Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Po nedávnom vstupe na burzu v Prahe sa firma Gevorkyan, ktorá je európskym lídrom v práškovej metalurgii, rozhodla pre podobný krok aj na Slovensku. Podľa Burzy cenných papierov v Bratislave znamená vstup Gevorkyanu významný míľnik pre slovenský kapitálový trh. „Na burzu vstupuje po dlhom čase úspešná slovenská spoločnosť s akciami,“ hovorí Lukáš Bonko, generálny riaditeľ BCPB. „Očakávame že to bude mať pozitívny vplyv na celkovú atraktivitu a likviditu trhu, keďže pridávame do portfólia investorov novú a potenciálne atraktívnu investičnú príležitosť.“

Firma Gevorkyan inšpiráciou pre iné spoločnosti, vstup na slovenskú burzu prinesie výhody aj investorom

Gevorkyan môže byť aj významnou inšpiráciou či motiváciou pre iné spoločnosti, ktoré uvažujú nad získaním kapitálu pre svoj rozvoj. „Vstup na kapitálový trh cez burzu prináša vyššiu mieru slobody pre firmu ako v prípade financovania cez tradičné spôsoby, akým je bankový úver,“ hovorí Lukáš Bonko.

„Transparentnosť, zodpovednosť voči investorom a využitie burzy môže viesť k zvýšenej dôvere, viditeľnosti firmy na trhu a medzi obchodnými partnermi, lepším podmienkam financovania a v konečnom dôsledku k rastu firmy.“

Artur Gevorkyan, zakladateľ spoločnosti vníma vstup na Burzu cenných papierov v Bratislave najmä ako výhodu pre investorov. „Investovanie do spoločnosti bude pre nich jednoduchšie, keďže budú môcť investovať priamo v eurách, čo na pražskej burze nebolo možné,” doplnil Gevorkyan.

Emitovanie cenných papierov verzus bankový úver

Podľa BCPB emitovanie cenných papierov ponúka spoločnostiam prístup k širšiemu spektru investičného kapitálu za potenciálne výhodnejších podmienok ako sú tradičné bankové úvery. Tento spôsob financovania umožňuje firmám lepšie štruktúrovať svoje kapitálové požiadavky a zároveň posilňuje ich profil a reputáciu. „V porovnaní s inými formami financovania, môže byť emitovanie cenných papierov menej náročné na cash flow spoločnosti, keďže v prípade akcií nie je potrebné kapitál vrátiť a v prípade dlhopisov, je možné nastaviť si vhodné načasovanie splatenia istiny a kupónu,“ vysvetľuje Lukáš Bonko.

Prečítajte si tiež

Alternatívne spôsoby získavania financií pre firmy sa líšia podľa potrieb a štádia rozvoja spoločnosti. Emitovanie cenných papierov na verejných trhoch, ako sú akcie a dlhopisy, sú často výhodné pre väčšie, stabilnejšie spoločnosti, ktoré hľadajú prístup k širšiemu spektru investorov a chcú zvýšiť svoju viditeľnosť na trhu. Nie je však neobvyklé, ak si financovanie cez kapitálové trhy zvolia aj menšie rastové spoločnosti, ak majú zaujímavý príbeh a realistický biznis plán. „Financovanie cez kapitálové trhy a burzu umožňuje spoločnostiam získať významné množstvo kapitálu bez potreby splácať úver alebo poskytovať prísne záruky. Plusy zahŕňajú potenciál na získanie kapitálu na expanziu, diverzifikáciu vlastníckej štruktúry a zlepšenie korporátneho imidžu. Medzi riziká patrí vyššia miera regulácie, ktorá je však citeľná najmä v úvode, a taktiež možný tlak na krátkodobé výsledky zo strany akcionárov,“ vysvetľuje Lukáš Bonko, generálny riaditeľ BCPB.

Kapitálový trh na Slovensku

Záujem o financovanie cez kapitálové trhy na Slovensku za uplynulé roky narástol. Kým v roku 2020 mala BCPB 71 emisií podnikových dlhopisov, tak v roku 2023 to bolo už 85 emisií. Celková trhová kapitalizácia dlhopisov v roku 2020 bola vo výške 55,12mld. eur a v roku 2023 dosiahla hodnotu 73,38 mld. eur. Trhová kapitalizácia na regulovanom voľnom trhu v roku 2020 bola vo výške 8,236 mld. eur a v roku 2023 narástla na 11,6 mld. eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie
V roku 2020 V roku 2023
Emisie podnikových dlhopisov 71 85
Celková trhová kapitalizácia dlhopisov 55,12 mld. eur 73,38 mld. eur
Trhová kapitalizácia na regulovanom voľnom trhu 8,236 mld. eur 11,6 mld. eur

Na regulovaný voľný trh sú umiestňované okrem iného aj podnikové dlhopisy. „Ukazuje to nielen na rast záujmu zo strany firiem, ale aj na to, že slovenský investor hľadá príležitosti investovať doma, do projektov a firiem, ktoré pozná a sú mu blízke. Ak ostane domáci kapitál na Slovensku, má to však aj širšie prínosy, zrýchľuje sa rast HDP a aj zamestnanosť a neodchádza kapitál za hranice,“ dodáva Lukáš Bonko.

Harmonizované služby centrálneho depozitára

Integráciu slovenského kapitálového trhu do jednotného kapitálového trhu EÚ zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP). Naďalej tiež pokračuje v harmonizácii svojich služieb, ako napríklad výplata výnosov s európskymi štandardmi. „CDCP poskytuje emitentom služby registrácie zaknihovaných cenných papierov najmä v mene euro a zabezpečuje vyrovnanie transakcií s nimi prostredníctvom harmonizovaného systému vyrovnania Target 2-Securities, ktorý využíva väčšina centrálnych depozitárov v Európe. Emisie vydané v mene euro nemajú žiadne kurzové riziko pre investorov pochádzajúcich z krajín eurozóny a prostredníctvom prepojení, ktoré má náš centrálny depozitár s inými depozitármi sa môžu distribuovať a držať aj kdekoľvek na svete,“ vysvetľuje generálny riaditeľ CDCP Martin Wiedermann.

Zdroj: Tlačová správa Cristalmedia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky