Elektronická komunikácia s daňovým úradom od júla 2021

Od júla 2021 nastala zmena v registrácii a prihlasovaní na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom. Aké sú možnosti komunikácie v súčasnosti?

Od 9. júla 2021 sa môžu daňovníci registrovať a prihlasovať na portál Finančnej správy už len dvoma spôsobmi. V tomto článku sa budeme venovať zmene, ktorú prináša portál Finančnej správy v oblasti registrácie a prihlasovania a popíšeme si spôsoby registrácie a prihlasovania na portál Finančnej správy, ktoré môžu daňovníci od uvedeného dátumu využívať.

Od 9. júla 2021 už nie je možná registrácia a prihlásenie na portál Finančnej správy s využitím KEP-u

Finančná správa vo svojej tlačovej správe informovala, že v záujme zvýšenia bezpečnosti používateľov portálu Finančnej správy už od 9.7.2021 nie je možná registrácia a prihlasovanie používateľov na portál Finančnej správy s využitím KEP-u, t. j. kvalifikovaného elektronického podpisu. Naďalej však bude možné podpísanie a odoslanie podania aj komerčným KEP-om, aj KEP-om, ktorý je dostupný na občianskom preukaze s čipom (eID).

Tí daňovníci (fyzické, či právnické osoby), ktorí doteraz využívali možnosť prihlásenia na portál Finančnej správy s využitím KEP-u sa môžu od 9.7.2021 prihlasovať pomocou:

  • identifikátora (ID) a hesla, alebo
  • občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID), ak majú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) nahratý na svojom občianskom preukaze.

Nakoľko mnoho daňovníkov, ktorí doteraz pre prihlásenie využívali kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) nepoznajú svoje ID a heslo, Finančná správa pripravila nasledovný návod, ako zistiť svoje heslo:

1. po zadaní webovej stránky finančnej správy daňovník klikne vpravo hore na „Prihlásenie“ a vyberie typ prihlásenia: 

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR

2. po kliknutí na prihlásenie cez Identifikátor a heslo sa daňovníkovi zobrazí ID používateľa a heslo, pod ktorými je potrebné kliknúť na „Zabudnuté heslo“:

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR

3. po kliknutí na ikonku „zabudnuté heslo/generovanie hesla“ sa zobrazí informácia o tom, že v prípade, ak poznáte svoje ID, ale nepoznáte svoje heslo, môžete pokračovať v generovaní nového hesla po kliknutí na konci tejto informácie na odkaz: „Zabudnuté heslo/Generovanie hesla“, tam zadáte svoje:

  • ID a email, ktorý ste poskytli pri registračnom procese alebo aktualizovali vo vašom profile, a
  • opíšete kód z obrázka.

Po vyplnení je potrebné kliknúť myšou na ikonku „Odoslať“. Následne bude na emailovú adresu zaslaný link, ktorý slúži na generovanie hesla.

Poznámka: ak email, ktorý ste zadali pri registrácii je neaktívny alebo ho nepoužívate, je potrebné osobne navštíviť register daňového úradu a požiadať o jeho zmenu.

Ak daňovník, ktorý doteraz využíval pre prihlásenie KEP a chce sa naďalej prihlasovať pomocou ID a hesla, nepozná svoje ID (identifikátor), musí kontaktovať call centrum finančnej správy, najlepšie prostredníctvom emailovej komunikácie z emailovej adresy, ktorú poskytol pri registračnom procese.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom od júla 2021?

Všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o.) a ich zástupcovia a všetky fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú registrované pre daň z prímov (napr. živnostník) a ich zástupcovia, sú povinní komunikovať so správcom dane výlučne elektronicky.

Od 9.7.2021 majú na výber jeden z dvoch spôsobov registrácie, a to:

  1. registrácia vyplňovaním registračného formulára a následné prihlasovanie cez ID a heslo – toto je však možné len pre fyzické osoby (napr. živnostníkov),
  2. registrácia s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID).
Prečítajte si tiež

Registráciu s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) môže využiť len tá osoba, ktorá vlastní čítačku čipových kariet a má v počítači nainštalovaný softvér k tomu prislúchajúci.

Upozorňujeme, že pri registrácii prostredníctvom vyplňovania registračného formulára je potrebná osobná návšteva daňového úradu, kým pri registrácii s využitím občianskeho preukazu (eID) osobná návšteva daňového úradu potrebná nie je.

Sprístupnenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom pozostáva z dvoch krokov

Vybavenie elektronickej komunikácie pozostáva z dvoch krokoch:

  1. krok: registrácia (dvoma spôsobmi, ktoré sme uviedli vyššie v článku), pričom vykonaním tohto kroku sa daňovník stáva používateľom elektronických služieb,
  2. krok: autorizácia, t. j. pridelenie prístupových práv daňovníka k dátam daňového subjektu, pričom vykonaním tohto kroku môže daňový subjekt realizovať aj podanie dokumentu elektronicky, či už za seba (ak je napr. živnostníkom) alebo za jednotlivý daňový subjekt, ktorý zastupuje (napr. konateľa s. r. o. za svoju s. r. o.).

Podrobný postup registrácie a autorizácie nájdete v našom článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Čítačky čipových kariet a nové občianske preukazy

Je biometrický občiansky preukaz kompatibilný so staršími čítačkami? Sú na oddelení dokladov povinní dať občanovi novú? A ako zistiť, či čítačka funguje s aplikáciou eID klient?

Poštovné a zmeny v cenníku od 1.3.2023

O koľko stúpnu ceny za posielanie listových zásielok, balíkov či poštového platobného styku podľa navrhovaného opatrenia? Elektronické podanie bude čoraz výhodnejšie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky