Podnikateľský plán - bagetéria a pekáreň (vzor)

Vzorový podnikateľský plán Bagetka, s.r.o. je spracovaný na účely získania mikropôžičky pre začínajúcich podnikateľov z mikropôžičkového programu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorého kvalifikačné požiadavky na uchádzača o úver sú mäkšie ako je tomu v prípade komerčných bánk, ktoré takmer bez výnimky vyžadujú minimálne dvojročnú podnikateľskú históriu. Šablóna plánu veľmi dobre poslúži pri spracovávaní podnikateľského plánu akejkoľvek obchodnej prevádzky.

Názov podnikateľského plánu:

Príprava a predaj čerstvých pekárenských výrobkov, šalátov a bagiet

 

Obsah podnikateľského plánu:

 1. Zhrnutie „Executive summary“
 2. Charakteristika spoločnosti a manažment
 3. Opis projektu
 4. Organizačný plán a zamestnanci
 5. Marketing
 6. Zakladateľský rozpočet a financovanie podnikania
 7. SWOT analýza projektu
 8. Plánované finančné projekcie
 • Plán výkazu ziskov a strát na roky 2010 - 2012
 • Plánovaná súvaha na roky 2010 - 2012
 • Plán výkazu peňažných tokov na roky 2010 - 2012
 • Analýza bodu zvratu pre rok 2011
 1. Prílohy

 

Zhrnutie podnikateľského plánu:

Spoločnosť Bagetka, s.r.o. som spolu s manželom založila v októbri roku 2009 a hlavným predmetom mojej činnosti bude príprava a predaj čerstvých pekárenských výrobkov, šalátov a bagiet v zákaznícky atraktívnej lokalite Bratislavy.

Obchodné priestory, v ktorých budem prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť, sa nachádzajú na Nevädzovej ulici č. 23 v nebytových priestoroch prízemia obytného domu. Na protiľahlej strane ulice sa nachádza Biznis centrum Mlyny I. a II., v ktorých podľa odborných odhadov pracuje približne 4 000 zamestnancov, čo predstavuje značný kúpyschopný potenciál. Ak porovnáme cenové podmienky nájmu s podmienkami v neďalekom administratívnom komplexe, cena na úrovni 800 € za mesiac bez energií je sotva polovičná, čo pokladáme za jednu z veľkých predností nášho projektu. Slabším miestom našej prevádzky je obmedzená možnosť parkovania pre zákazníkov a sťažený prístup zásobovacieho vozidla z vedľajšej uličky.

Celková výmera plochy prevádzky je 80m2, z toho 35m2 tvorí zázemie predajne a 45m2 zaberajú obchodné priestory. Priestory sú dobre dispozične riešené a zodpovedajú platným hygienickým normám. Obchodné priestory sme sa snažili dispozične riešiť tak, aby okrem rýchleho nákupu bola u nás aj možnosť konzumácie jedál, prípadne posedenia pri káve. Predbežne uvažujeme o štyroch stoloch s kapacitou 16 osôb, primárne však zostávame predovšetkým maloobchodnou predajňou.

Naším zákazníkom je predovšetkým mladý človek, ktorému nie je cudzia ponuka rýchleho občerstvenia, ale i viaceré zlozvyky, ktoré so sebou prináša moderná hektická doba. Z pohľadu nášho podnikania je podstatný zlozvyk mladých ľudí vynechávať zo svojho jedálnička najdôležitejší chod dňa, ktorým sú raňajky. Naša podnikateľská myšlienka je založená na predpoklade, že pokiaľ dokážeme ponúknuť hotové raňajky zabalené v praktickom obale, ktoré budú obsahovať napríklad čerstvú, zdravú zeleninu s čerstvo upečeným chrumkavým pečivom, dozaista si nájdeme okruh svojich verných zákazníkov. Naše predpoklady potvrdil trhový prieskum zameraný na spotrebiteľské správanie zákazníkov, ktorý sme zrealizovali v októbri 2010 priamo v lokalite nášho podnikania.

Článok pokračuje pod reklamou

O zákazníka budeme pri raňajkách súperiť s predajňou Coop Jednota, ktorej výmera je približne 300 m2 a nachádza sa priamo v budove Biznis centra Mlyny I. Šírka ponuky tohto obchodu je štandardná. Zákazník si má možnosť vybrať z niekoľkých druhov slaného a sladkého pečiva. V ponuke tohto obchodu nie je žiadne „raňajkové menu“. Veľkou výhodou tejto predajne je fakt, že je umiestnená priamo v komplexe, čo znamená, že určitá skupina zamestnancov môže zaparkovať svoje auto v podzemnej garáži a priamo suchou nohou navštíviť daný obchod. Našou ďalšou potenciálnou skupinou zákazníkov sú zamestnanci, ktorí sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti alebo iných dôvodov nestihli naobedovať v bežnom čase od 11.30 do 14.30. V objekte biznis centra pôsobí niekoľko reštaurácií, ktoré pripravujú obedové menu v určitom počte porcií a ak príde zákazník neskôr, lacné obedové menu na neho nemusí zvýšiť. V takom prípade sa môže rozhodnúť pre ponuku tzv. „minútky“, ktorá je však drahšia a nie každému chutí. Naša pekáreň sa svojou ponukou bude snažiť ponúknuť zdravú hodnotnú alternatívu za nižšiu cenu, pretože si ju s ohľadom na nižšie prevádzkové náklady budeme môcť dovoliť. Rozpätie cien na úrovni našich nákladov a cien výrobkov našej konkurencie (nielen priamej konkurencie v lokalite) je dostatočne široké a poskytuje nám priestor na tvorbu zisku. Plánované výsledky hospodárenia, ktoré sú naším konzervatívnom vývoja, znázorňuje graf č. 1.

Rozhodnutie podnikať v oblasti maloobchodu vyplynulo predovšetkým z mojich predchádzajúcich pracovných skúseností, vďaka ktorým som získala cenné informácie o trhu a potrebné skúsenosti s vedením kolektívu zamestnancov. V našej spoločnosti budem zodpovedať za operatívne riadenie, kontakt s dodávateľmi a samozrejme výber a riadenie zamestnancov. Môj manžel mi pomôže najmä pri rozbehu podnikania, neskôr sa bude podnikaniu venovať len okrajovo. Na bezproblémovú prevádzku predajne počas dňa sú potrebné dve osoby, čo spolu so mnou znamená celkovú potrebu 3 zamestnancov z dôvodu dovoleniek, práceneschopnosti a mojej pracovnej vyťaženosti. Pekáreň budeme prevádzkovať v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 17.00.Rozbeh podnikania plánujeme s manželom financovať prevažne z vlastných zdrojov, ktoré tvoria viac ako 66% potrebného kapitálu, zvyšné výdavky plánujem pokryť mikropôžičkou pre začínajúcich podnikateľov.


Vychádzajúc z výsledkov zostaveného plánu peňažných tokov a požiadaviek na zabezpečenie platobnej schopnosti v počiatočnej fáze podnikania, žiadam o mikropôžičku v hodnote 7 000 € za nasledovných navrhovaných podmienok:

 • Úroková miera 6,00% p.a.,
 • Dĺžka splácania 3 roky,
 • Anuitný spôsob splácania,
 • Čerpanie úveru k 31.12.2009.

V prípade, že naša žiadosť o mikropôžičku bude schválená, pekáreň uvedieme do prevádzky k 1. 3. 2010.

 

Stiahnuť kompletný vzorový podnikateľský plán firmy zaoberajúcej sa prípravou a predajom čerstvých pekárenských výrobkov, šalátov a bagiet, vrátane editovateľného modelu v exceli možno po zaregistrovaní v časti vzorové podnikateľské plány.

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán - hotel/penzión (vzor)

Podnikateľský plán prestavby a rekonštrukcie hotela je užitočnou pomôckou pre všetkých podnikateľov, ktorí podnikajú alebo sa chystajú podnikať v oblasti cestovného ruchu, v prevádzkovaní hotela či penziónu. Plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov formou bankového financovania, investičného kapitálu, alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov. Samozrejme, zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti potenciálneho podnikateľského zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade budova hotela, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán živnostníka - poradenské služby (vzor)

Podnikateľský plán Ing. Martina Podhradského, ktorý sa rozhodol podnikať formou živnosti, je spracovaný predovšetkým pre vlastnú potrebu podnikateľa, možno ho však využiť napríklad aj pri získavaní štátneho príspevku na začatie podnikania určeného pre živnostníkov. Ak by sa podnikateľ uchádzal s podobným plánom o finančné zdroje u banky, pravdepodobne by neuspel, nakoľko objektívne nedokáže preukázať svoje schopnosti prostredníctvom výsledkov hospodárenia z minimálne posledných dvoch rokov podnikania a rovnako ani nedisponuje majetkom, ktorým by sa za úver zaručil.

Podnikateľský plán výrobného podniku - píla (vzor)

Podnikateľský plán výrobného podniku Woodproduction, s.r.o. je príkladom plánu existujúceho malého podnikateľa, ktorý chce prostredníctvom investície do technologického zariadenia posilniť svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia sa oproti staršej, ktorú spoločnosť doteraz používala, vyznačuje nielen vyšším výkonom, ale tiež efektívnejším rezom, ktorý umožňuje vyššiu výťažnosť hlavného produktu podnikania - ostrohranného reziva. Podnikateľský plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania (úver), investičného kapitálu (vklad investora do podnikania) alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov (eurofondy).

Podnikateľský plán - lekáreň (vzor)

Podnikateľský plán lekárne Medicum, s.r.o. je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania, alebo investičného kapitálu. Zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna plánu rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti investičného zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným podnikateľským plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade polyfunkčný objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky