Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015

Ako vypočítať výšku paušálnych výdavkov, ktorú si môže uplatniť daňovník v roku 2015, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čo sú paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú fixnú sumu daňových výdavkov, ktoré môže daňovník uplatniť v rámci zdaňovacieho obdobia. Výška paušálnych výdavkov sa vypočíta ako 40% zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade, že daňovník má aj príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z príjmov z tejto činnosti si môže osobitne uplatniť 40 % do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov.

Ak daňovník podnikal celé zdaňovacie obdobie (celý rok 2015), do daňových výdavkov si môže pri uplatňovaní paušálnych výdavkov dať maximálne 5 040 eur a skutočnú výšku zaplatených odvodov za zdravotné a sociálne poistenie.

Viac o tom, čo sú paušálne výdavky a kto si ich môže uplatniť v roku 2015, sa dozviete v článku Paušálne výdavky v roku 2015.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník podnikal celý rok

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   12000
Paušálne výdavky 2015 12000*0,4 4800 < 5040, použije sa skutočná výška 4800
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*12 2331
Základ dane 12000-4800-2331 4869
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 4869-3803,33 1065,67
Daň (19%) 1065,67*0,19 202,47

*Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní - v tabuľke sú použité minimálne odvody do poisťovní, ktoré je povinná samostatne zárobkovo činná osoba platiť za seba.

Pozn.: Základ dane a daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Daňovník, ktorý nepodnikal počas celého zdaňovacieho obdobia si môže uplatniť paušálne výdavky len v pomernej výške. Na základe § 6, ods. 10 zákona o dani z príjmov si môže daňovník uplatňovať paušálne výdavky od mesiaca, v ktorom začal podnikať (vrátane tohto mesiaca), a to najviac do výšky 420 eur mesačne. Daňovník, ktorý prestal podnikať počas roka 2015, si môže paušálne výdavky uplatniť do mesiaca, v ktorom prestal podnikať. Paušálne výdavky si môže uplatniť vo výške 40%, maximálne však 420 eur mesačne.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník získal oprávnenie na podnikanie v apríli 2015

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   8000
Paušálne výdavky 2015 (8000*0,4)/9 355,56<420, použije sa skutočná výška 355,56
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 355,56*9 3200
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*9 1748,25
Základ dane 8000-3200-1748,25 3051,75
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 3051,75<3803,33 0
Daň (19%) 0*0,19 0
Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník prestal podnikať v júni 2015

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   12000
Paušálne výdavky 2015 (12000*0,4)/6 800>420, použije sa maximálna výška 420
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 420*6 2520
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*6 1165,50
Základ dane 12000-2520-1165,50 8314,50
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 8314,50-3803,33 4511,17
Daň (19%) 4511,17*0,19 857,12

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník skončil podnikanie v apríli 2015 a nové oprávnenie na podnikanie získal v septembri 2015

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   12000
Paušálne výdavky 2015 (12000*0,4)/8 600>420, použije sa maximálna výška 420
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 420*8 (za mesiace január-apríl 2015. september-december 2015) 3360
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*8 1554
Základ dane 12000-3360-1554 7086
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 7086-3803,33 3282,67
Daň (19%) 3282,67*0,19 623,70

Prečítajte si aj článok Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady).

K výpočtu paušálnych výdavkov za rok 2016 nájdete viac informácií v článku Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky