Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolné výkazy poskytujú finančnej správe od roku 2014 významný zdroj informácií o transakciách medzi platiteľmi DPH. Tieto údaje sú automatizovane spracúvané, čo umožňuje vyhodnotiť správnosť veľkého objemu údajov s cieľom identifikovať nezrovnalosti. Analytická činnosť nad údajmi z kontrolných výkazov je zameraná na identifikáciu rizika neoprávneného uplatnenia odpočítania DPH, nepriznania DPH, ale aj prepojenia transakcií do rizikových schém.

Údaje ku kontrolnému výkazu DPH na transparentnom portáli - čo všetko tam možno nájsť?

Všetky dôležité údaje ku kontrolnému výkazu DPH sú v súčasnosti dostupné na transparentom OpenData portáli finančnej správy a boli aktualizované k piatku 17. decembra. Tento portál spustila finančná správa v novembri 2021 s cieľom sprístupniť zadarmo občanom, či laickej a odbornej verejnosti všetky údaje, ktoré má k dispozícii. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií, akými sú:

  1. Finančná správa,
  2. Výber daní a cla,
  3. Výkon správy daní,
  4. Výkon správy cla,
  5. Nedoplatky, vymáhanie a exekúcie,
  6. Daňová kontrola,
  7. Poskytovanie informácií,
  8. Byť zdravý je výhra.

Na projekte pracovala finančná správa od začiatku tohto roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33.915 eur vrátane DPH. Ročne vybaví Finančné riaditeľstvo SR približne 7000 žiadostí o údaje z KV DPH, pričom väčšinu (89 %) tvoria požiadavky daňových úradov súvisiace s kontrolnou činnosťou, 7,7 % tvoria požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a v 3,3 % prípadov boli nápomocné Kriminálnemu úradu finančnej správy.

Ukážka portálu OpenData Finančnej správy SR. Zdroj: opendata.financnasprava.sk
Ukážka portálu OpenData Finančnej správy SR. Zdroj: opendata.financnasprava.sk

Aké sú zistenia z analýz kontrolných výkazov DPH?

Na základe analýzy DPH je mesačne začatých viac ako dvesto daňových kontrol a miestnych zisťovaní zameraných na DPH. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených údajov, nálezy z kontrol začatých na základe analýzy kontrolných výkazov DPH za posledné tri roky sú vo výške 279 miliónov eur. Z hľadiska sektorov bolo najviac porušení zákona  odhalených v sektore maloobchodu a veľkoobchodu. Finančná správa tiež zverejnila vývoj základov dane podľa jednotlivých oddielov kontrolných výkazov za obdobie od januára 2014 až po súčasnosť, ktoré poskytujú informácie o vývoji ekonomickej aktivity podnikateľských subjektov registrovaných na DPH.

OpenData portál finančná správa vylepšuje, pribudli ďalšie novinky

OpenData portál finančnej správy má viaceré novinky. Vo februári 2022 okrem nových datasetov pribudla aj anglická verzia portálu a na úvodnej strane sú návštevníkom k dispozícii nové grafy so zaujímavými štatistikami. Nejde však o posledné zmeny, finančná správa pripravuje aj ďalšie vylepšenia s cieľom priniesť, čo najviac dostupných dát pre verejnosť.

Aktualizácia k 28.6.2022: OpenData portál finančnej správy má ďalšie novinky. Bol zapracovaný responzívny dizajn pre tablety a mobilné telefóny. Pribudlo nové vyhľadávacie okno, cez ktoré sa používatelia dostanú rýchlejšie k hľadaným dátam. Novinkou je aj možnosť zdieľania údajov na viacerých sociálnych sieťach, či sťahovanie dát do formátu JSON. Rovnako pribudla história datasetov či štatistika využívanosti API rozhraní.

Pridaná je tiež možnosť sťahovať len nové dáta, nie vždy celý dataset. Pre nových návštevníkov finančná správa pripravila možnosť nastavenia notifikácie o nových prípadne upravených datasetoch.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

Sadzby DPH v roku 2023

Od roku 2023 sa znížená sadzba DPH uplatní aj na plnenia súvisiace so športom a reštauračné služby, pribúda tiež 5 % sadzba DPH. Pozrite si celkový prehľad sadzieb DPH v SR platných pre rok 2023.

Novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty od roku 2023 a 2024? Prehľad dôležitých schválených zmien v zákone o DPH v článku.

Oneskorená registrácia na DPH: čo robiť?

Ako postupovať v prípade oneskorenej registrácie pre DPH? Ako sa vypĺňa mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky