Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Výber typu prepravy v medzinárodnom obchode závisí od rozličných faktorov. Svoju rolu zohráva vzdialenosť krajiny, z ktorej sa tovar doručuje alebo do ktorej sa exportuje, no tiež váha a objem tovaru, cena či trvanie doručenia. V článku preto približujeme, ako si správne vybrať prepravu a čo všetko je pri jej výbere potrebné zvažovať.

Vzdialenosť je kľúčová

Pri výbere typu prepravy zohráva dôležitú rolu hlavne vzdialenosť miesta odoslania od miesta doručenia. To platí tak pri importe zo zahraničia, ako aj pri exporte do iných krajín.

Ak firma spolupracuje s dodávateľmi alebo odberateľmi z Európy či Turecka, ako najvýhodnejšia a najčastejšia možnosť prepravy je kamiónová preprava. V prípade časovej urgencie a menšieho množstva tovaru (napríklad obchodných vzoriek) je na prepravu v rámci kontinentu možné využiť aj leteckú nákladnú prepravu. Tá je ale drahšia ako kamiónová preprava, preto si ju firmy vyberajú iba v nutných prípadoch.

Špecifickým regiónom pri preprave je Centrálna Ázia (napríklad Kazachstan a Uzbekistan), kam tiež európski importéri a exportéri prepravujú prostredníctvom kamiónovej a leteckej prepravy. Pri väčších objemoch, napríklad tovare v kontajneroch alebo cisternách, je v rámci kontinentov možná aj železničná či riečna preprava (hoci tá sa využíva iba okrajovo). Napríklad aj automobily sa často v rámci Európy z tovární k distribútorom prepravujú práve železničnou prepravou.

Pri obchodnej spolupráci s partnermi na iných kontinentoch je už potrebné využitie kombinovanej (tzv. multimodálnej) prepravy. Ide o kombináciu rozličných druhov prepráv, čiže námornej, železničnej, kamiónovej a leteckej. Pri tomto druhu prepravy je možné kombinovať všetky typy prepráv alebo využiť iba niektoré z nich (aj letecká preprava je v podstate kombinovanou prepravou, pretože väčšinou zahŕňa najskôr dodanie na adresu určenia kamiónovou prepravou).

Kombinácia využitých dopravných prostriedkov bude závisieť predovšetkým od lokality a infraštruktúry krajín odoslania a doručenia. Avšak, štandardne sa nazýva podľa typu prepravy, ktorá je pri nej najpodstatnejšia, čiže ktorou sa prejde najväčšia vzdialenosť počas prepravy. Pre lepšiu predstavu uvádzame príklad.

Príklad kombinovanej prepravy tovaru z USA na Slovensko

Tovar dodávateľ v rámci USA doručí do prístavu, odkiaľ sa námorne prepraví do Nemecka. Tam sa produkt preloží na vlak, ktorý príde do terminálu na Slovensku, kde sa zasa preloží na kamión alebo iný prostriedok cestnej nákladnej dopravy. Tá tovar doručí finálnemu zákazníkovi. Takúto prepravu identifikujeme ako námornú prepravu.  

Pri preprave medzi kontinentmi je vhodné špeciálne spomenúť Áziu, ktorá je „továrňou sveta“ a väčšina slovenských a českých firiem, ktoré importujú alebo exportujú mimo Európy, s týmto regiónom prichádza do kontaktu. Mnohí importéri a exportéri považujú za jediné možnosti prepravy z Číny námornú a leteckú prepravu. Avšak využiť možno aj železničnú prepravu, nakoľko je ekonomickejším a rýchlejším riešením ako letecká. Firmám môže využitie železničnej prepravy pri obchodovaní s Čínou zvýšiť obrátkovosť zásob a znížiť tlak na cash flow. Avšak, v roku 2023 začali firmy obchodujúce s juhovýchodnou Áziou riešiť, či má zmysel využívať nový vlakový prepravný koridor z tejto oblasti na prepravu tovaru (napríklad z Vietnamu do Európy). Túto alternatívu zatiaľ neodporúčame, pretože vlakové súpravy z Vietnamu idú najskôr do Číny a následne sú trasované do Európy. V súčasnosti dávajú čínske železnice pri preťažení kapacít prednosť domácemu tovaru a výrobky z Vietnamu tak môžu čakať aj niekoľko týždňov, kým sa dostanú na rad na ďalšiu cestu do cieľovej destinácie. Vlaková preprava z Vietnamu do Európy je finálne drahšia ako námorná a je bez časových garancií dodania, ktoré môžu výrazne presiahnuť čas dodania po mori. Preto táto alternatíva zatiaľ nemá pre európskych importérov zásadný benefit.

Pri výbere prepravy netreba zabúdať na povahu tovaru a jeho objem

Výber vhodnej prepravy pre tovar závisí nielen od geografie, ale aj od toho, čo bude prepravované. Pre každý tovar nemusí byť vhodný každý typ prepravy, a preto si vždy odporúčame overiť možnosti. Napríklad prepraviť nebezpečný tovar (ako batérie, chladiace látky či plyny) železničnou prepravou smerujúcou zo Slovenska do Číny alebo naopak dopravcovia neakceptujú. Nebezpečný tovar sa najčastejšie medzi kontinentmi prepravuje námorne. K takejto preprave je ale potrebné riadne označenie tovaru a extra dokumentácia (napríklad MSDS report, čiže Material Safety Data Sheet dokument, ktorý určuje pravidlá manipulácie s tovarom počas prepravy, či špeciálne certifikáty), ktorú musí importér alebo exportér dodať prepravcovi ešte pred realizáciou prepravy. Niektoré triedy nebezpečného tovaru je možné prepravovať aj letecky, pred realizáciou prepravy si je ale vždy potrebné overiť, či dopravca bude tovar akceptovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak výrobok vyžaduje napríklad chladenie alebo je krehký, je to tiež potrebné dohodnúť vopred s prepravcami, pretože musia zabezpečiť manipuláciu, ktorá tovar nepoškodí.

Nemenej dôležitými faktormi pri výbere vhodnej prepravy sú váha a objem tovaru. V medzinárodnej preprave všeobecne platí, že cenu prepravy určuje váha alebo objem prepravovaného tovaru vyjadrený v CBM (kubických metroch) alebo ložných metroch pri samostatnej kamiónovej preprave, pričom cenu určuje ten z parametrov, ktorý je väčší. Výpočet CBM závisí od rozmerov balenia tovaru, počtu kusov balení a ich váhy (možno naň použiť aj online kalkulačku, napr. cbmcalculator.com). Všeobecne platí, že pre prepravu menších zásielok (napríklad pár krabíc v celkovej váhe 10 kg) je vhodnejšia letecká preprava. Železničná a námorná sú výhodnejšie pre prepravu väčších tovarov (napríklad zásielok prepravovaných na paletách alebo strojov a technológií).

Cena vs trvanie prepravy ako výberový faktor  

Finálny výber typu prepravy bude pre importéra alebo exportéra závisieť od termínov dohodnutých kontraktov a ceny prepravy. Platí, že najrýchlejšou je letecká preprava, kde možno rátať s doručením v rámci kontinentu od 1 do 3 dnímedzi kontinentmi od 3 do 14 dní (v závislosti od dostupnosti priamych letov a trasovania letov). Cena leteckej prepravy je ale násobne vyššia ako námorná a železničná, preto sa letecká preprava oplatí skôr pri menej objemnom tovare vo vysokej hodnote.

V prípadoch, kde je možná železničná preprava, napríklad pri dovoze do Čínyvývoze z Číny či iných ázijských krajín je železničná preprava „zlatou strednou cestou“, kedy preprava trvá aj s doručením na Slovensko okolo jedného mesiaca. Jej cena býva ale vyššia ako pri námornej preprave, a to v priemere od 30 do 80 %, v závislosti od objemu prepravovaného tovaru. Avšak, v roku 2024, v čase konfliktu v Červenom mori, keď kontajnerové lode s tovarom plávajú okolo Mysu dobrej nádeje namiesto tradičnej trasy cez Suezský prieplav, vychádza pri menších zásielkach (napríklad 1 až 3 CBM) v niektorých prípadoch železničná preprava z Číny na Slovensko a do Česka lacnejšie.

Námorná preprava je pre firmy obchodujúce s tretími krajinami (mimo Európsku Úniu) najlacnejšou alternatívou. Jej trvanie je ale v priemere 2 až 3 mesiace, čiže núti importérov lepšie plánovať obrátkovosť zásob a finančné toky.  

Čo zvažovať pri výbere typu prepravy tovaru - zhrnutie

Vhodný typ prepravy pre dovážaný alebo vyvážaný tovar závisí od viacerých faktorov. Ide predovšetkým o termíny dodania, ktoré má firma dohodnuté s obchodnými partnermi, urgencia, s akou je potrebné tovar doručiť, vzdialenosť tovaru od miesta určenia a náklady spojené s prepravou, ktoré firma môže preniesť do svojej obchodnej marže pri zachovaní požadovanej ziskovosti. S výberom najefektívnejšieho typu prepravy a trasovania tovaru pre konkrétny export alebo import môže podnikateľom pomôcť aj prepravná spoločnosť, ktorá bude prepravu realizovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky