Podnikateľský plán živnostníka - poradenské služby (vzor)

Redakcia Podnikajte.sk | 22.11.2010
Podnikateľský plán živnostníka - poradenské služby (vzor)

Podnikateľský plán Ing. Martina Podhradského, ktorý sa rozhodol podnikať formou živnosti, je spracovaný predovšetkým pre vlastnú potrebu podnikateľa, možno ho však využiť napríklad aj pri získavaní štátneho príspevku na začatie podnikania určeného pre živnostníkov. Ak by sa podnikateľ uchádzal s podobným plánom o finančné zdroje u banky, pravdepodobne by neuspel, nakoľko objektívne nedokáže preukázať svoje schopnosti prostredníctvom výsledkov hospodárenia z minimálne posledných dvoch rokov podnikania a rovnako ani nedisponuje majetkom, ktorým by sa za úver zaručil.

Plánu dominuje detailne prepracovaný mesačný plán peňažných tokov. Jedna z výhod jednoduché ho účtovníctva je tá, že pre zostavenie takejto podoby plánu poskytuje ideálne informácie. Podstatným rozdielom pri vedení jednoduchého účtovníctva v porovnaní s podvojným účtovníctvom je tá skutočnosť, že príjmy sa v účtovníctve zachytávajú nie v okamihu, keď podnikateľ vystaví faktúru (pri podvojnom účtovníctve sa v tomto okamihu účtuje o výnosoch), ale až v okamihu, keď dôjde k úhrade faktúry. Rovnaký princíp platí aj v oblasti nákladov. Hoci by sa pre uvedený typ podnikania viac oplatilo podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným (čo zároveň znamená nutnosť viesť podvojné účtovníctvo), rozhodli sme sa pre právnu formu SZČO, aby sme názorne poukázali na rozdiely pri zostavovaní výkazov, zdaňovaní podnikateľa, povinnosti platieb odvodov a podobne.

Názov podnikateľského plánu:

Poskytovanie profesionálnych konzultačných služieb v oblasti štrukturálnych fondov EÚ

 

Obsah podnikateľského plánu:

 

 1. Zhrnutie „Executive summary“
 2. Odborný profil podnikateľa a motivácia k podnikaniu 
 3. Produkt
 4. Marketingový plán
 • Popis celkového trhu a vymedzenie cieľového trhu
 • Analýza konkurencie
 • Marketingová stratégia a plán tržieb 
 1. Organizačný plán a zamestnanci
 2. Strategické smerovanie
 3. Zakladateľský rozpočet
 4. Plánované finančné projekcie
 • Plán príjmov a výdavkov na roky 2010 - 2012
 • Plán majetku a záväzkov na roky 2010 - 2012
 • Plán peňažných tokov na roky 2010 - 2012

 

Zhrnutie podnikateľského plánu:

Hlavným predmetom mojej podnikateľskej činnosti bude poskytovanie poradenských služieb v oblasti čerpania nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie. S predmetnou problematikou mám praktické skúsenosti či už ako projektový manažér renomovanej zahraničnej konzultačnej spoločnosti alebo ako nezávislý externý hodnotiteľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. O problematiku sa intenzívne zaujímam a v súčasnosti už mám vybudovanú dostatočnú sieť kontaktov, vďaka ktorým mám prístup k aktuálnym a presným informáciám. Presné informácie v branži, kde schvaľovanie projektových zámerov obzvlášť záleží od kvality vypracovania formálnej stránky projektu, je kľúčom k úspechu v mojom podnikaní. Nadobudnuté kontakty taktiež plánujem využiť aj pri formovaní môjho pracovného tímu.

Trh poradenských služieb v oblasti štrukturálnych fondov EÚ sa veľmi rýchlo rozvinul a hoci sa vyznačuje zvýšenou mierou konkurencie, stále je dostatočne atraktívny vzhľadom na nízke vstupné bariéry do podnikania, vysokú mieru pridanej hodnoty premietajúcu sa do atraktívnych cien služieb a synergické efekty plynúce zo získaného projektového know-how. Mojím cieľovým trhom bude predovšetkým segment malých podnikateľov, v ktorom je nižšia konkurencia. Svoje služby plánujem ponúkať aj obciam a mestám. Mojím cieľom je poskytnúť komplexné služby a v maximálnej možnej miere odbremeniť klienta od starostí s prípravou projektu.

V počiatočnej fáze podnikania budem svoju činnosť rozvíjať samostatne. Samozrejme, s rastom počtu projektov budú rásť požiadavky na personálne zabezpečenie vykonávaných činností. Moja podnikateľská stratégia je založená na filozofii organického rastu, t. j. plynulého posilňovania kolektívu pracovníkov v závislosti od možností rastu môjho podnikania.

Za kľúčovú časť marketingového mixu považujem cenovú politiku. Vzhľadom na to, že schválenie projektu nie je možné klientovi garantovať, v cenovej politike bude zakomponovaná deľba rizika vyplývajúceho z úhrady nákladov súvisiacich s prípravou projektu. Mojím hlavným predajným argumentom bude skutočnosť, že klient nebude musieť vopred platiť vysokú cenu za vypracovanie projektu. Naopak, väčšia časť honoráru, ktorú tvorí pohyblivá výška odmeny, bude účtovaná až po schválení projektu. Finančnou zainteresovanosťou zároveň klientovi dokážem, že je mojím eminentným záujmom vypracovať projekt čo najkvalitnejšie. Výška fixnej zložky odmeny bude stanovená tak, aby kryla časť nákladov na vypracovanie projektu. Plánované výsledky hospodárenia znázorňuje nasledujúci graf.

 Rozbeh podnikania plánujem financovať prevažne z vlastných zdrojov, ktoré tvoria viac ako 80 % potrebného kapitálu, zvyšné výdavky plánujem pokryť štátnym príspevkom na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 49 zákona o službách zamestnanosti.

Podnikanie, ktoré opisujem v predloženom podnikateľskom pláne, znamená pre mňa šancu stať sa nezávislým pri akceptovateľnej miere rizika. Som presvedčený, že vytrvalosťou a odhodlaním si môžem splniť svoj podnikateľský sen a vybudovať úspešnú poradenskú spoločnosť.

 

Stiahnuť kompletný vzorový podnikateľský plán živnostníka vrátane editovateľného modelu v exceli možno po zaregistrovaní v časti vzorové podnikateľské plány. Na nasledovnom obrázku je ukážka vstupného panelu ekonomického modelu vypracovaného v programe excel.

 

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.