Dôležité čísla v podnikaní v roku 2012 (prehľad sadzieb a limitov)

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2012. Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny (napr. minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného).

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2012

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2012: 19 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2012 (pri príjmoch najviac 18 983 €): 3 644,74 €
Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2012 (pri príjmoch vyšších ako 18 983 € a nižších ako 33 561,92 €): = 8 390,48 € - (1/4 základu dane za rok 2012)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2012: 303,72 €
Daňový bonus v roku 2012 (do 30.06.2012): 20,51 € (mesačne)
Daňový bonus v roku 2012 (od 01.07.2012): 21,03€ (mesačne)
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 (ak ale daňovník vykazuje daňovú stratu, podať daňové priznanie musí): 1 822,37 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška poslednej známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň a ich periodicita: 1 659,70 € < daňová povinnosť< 16 596,96 € (štvrťročne) daňová povinnosť ˃ 16596,96 € (mesačne)  

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2012

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2012: 19 %
Výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pre určenie platenia preddavkov: 1 659,70 € < daň < 16 596,96 € (štvrťročne) daň ˃ 16 596,96 € (mesačne)
Článok pokračuje pod reklamou

Daň z pridanej hodnoty v roku 2012

Sadzba dane z pridanej hodnoty: 10% (znížená sadzba) 20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2012

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2011 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2012: 4 078,68 €
Minimálny vymeriavací základ: 339,89 €
Maximálny vymeriavací základ: 3 076,00 € (starobné, invalidné, rezervný fond solidarity, poistenie v nezamestnanosti) 1153,50 € (nemocenské) 2307,00 € (zdravotné)

Viac o odvodoch SZČO na rok 2012 nájdete v tomto článku

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2012

Minimálna mzda: 327,20 € (mesačná mzda) 1,880 € (hodinová mzda)
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín (do 31.8.2012): 3,80 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín (od 1.9.2012): 4 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín (do 31.8.2012): 5,70 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín (od 1.9.2012): 6,00 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej nad 18 hodín (do 31.8.2012): 8,80 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej nad 18 hodín (od 1.9.2012): 9,30 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky (od 1.9.2012) 3 €
Náhrada za použitie vlastného motorového vozidla pri služobnej ceste (os. automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2012: 189,83 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2012: 194,58 €

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Prečítajte si aj zmeny od roku 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky