Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2023 už je známa

Dňa 4. marca 2024 zverejnil Štatistický úrad SR údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2023, a súčasne za rok 2023.

Priemerná mesačná mzda na Slovensku v poslednom štvrťroku aj v priemere za celý rok 2023 rástla najrýchlejšie za posledných 19 rokov. Dynamický rast spolu s klesajúcou infláciou zastavili takmer dvojročný prepad reálnej mzdy. Na konci roka sa tak zvýšila o takmer 4 %, ale nedokázala úplne vykryť poklesy prvých troch štvrťrokov. Za celý rok reálna mzda klesla o necelé percento.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2023 hodnotu 1 430 eur. Keďže za rok 2022 bola priemerná mesačná mzda bola 1 304 eur, medziročne sa zvýšila o 9,7 %.

Tempo jej rastu sa oproti roku 2022 zrýchlilo o 2 percentuálne body. Medziročný rast bol tak najvyšší od roku 2004. Reálne mzdy zostali v poklese, ktorý sa však utlmil na 0,7 %. V predchádzajúcom roku 2022 sa mzdy reálne znehodnotili až o 4,5 %, čo bol najprudší prepad za posledných 22 rokov.

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 podľa odvetví

Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach ekonomiky. Tempu inflácie však nedokázalo odolať stále ešte 10 z nich. Reálne mzdy za celý rok 2023 sa najviac znížili pracujúcim v umení, zábave a rekreácii (o 3,6 %). Naopak, najviac medziročne vzrástli reálne mzdy v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 3,2 %). Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ, vykázal rast miezd medziročne o 10,1 % na 1 511 eur, reálne však mzdy mierne klesli o 0,4 %.

Jednotlivé sumy priemernej mesačnej mzdy v roku 2023 v odvetviach s najvyššou zamestnanosťou znázorňuje nasledujúci graf.

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 podľa krajov

Aj v roku 2023, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1 751 eur). Vo všetkých ôsmich krajoch priemerný hrubý zárobok medziročne vzrástol.

Prečítajte si tiež

Priemernú mzdu vyššiu ako 1 300 eur na celoročnej úrovni zaznamenali až 4 kraje – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Košický kraj. Rok predtým to bol len región okolo hlavného mesta. Prešovský kraj však stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (1 111 eur) v SR. Reálne mzdy klesli v siedmich krajoch, najviac v Košickom (o 2,6 %) a len v Nitrianskom kraji zostala reálna mzda nezmenená.

Článok pokračuje pod reklamou

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 ovplyvní odvody, dávky, prípadne minimálnu mzdu v roku 2025

Priemerná mesačná mzda má vplyv na rôzne veličiny v sociálnom a zdravotnom poistení, predovšetkým na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky a iné. Môže ovplyvniť tiež výšku minimálnej mzdy pre rok 2025.

SZČO by sa teda mali pripraviť napríklad na zvýšenie minimálnych odvodov, keďže minimálny vymeriavací základ sa vypočítava ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy. Ten by sa mal zo súčasných 652 eur zvýšiť na 715 eur To by znamenalo minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 237,02 eur (33,15 % zo 715 eur), do zdravotnej poisťovne 107,25 eur (15 % zo 715 eur). Dokopy by teda minimálne mesačné odvody SZČO v roku 2025 predstavovali 344,27 eur.

Prečítajte si tiež

Maximálny vymeriavací základ v sociálnom poistení (pre SZČO, ale aj zamestnancov) sa vypočítava ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy. Pre rok 2025 by to znamenalo sumu 10 010 eur mesačne (7 x 1430 eur).

Minuloročná priemerná mzda môže ovplyvniť aj minimálnu mzdu v roku 2025. Tá sa aktuálne určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok 2023 (ak sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodnú). To sa však môže zmeniť, pretože v legislatívnom procese už je návrh, aby sa toto percento stanovovalo ako 60 % z priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak. Z toho vyplýva, že minimálnu mzdu pre rok 2025 momentálne nie je možné s istotou vypočítať. Ak by sa stanovila podľa automatického vzorca, jej výška by pri 57 % bola 816 eur, pri novelizovanom percente 60 % by šlo o sumu 858 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky