Od 1. júla 2012 sa mení výška životného minima

V dôsledku zvýšenia koeficientu rastu čistých peňažných príjmov dochádza každoročne k zmene životného minima.

Životné minimum predstavuje tú najnižšiu peňažnú čiastku, na ktorú sa osobe nesmie siahnuť, inak sa dostane do hmotnej núdze. Výška životného minima sa zmení s účinnosťou od 1. júla 2012 nasledovne:
  • 194,58 € pri plnoletej osobe (z doterajších 189,83 €),
  • 135,74 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe (z doterajších 132,42 €),
  • 88,82 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati (86,65 €).

Tieto sumy budú v najbližších dňoch potvrdené v legislatívnom procese Národnou radou SR.

„Výška životného minima má významný vplyv pri zrážkach zo mzdy vykonávaných či už v rámci exekúcie alebo na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej podľa Zákonníka práce,“ uviedla Zuzana Chmeľová, advokátka.

Pre ilustráciu tejto problematiky uvádzame niekoľko príkladov:

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad 1: Zrážky zo mzdy

Zamestnanec poberá hrubú mesačnú mzdu vo výške 450,00 €. Zamestnávateľovi spôsobil škodu v hodnote 1.500,00 € a uzatvoril s ním dohodu o zrážkach zo mzdy, podľa ktorej sa zamestnancovi mesačne zrážajú čiastky zo mzdy. Zamestnanec nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť. Akú najvyššiu sumu môže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť zo mzdy do 30. júna 2012? A akú od 1. júla 2012.

Riešenie:

Pri určení maximálnej možnej zrážky zo mzdy sa vychádza z Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia (ďalej len „Nariadenie“). V tomto konkrétnom prípade musí zamestnancovi ostať aspoň 60 % životného minima, t.j. do 30. júna 2012 minimálne 113,96 € a od 1. júla 2012 minimálne 116,75 €.
Po vypočítaní čistej mzdy zamestnanca (408,44 €), bude zamestnávateľ oprávnený zraziť zamestnancovi z júnovej mzdy najviac 294,48 € a z júlovej mzdy najviac 291,69 €.

 


 

 

Príklad 2: Platba výživného na maloletého syna

Zamestnanec poberá hrubú mesačnú mzdu vo výške 1.300,00 €. Na maloletého syna pravidelne platí výživné vo výške 350,00 € priznané súdnym rozhodnutím. Toto dieťa žije v spoločnej domácnosti so svojou matkou, ktorá si na neho uplatňuje daňový bonus. Zamestnanec je druhýkrát ženatý a v druhom manželstve sa mu narodilo a vyživuje ďalšie dieťa. Žiadne iné zrážky zo mzdy nemá.
Aký reálny príjem bude mať zamestnanec po vykonaní zrážok do 30. 6. 2012 a aký od 1. 7. 2012?

Riešenie:

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca berieme do úvahy, že si uplatňuje daňový bonus iba na novonarodené dieťa. Priemerná čistá mesačná mzda je teda 991,79 €.
Keďže sa zamestnanec stará o 1 maloleté dieťa a má manželku, výpočet sumy, z ktorej nemožno vykonávať zrážky zo mzdy, bude odlišný. K základnej sume, ktorá je do 30. júna 2012 113,96 € a od 1. júla 2012 je to 116,75 €, sa pripočíta 2x 25% zo životného minima na plnoletú osobu. Do 30. júna 2012 nemožno zamestnancovi zraziť zo mzdy sumu vypočítanú nasledovne:
60% zo životného minima (t.j. 113,96 €) + 2x25% zo 189,93 € (t.j. 94,96 €) = 208,92 €

Od 1. júla 2012 sa nebude môcť zamestnancovi zraziť zo mzdy suma vypočítaná nasledovne:
60% zo životného minima (t.j. 116,75 €) + 2x25% zo 194,58 € (t.j. 97,28 €) = 214,03 €

V obidvoch prípadoch ostane zamestnancovi rovnaký reálny príjem, t.j. 641,79 € (991,79 € - 350,00 €).

Príklad 3: Exekúcia

Zamestnanec poberá minimálnu mesačnú hrubú mzdu vo výške 327,20 €. Na majetok zamestnanca je vedená exekúcia na úhradu výživného pre maloleté dieťa a príslušné čiastky sa mu zrážajú zo mzdy. Zamestnanec s týmto maloletým dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti. Na aké životné minimum má zamestnanec nárok?

Riešenie:
Priemerná čistá mzda zamestnanca je po zrazení odvodov a preddavku na daň 283,38 €. Keďže dôvodom zrážky zo mzdy je výživné na maloleté dieťa, základná suma životného minima bude podstatne nižšia. Vypočíta sa ako 70 % zo sumy predstavujúcej 60 % zo životného minima. Do 30. júna 2012 má zamestnanec nárok na životné minimum vo výške 70 % zo 113,95 € (60 % zo 189,93 €) = 79,76 €. Od 1. júla 2012 nebude môcť zamestnávateľ zraziť sumu vypočítanú ako 70 % zo 116,75 € (60% zo 194,58 €) = 81,71 €.

Zdroj: Accace. Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva.
 

Prečítajte si aj Daňový bonus od 1. 7. 2012 alebo Daňový bonus v roku 2012 a 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019

Aké čísla treba poznať k správnemu vyplneniu daňového priznania fyzickej či právnickej osoby za rok 2019?

Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020

Od 1. júla 2019 vzrastie suma životného minima o 5,13 €. Vďaka nárastu životného minima sa zvýši daňový bonus aj suma nezdaniteľnej časti základu dane.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky