Dôležité čísla v podnikaní v roku 2012 (prehľad sadzieb a limitov)

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2012. Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny (napr. minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného).

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2012

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2012: 19 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2012 (pri príjmoch najviac 18 983 €): 3 644,74 €
Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2012 (pri príjmoch vyšších ako 18 983 € a nižších ako 33 561,92 €): = 8 390,48 € - (1/4 základu dane za rok 2012)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2012: 303,72 €
Daňový bonus v roku 2012 (do 30.06.2012): 20,51 € (mesačne)
Daňový bonus v roku 2012 (od 01.07.2012): 21,03€ (mesačne)
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 (ak ale daňovník vykazuje daňovú stratu, podať daňové priznanie musí): 1 822,37 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška poslednej známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň a ich periodicita: 1 659,70 € < daňová povinnosť< 16 596,96 € (štvrťročne) daňová povinnosť ˃ 16596,96 € (mesačne)  

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2012

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2012: 19 %
Výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pre určenie platenia preddavkov: 1 659,70 € < daň < 16 596,96 € (štvrťročne) daň ˃ 16 596,96 € (mesačne)
Článok pokračuje pod reklamou

Daň z pridanej hodnoty v roku 2012

Sadzba dane z pridanej hodnoty: 10% (znížená sadzba) 20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2012

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2011 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2012: 4 078,68 €
Minimálny vymeriavací základ: 339,89 €
Maximálny vymeriavací základ: 3 076,00 € (starobné, invalidné, rezervný fond solidarity, poistenie v nezamestnanosti) 1153,50 € (nemocenské) 2307,00 € (zdravotné)

Viac o odvodoch SZČO na rok 2012 nájdete v tomto článku

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2012

Minimálna mzda: 327,20 € (mesačná mzda) 1,880 € (hodinová mzda)
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín (do 31.8.2012): 3,80 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín (od 1.9.2012): 4 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín (do 31.8.2012): 5,70 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín (od 1.9.2012): 6,00 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej nad 18 hodín (do 31.8.2012): 8,80 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej nad 18 hodín (od 1.9.2012): 9,30 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky (od 1.9.2012) 3 €
Náhrada za použitie vlastného motorového vozidla pri služobnej ceste (os. automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2012: 189,83 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2012: 194,58 €

 

Prečítajte si aj zmeny od roku 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Výšku sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018 potrebuje vedieť každý daňovník, ktorý používal v roku 2018 motorové vozidlo na podnikateľské účely. Sadzba dane z motorových vozidiel ovplyvňuje totiž výšku dane, ako aj výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel, ktorou sa určí, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v roku 2019.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia?