Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza plnohodnotný 13. dôchodok, a to pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok. Po novom sa tak 13. dôchodok stáva riadnou dôchodkovou dávkou, ktorú bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

13. dôchodok v roku 2024

Suma 13. dôchodku bude vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. V tomto roku bude pre poberateľov starobného dôchodku 13. dôchodok vo výške 606,30 eur. V tejto výške dostanú 13. dôchodok aj invalidní dôchodcovia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Sociálna poisťovňa vyplatí dávku tiež poberateľom invalidných, sirotských, vdovských či vdoveckých dôchodkov, a to vo výške ich priemerných dôchodkov za predchádzajúci rok.

V zákone je však tzv. poistka, ktorá stanovuje, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod sumu 300 eur. 13. dôchodok dostanú aj výsluhoví dôchodcovia, teda bývalí príslušníci bezpečnostných zložiek štátu. Zároveň vláda SR bude môcť nariadením rozhodnúť o skoršom vyplatení časti 13. dôchodku, a to najmä v prípade, ak by sa zhoršila sociálna a ekonomická situácia. Ministerstvo práce v tlačovej správe uviedlo tabuľku, v ktorej uvádza sumy 13. dôchodkov pre rok 2024, a to pre konkrétne skupiny poberateľov dôchodkov.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dôchodok Priemerný dôchodok 2023 13. dôchodok 2024
Invalidný nad 70 % 493,8 eur 493,8 eur
Vdovský sólo 339 eur 339 eur
Invalidný do 70 % 272,3 eur 300 eur
Vdovecký sólo 278 eur
Sirotský 181,4 eur

Sociálna poisťovňa zverejní priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely určenia sumy 13. dôchodku v roku 2024 najneskôr do 31. júla 2024. Pokiaľ sa stane, že niekomu vznikne nárok na viacero 13. dôchodkov, vyplácať sa mu bude ten, ktorý vychádza ako najvyšší. Vyplácať sa bude vždy v decembri a v tomto roku ho vyplatí Sociálna poisťovňa 1 470 000 poberateľom dôchodkových dávok. Táto dávka ale nebude podliehať valorizácii. Účinnosť novela zákona nadobúda 1.7.2024.

Zmena aj v predčasných dôchodkoch

Cez pozmeňujúci návrh sa v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválili aj zmeny v predčasných dôchodkoch, konkrétne tých po 40 odpracovaných rokoch. Od 15.5.2024 sa už nebude posudzovať táto podmienka, ale „potrebné odpracované obdobie“. To bude naviazané na dôchodkový vek daného ročníka poistenca. Cieľom je zabrániť odlivu práceschopných zamestnancov, ku akému došlo po zavedení tejto možnosti.

Mení sa tiež spôsob výpočtu predčasného dôchodku, keď sa mení percento, o aké sa dávka znižuje. Zatiaľ čo do 14.5.2024 sa žiadateľom o predčasnú penziu, ktorí odpracovali viac ako 40 rokov, kráti o 0,3 %, od 15.5.2024 to bude o 0,5 %. Ide tak o zjednotenie krátenia penzie s tými, ktorým chýbajú 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Podrobnosti k tejto zmene uvádzame v článku Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky