Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

V rámci programu Kreatívna Európa bola zverejnená výzva na šírenie európskych literárnych diel pre tento rok. V iniciatíve je rozpočet 5 miliónov eur a cieľom je pomocou približne 40 projektov uľahčiť preklad, publikáciu, distribúciu a propagáciu rôznych foriem európskej beletrie vrátane románov, poézie a komiksov. V roku 2024 bude výzva naďalej podporovať ukrajinských čitateľov poskytovaním publikácií v ukrajinskom jazyku utečencom a vysídleným osobám.

Kto sa môže do výzvy prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu organizácie pôsobiace vo vydavateľskom a knižnom sektore. Jednotlivci nemôžu podať žiadosť sami. Môžu tak urobiť len organizácie, a to buď jednotlivo, alebo ako súčasť konzorcia, pričom oprávnenými organizáciami sú minimálne dve.

Oprávnení žiadatelia vypracujú komplexné redakčné a propagačné stratégie pre projekty, ktoré zahŕňajú aspoň päť vyhovujúcich beletristických diel. Tie musia byť preložené z a do oprávnených jazykov, na ktoré sa výzva vzťahuje, teda jazyky krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa. Oprávnené sú aj niektoré regionálne a menšinové jazyky či latinčina a staroveká gréčtina.

Všetky projekty financované v rámci tohto opatrenia musia pri navrhovaní a vykonávaní zohľadňovať aj začlenenie, rozmanitosť, rodovú rovnosť a environmentálnu transformáciu.

Koľko možno získať a dokedy o príspevok žiadať?

Žiadatelia môžu podať žiadosť v prípade projektov rôznych veľkostí, podľa čoho sa odvíja aj výška získaných finančných prostriedkov:

Malý projekt

  • projekty navrhujúce preklad 10 rôznych kníh môžu získať 100 000 eur,

Stredný projekt

  • projekty navrhujúce preklad 20 rôznych kníh môžu získať 200 000 eur,

Veľký projekt

  • projekty navrhujúce preklad aspoň 21 rôznych kníh môžu získať 300 000 eur.

Prihlášku je možné poslať do 16. apríla 2024. Podrobné informácie a postup podávania žiadostí možno nájsť na stránke venovanej výzve na portáli financovania a ponúk EÚ.

Cieľom je posilniť rozmanitosť a zviditeľniť literárnych prekladateľov

Dôležitým faktorom celej schémy je spôsob, akým podporuje diela napísané v menej rozšírených jazykoch, aby sa rozvinula ich distribúcia na väčších trhoch v Európe a mimo nej.

Schéma taktiež podporuje a zviditeľňuje profesiu literárneho prekladateľa a posilňuje konkurencieschopnosť knižného sektora rozšírením spolupráce v rámci hodnotového reťazca kníh.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?

Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky