Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015

Ako vypočítať výšku paušálnych výdavkov, ktorú si môže uplatniť daňovník v roku 2015, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čo sú paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú fixnú sumu daňových výdavkov, ktoré môže daňovník uplatniť v rámci zdaňovacieho obdobia. Výška paušálnych výdavkov sa vypočíta ako 40% zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade, že daňovník má aj príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z príjmov z tejto činnosti si môže osobitne uplatniť 40 % do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov.

Ak daňovník podnikal celé zdaňovacie obdobie (celý rok 2015), do daňových výdavkov si môže pri uplatňovaní paušálnych výdavkov dať maximálne 5 040 eur a skutočnú výšku zaplatených odvodov za zdravotné a sociálne poistenie.

Viac o tom, čo sú paušálne výdavky a kto si ich môže uplatniť v roku 2015, sa dozviete v článku Paušálne výdavky v roku 2015.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník podnikal celý rok

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   12000
Paušálne výdavky 2015 12000*0,4 4800 < 5040, použije sa skutočná výška 4800
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*12 2331
Základ dane 12000-4800-2331 4869
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 4869-3803,33 1065,67
Daň (19%) 1065,67*0,19 202,47

*Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní - v tabuľke sú použité minimálne odvody do poisťovní, ktoré je povinná samostatne zárobkovo činná osoba platiť za seba.

Pozn.: Základ dane a daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Daňovník, ktorý nepodnikal počas celého zdaňovacieho obdobia si môže uplatniť paušálne výdavky len v pomernej výške. Na základe § 6, ods. 10 zákona o dani z príjmov si môže daňovník uplatňovať paušálne výdavky od mesiaca, v ktorom začal podnikať (vrátane tohto mesiaca), a to najviac do výšky 420 eur mesačne. Daňovník, ktorý prestal podnikať počas roka 2015, si môže paušálne výdavky uplatniť do mesiaca, v ktorom prestal podnikať. Paušálne výdavky si môže uplatniť vo výške 40%, maximálne však 420 eur mesačne.

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník získal oprávnenie na podnikanie v apríli 2015

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   8000
Paušálne výdavky 2015 (8000*0,4)/9 355,56<420, použije sa skutočná výška 355,56
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 355,56*9 3200
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*9 1748,25
Základ dane 8000-3200-1748,25 3051,75
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 3051,75<3803,33 0
Daň (19%) 0*0,19 0
Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník prestal podnikať v júni 2015

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   12000
Paušálne výdavky 2015 (12000*0,4)/6 800>420, použije sa maximálna výška 420
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 420*6 2520
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*6 1165,50
Základ dane 12000-2520-1165,50 8314,50
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 8314,50-3803,33 4511,17
Daň (19%) 4511,17*0,19 857,12

Výpočet paušálnych výdavkov a dane v roku 2015, ak daňovník skončil podnikanie v apríli 2015 a nové oprávnenie na podnikanie získal v septembri 2015

Položka Výpočet Suma v eur
Príjmy v roku 2015   12000
Paušálne výdavky 2015 (12000*0,4)/8 600>420, použije sa maximálna výška 420
Paušálne výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť 420*8 (za mesiace január-apríl 2015. september-december 2015) 3360
Zaplatené poistné a príspevky do poisťovní* 194,25*8 1554
Základ dane 12000-3360-1554 7086
Nezdaniteľná časť základu dane   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 7086-3803,33 3282,67
Daň (19%) 3282,67*0,19 623,70

Prečítajte si aj článok Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady).

K výpočtu paušálnych výdavkov za rok 2016 nájdete viac informácií v článku Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady)

Môže si každý podnikateľ uplatniť paušálne výdavky? Čo by mal podnikateľ zvážiť pri voľbe spôsobu uplatnenia výdavkov (paušálnych, skutočných) v daňovom priznaní?

Daňové výdavky živnostníka (SZČO)

Aké výdavky si môže uznať živnostník či SZČO za daňové? Ako si môže živnostník do daňových výdavkov zahrnúť automobil, vlastný či prenajatý byt, stravné a ďalšie?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2021

Praktický postup pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021 a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Paušálne výdavky v roku 2022

Ktoré fyzické osoby – podnikatelia si môžu v roku 2022 uplatniť v daňovom priznaní paušálne výdavky, v akej výške, aké sú ich výhody a komu sa oplatia?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky