Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Kto dostane vyšší dôchodok?

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 160-tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2023.

Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši automaticky, bez osobitnej žiadosti. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia, teda poberatelia penzie môžu aj naďalej pracovať. O zvýšení dôchodkov rozhodne v marci 2024 so spätnou platnosťou od 1. januára 2024.

Kedy bude vyššia penzia vyplatená a ako sa o rozhodnutí dôchodcovia dozvedia?

Prvýkrát bude zvýšená suma dôchodku pracujúcim dôchodcom vyplatená vo výplatnom termíne v mesiaci apríl 2024 spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára 2024 do posledného dňa pred dňom splatnosti v mesiaci apríl.

Celkovo sa zvýšenie týka 160 189 dôchodcov. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate im Sociálna poisťovňa doručí poštou, a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku budú rozhodnutia zaslané do ich aktivovanej elektronickej schránky.

Podmienky práce počas poberania dôchodku

Ak sa na to dôchodcovia cítia, môžu si prilepšiť k penzii. Rozdiel však je, či poberajú riadny starobný dôchodok, alebo predčasný. V prvom prípade totiž môžu pracovať bez akéhokoľvek obmedzenia, zatiaľ čo predčasní dôchodcovia sa môžu zamestnať len na dohodu o pracovnej činnosti/vykonaní práce a musia dodržať hranicu príjmu 2400 eur ročne. Ak sumu presiahnu, je im výplata dôchodku zastavená. Deje sa tak tiež v prípade, že by sa poberateľ predčasného dôchodku dôchodkovo poistil z inej zárobkovej činnosti, napr. ako SZČO (živnostníkom môže byť bez zastavenia výplaty dávky v prípade, že mu nevznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne).

Výhodou pracovania popri poberaniu dôchodku je aj to, že sa dôchodcom každoročne automaticky prerátava výška dávky, prípadne možno o zvýšenie dôchodku požiadať žiadosťou, ak v priebehu roka prestal dôchodca pracovať. Môže tak ale urobiť len raz ročne. Ďalšie podrobnosti o podmienkach práce počas poberania dôchodku aj ilustračné príklady prepočítania dávky, približujeme v článku Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky