviac porušení zákona  odhalených v sektore maloobchodu a veľkoobchodu. Finančná správa tiež zverejnila vývoj základov dane podľa jednotlivých oddielov kontrolných výkazov za obdobie od januára 2014 až po súčasnosť, ktoré poskytujú informácie o vývoji ekonomickej aktivity podnikateľských subjektov registrovaných na DPH.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pravidlá v DPH: zmeny v sadzbách aj oslobodení tovarov a služieb

Ministri financií EÚ sa 7.12.2021 dohodli na aktualizácii súčasných pravidiel, ktorými sa upravujú sadzby dane z pridanej hodnoty na tovar a služby. Čo sa zmení?

Nepredajné zásoby

V článku sa zaoberáme zásobami, ktoré sú nepredajnými. Ako sa ich znižujúca sa schopnosť predaja a likvidácia prejavuje v účtovníctve a na dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty?

Čo by mal o DPH vedieť neplatiteľ DPH

Kedy sa môže DPH týkať aj neplatiteľa DPH? Kedy vzniká zdaniteľným osobám povinnosť registrovať sa pre DPH alebo za platiteľa DPH a kedy sú povinné platiť DPH?

Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 – aké sú kritériá a výhody?

Od 1.1.2022 dochádza k prepracovaniu indexu daňovej spoľahlivosti a k zverejneniu daňových subjektov s ich indexom spoľahlivosti. Aké kritériá po novom sa budú hodnotiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky