Priemerná mesačná mzda v roku 2022: vývoj, výška a dopady

Ako sa na platoch v roku 2022 odrazila inflácia a kde vzrástli najvýraznejšie? Ako priemerná minuloročná mzda ovplyvní výšku odvodov či „minimálku" v roku 2024?

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o priemernej mesačnej mzde minulého roka. Jej výška ovplyvní mnohé veličiny aj v roku 2024. Ako sa na mzdách odrazila inflácia a ako sa vyvíjala v rôznych odvetviach či krajoch?

Reálne mzdy v 4. kvartáli roku 2022 zaznamenali najprudší prepad za posledné desaťročia

Podľa údajov štatistického úradu, priemerná mesačná mzda na Slovensku reálne klesá už štvrtý kvartál po sebe. O 4,5 % a na sklonku roka až o takmer 8 % ju znehodnotila prudko zvyšujúca sa inflácia. A aj keď priemerné hrubé zárobky v poslednom štvrťroku naďalej rástli, išlo o najpomalší rast spomedzi všetkých kvartálov roka 2022.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve v poslednom kvartáli minulého roka vzrástla medziročne o 6,5 % - na 1 418 eur. V hrubom tak zamestnanci dostávali v priemere o 87 eur viac ako rok pred tým. No keďže sa spotrebiteľské ceny zvyšovali oveľa rýchlejšie, reálna mzda sa na Slovensku prepadla o 7,6 %. Ide o najväčší prepad od 2. kvartálu roka 2000, kedy pokles predstavoval 8,4 %.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v roku 2022

Pri pohľade na celkový vývoj priemernej mesačnej mzdy za celý uplynulý rok možno skonštatovať, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 1 304 eur. Medziročne sa pritom zvýšila o 7,7 % a tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 0,8 percentuálneho bodu. Avšak, reálna mzda vplyvom inflácie klesla o 4,5 %. Naposledy štatistický úrad zaznamenal pokles reálnej mzdy po finančnej kríze v rokoch 2011 a 2012.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Zdroj: Štatistický úrad SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2022 v odvetviach

Priemerné nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky. Všetky však zároveň ovplyvnila inflácia. Najviac sa reálne mzdy znížili pracujúcim v zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to o 9,1 %. Výrazný pokles nastal aj v odvetví vzdelávania, o 7,2 %.

Na druhej strane, najmenej medziročne poklesli mzdy v umení, zábave a rekreácii, a to o 0,4 %, taktiež v stavebníctve – o 1 %.

Najväčší zamestnávateľ, priemysel, vykázal rast miezd medziročne 6,5 % na 1 373 eur, reálne však mzdy klesli o 5,6 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Zdroj: Štatistický úrad SR
Článok pokračuje pod reklamou

Priemerná mesačná mzda v roku 2022 v krajoch

Podobne ako v predošlých rokoch, aj vlani bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji, a to 1 599 eur. Avšak, vo všetkých krajoch medziročne hrubý zárobok vzrástol, pričom sa vo všetkých krajoch prvýkrát dostal nad 1 000 eur. Dokonca, viac ako 1 200 eur na celoročnej úrovni zaznamenali až 4 kraje, pričom v roku 2021 to bol len región okolo Bratislavy. Krajom s najnižšou priemernou mzdou je naďalej Prešovský (1 011 eur).

Pokiaľ ide o reálnu mzdu, najnižší pokles eviduje Banskobystrický kraj (o 3,3 %) a najväčší Prešovský (o 6,2 %).

Priemerná mesačná mzda a jej vplyv na veličiny v roku 2024

To, aká bola priemerná mesačná mzda v uplynulom roku, výrazne ovplyvní viaceré veličiny v roku 2024, najmä minimálne a maximálne vymeriavacie základy, no tiež nemocenské dávky a podobne.

Prečítajte si tiež

V roku 2024 by tak mali mesačné odvody SZČO vzrásť na sumu 307,41 eur – minimálne poistné na sociálnom poistení bude 216,13 eur a na zdravotnom poistení zaplatí 91,28 eur. V roku 2023 sú minimálne odvody SZČO vo výške 200,72 eur (sociálne odvody) a 84,77 eur (zdravotné odvody).

Minuloročná priemerná mzda taktiež ovplyvní minimálnu mzdu v budúcom roku. Tá sa určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok 2022 (ak sa sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodnú). Minimálna mzda v roku 2024 by tak mala byť vo výške 744 eur (v roku 2023 je vo výške 700 eur). S výpočtom čistej mzdy zamestnanca vám pomôže aj naša mzdová kalkulačka.

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky