Od 1. júla 2012 sa mení výška životného minima

V dôsledku zvýšenia koeficientu rastu čistých peňažných príjmov dochádza každoročne k zmene životného minima.

Životné minimum predstavuje tú najnižšiu peňažnú čiastku, na ktorú sa osobe nesmie siahnuť, inak sa dostane do hmotnej núdze. Výška životného minima sa zmení s účinnosťou od 1. júla 2012 nasledovne:
  • 194,58 € pri plnoletej osobe (z doterajších 189,83 €),
  • 135,74 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe (z doterajších 132,42 €),
  • 88,82 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati (86,65 €).

Tieto sumy budú v najbližších dňoch potvrdené v legislatívnom procese Národnou radou SR.

„Výška životného minima má významný vplyv pri zrážkach zo mzdy vykonávaných či už v rámci exekúcie alebo na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej podľa Zákonníka práce,“ uviedla Zuzana Chmeľová, advokátka.

Pre ilustráciu tejto problematiky uvádzame niekoľko príkladov:

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad 1: Zrážky zo mzdy

Zamestnanec poberá hrubú mesačnú mzdu vo výške 450,00 €. Zamestnávateľovi spôsobil škodu v hodnote 1.500,00 € a uzatvoril s ním dohodu o zrážkach zo mzdy, podľa ktorej sa zamestnancovi mesačne zrážajú čiastky zo mzdy. Zamestnanec nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť. Akú najvyššiu sumu môže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť zo mzdy do 30. júna 2012? A akú od 1. júla 2012.

Riešenie:

Pri určení maximálnej možnej zrážky zo mzdy sa vychádza z Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia (ďalej len „Nariadenie“). V tomto konkrétnom prípade musí zamestnancovi ostať aspoň 60 % životného minima, t.j. do 30. júna 2012 minimálne 113,96 € a od 1. júla 2012 minimálne 116,75 €.
Po vypočítaní čistej mzdy zamestnanca (408,44 €), bude zamestnávateľ oprávnený zraziť zamestnancovi z júnovej mzdy najviac 294,48 € a z júlovej mzdy najviac 291,69 €.

 


 

 

Príklad 2: Platba výživného na maloletého syna

Zamestnanec poberá hrubú mesačnú mzdu vo výške 1.300,00 €. Na maloletého syna pravidelne platí výživné vo výške 350,00 € priznané súdnym rozhodnutím. Toto dieťa žije v spoločnej domácnosti so svojou matkou, ktorá si na neho uplatňuje daňový bonus. Zamestnanec je druhýkrát ženatý a v druhom manželstve sa mu narodilo a vyživuje ďalšie dieťa. Žiadne iné zrážky zo mzdy nemá.
Aký reálny príjem bude mať zamestnanec po vykonaní zrážok do 30. 6. 2012 a aký od 1. 7. 2012?

Riešenie:

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca berieme do úvahy, že si uplatňuje daňový bonus iba na novonarodené dieťa. Priemerná čistá mesačná mzda je teda 991,79 €.
Keďže sa zamestnanec stará o 1 maloleté dieťa a má manželku, výpočet sumy, z ktorej nemožno vykonávať zrážky zo mzdy, bude odlišný. K základnej sume, ktorá je do 30. júna 2012 113,96 € a od 1. júla 2012 je to 116,75 €, sa pripočíta 2x 25% zo životného minima na plnoletú osobu. Do 30. júna 2012 nemožno zamestnancovi zraziť zo mzdy sumu vypočítanú nasledovne:
60% zo životného minima (t.j. 113,96 €) + 2x25% zo 189,93 € (t.j. 94,96 €) = 208,92 €

Od 1. júla 2012 sa nebude môcť zamestnancovi zraziť zo mzdy suma vypočítaná nasledovne:
60% zo životného minima (t.j. 116,75 €) + 2x25% zo 194,58 € (t.j. 97,28 €) = 214,03 €

V obidvoch prípadoch ostane zamestnancovi rovnaký reálny príjem, t.j. 641,79 € (991,79 € - 350,00 €).

Príklad 3: Exekúcia

Zamestnanec poberá minimálnu mesačnú hrubú mzdu vo výške 327,20 €. Na majetok zamestnanca je vedená exekúcia na úhradu výživného pre maloleté dieťa a príslušné čiastky sa mu zrážajú zo mzdy. Zamestnanec s týmto maloletým dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti. Na aké životné minimum má zamestnanec nárok?

Riešenie:
Priemerná čistá mzda zamestnanca je po zrazení odvodov a preddavku na daň 283,38 €. Keďže dôvodom zrážky zo mzdy je výživné na maloleté dieťa, základná suma životného minima bude podstatne nižšia. Vypočíta sa ako 70 % zo sumy predstavujúcej 60 % zo životného minima. Do 30. júna 2012 má zamestnanec nárok na životné minimum vo výške 70 % zo 113,95 € (60 % zo 189,93 €) = 79,76 €. Od 1. júla 2012 nebude môcť zamestnávateľ zraziť sumu vypočítanú ako 70 % zo 116,75 € (60% zo 194,58 €) = 81,71 €.

Zdroj: Accace. Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva.
 

Prečítajte si aj Daňový bonus od 1. 7. 2012 alebo Daňový bonus v roku 2012 a 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia?

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2017

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 sa neúprosne blíži, a preto by sme si mali pripomenúť dôležité čísla, ktoré pri jeho vypĺňaní môžeme využiť.