Priemerná mesačná mzda v roku 2022: vývoj, výška a dopady

Ako sa na platoch v roku 2022 odrazila inflácia a kde vzrástli najvýraznejšie? Ako priemerná minuloročná mzda ovplyvní výšku odvodov či „minimálku" v roku 2024?

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o priemernej mesačnej mzde minulého roka. Jej výška ovplyvní mnohé veličiny aj v roku 2024. Ako sa na mzdách odrazila inflácia a ako sa vyvíjala v rôznych odvetviach či krajoch?

Reálne mzdy v 4. kvartáli roku 2022 zaznamenali najprudší prepad za posledné desaťročia

Podľa údajov štatistického úradu, priemerná mesačná mzda na Slovensku reálne klesá už štvrtý kvartál po sebe. O 4,5 % a na sklonku roka až o takmer 8 % ju znehodnotila prudko zvyšujúca sa inflácia. A aj keď priemerné hrubé zárobky v poslednom štvrťroku naďalej rástli, išlo o najpomalší rast spomedzi všetkých kvartálov roka 2022.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve v poslednom kvartáli minulého roka vzrástla medziročne o 6,5 % - na 1 418 eur. V hrubom tak zamestnanci dostávali v priemere o 87 eur viac ako rok pred tým. No keďže sa spotrebiteľské ceny zvyšovali oveľa rýchlejšie, reálna mzda sa na Slovensku prepadla o 7,6 %. Ide o najväčší prepad od 2. kvartálu roka 2000, kedy pokles predstavoval 8,4 %.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v roku 2022

Pri pohľade na celkový vývoj priemernej mesačnej mzdy za celý uplynulý rok možno skonštatovať, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 1 304 eur. Medziročne sa pritom zvýšila o 7,7 % a tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 0,8 percentuálneho bodu. Avšak, reálna mzda vplyvom inflácie klesla o 4,5 %. Naposledy štatistický úrad zaznamenal pokles reálnej mzdy po finančnej kríze v rokoch 2011 a 2012.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Zdroj: Štatistický úrad SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2022 v odvetviach

Priemerné nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky. Všetky však zároveň ovplyvnila inflácia. Najviac sa reálne mzdy znížili pracujúcim v zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to o 9,1 %. Výrazný pokles nastal aj v odvetví vzdelávania, o 7,2 %.

Na druhej strane, najmenej medziročne poklesli mzdy v umení, zábave a rekreácii, a to o 0,4 %, taktiež v stavebníctve – o 1 %.

Najväčší zamestnávateľ, priemysel, vykázal rast miezd medziročne 6,5 % na 1 373 eur, reálne však mzdy klesli o 5,6 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Zdroj: Štatistický úrad SR
Článok pokračuje pod reklamou

Priemerná mesačná mzda v roku 2022 v krajoch

Podobne ako v predošlých rokoch, aj vlani bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji, a to 1 599 eur. Avšak, vo všetkých krajoch medziročne hrubý zárobok vzrástol, pričom sa vo všetkých krajoch prvýkrát dostal nad 1 000 eur. Dokonca, viac ako 1 200 eur na celoročnej úrovni zaznamenali až 4 kraje, pričom v roku 2021 to bol len región okolo Bratislavy. Krajom s najnižšou priemernou mzdou je naďalej Prešovský (1 011 eur).

Pokiaľ ide o reálnu mzdu, najnižší pokles eviduje Banskobystrický kraj (o 3,3 %) a najväčší Prešovský (o 6,2 %).

Priemerná mesačná mzda a jej vplyv na veličiny v roku 2024

To, aká bola priemerná mesačná mzda v uplynulom roku, výrazne ovplyvní viaceré veličiny v roku 2024, najmä minimálne a maximálne vymeriavacie základy, no tiež nemocenské dávky a podobne.

V roku 2024 by tak mali mesačné odvody SZČO vzrásť na sumu 307,41 eur – minimálne poistné na sociálnom poistení bude 216,13 eur a na zdravotnom poistení zaplatí 91,28 eur. V roku 2023 sú minimálne odvody SZČO vo výške 200,72 eur (sociálne odvody) a 84,77 eur (zdravotné odvody).

Minuloročná priemerná mzda taktiež ovplyvní minimálnu mzdu v budúcom roku. Tá sa určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok 2022 (ak sa sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodnú). Minimálna mzda v roku 2024 by tak mala byť vo výške 744 eur (v roku 2023 je vo výške 700 eur). S výpočtom čistej mzdy zamestnanca vám pomôže aj naša mzdová kalkulačka.

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výpočet čistej mzdy v roku 2023

Vzorec pre výpočet čistej mzdy sa v roku 2023 nemení, menia sa však veličiny potrebné pre jej výpočet. Ktoré to sú a na aké novinky treba dať v roku 2023 pozor?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po vyše dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.

Mzdové listy a ďalšie evidencie zamestnancov

Čo je mzdový list, aké sú jeho podstatné náležitosti a ktorý zákon vyžaduje ich evidenciu? Aké ďalšie evidencie v súvislosti so zamestnancami je potrebné viesť?

Ako si vybrať dobrý mzdový softvér?

Na čo si dať pozor pri výbere nového alebo pri výmene mzdového softvéru? Aké ďalšie kritériá okrem ceny zvažovať a prečo je potrebné myslieť aj na elektronizáciu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky