Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2023 už je známa

Dňa 4. marca 2024 zverejnil Štatistický úrad SR údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2023, a súčasne za rok 2023.

Priemerná mesačná mzda na Slovensku v poslednom štvrťroku aj v priemere za celý rok 2023 rástla najrýchlejšie za posledných 19 rokov. Dynamický rast spolu s klesajúcou infláciou zastavili takmer dvojročný prepad reálnej mzdy. Na konci roka sa tak zvýšila o takmer 4 %, ale nedokázala úplne vykryť poklesy prvých troch štvrťrokov. Za celý rok reálna mzda klesla o necelé percento.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2023 hodnotu 1 430 eur. Keďže za rok 2022 bola priemerná mesačná mzda bola 1 304 eur, medziročne sa zvýšila o 9,7 %.

Tempo jej rastu sa oproti roku 2022 zrýchlilo o 2 percentuálne body. Medziročný rast bol tak najvyšší od roku 2004. Reálne mzdy zostali v poklese, ktorý sa však utlmil na 0,7 %. V predchádzajúcom roku 2022 sa mzdy reálne znehodnotili až o 4,5 %, čo bol najprudší prepad za posledných 22 rokov.

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 podľa odvetví

Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach ekonomiky. Tempu inflácie však nedokázalo odolať stále ešte 10 z nich. Reálne mzdy za celý rok 2023 sa najviac znížili pracujúcim v umení, zábave a rekreácii (o 3,6 %). Naopak, najviac medziročne vzrástli reálne mzdy v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 3,2 %). Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ, vykázal rast miezd medziročne o 10,1 % na 1 511 eur, reálne však mzdy mierne klesli o 0,4 %.

Jednotlivé sumy priemernej mesačnej mzdy v roku 2023 v odvetviach s najvyššou zamestnanosťou znázorňuje nasledujúci graf.

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 podľa krajov

Aj v roku 2023, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1 751 eur). Vo všetkých ôsmich krajoch priemerný hrubý zárobok medziročne vzrástol.

Prečítajte si tiež

Priemernú mzdu vyššiu ako 1 300 eur na celoročnej úrovni zaznamenali až 4 kraje – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Košický kraj. Rok predtým to bol len región okolo hlavného mesta. Prešovský kraj však stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (1 111 eur) v SR. Reálne mzdy klesli v siedmich krajoch, najviac v Košickom (o 2,6 %) a len v Nitrianskom kraji zostala reálna mzda nezmenená.

Článok pokračuje pod reklamou

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 ovplyvní odvody, dávky, prípadne minimálnu mzdu v roku 2025

Priemerná mesačná mzda má vplyv na rôzne veličiny v sociálnom a zdravotnom poistení, predovšetkým na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky a iné. Môže ovplyvniť tiež výšku minimálnej mzdy pre rok 2025.

SZČO by sa teda mali pripraviť napríklad na zvýšenie minimálnych odvodov, keďže minimálny vymeriavací základ sa vypočítava ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy. Ten by sa mal zo súčasných 652 eur zvýšiť na 715 eur To by znamenalo minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 237,02 eur (33,15 % zo 715 eur), do zdravotnej poisťovne 107,25 eur (15 % zo 715 eur). Dokopy by teda minimálne mesačné odvody SZČO v roku 2025 predstavovali 344,27 eur.

Prečítajte si tiež

Maximálny vymeriavací základ v sociálnom poistení (pre SZČO, ale aj zamestnancov) sa vypočítava ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy. Pre rok 2025 by to znamenalo sumu 10 010 eur mesačne (7 x 1430 eur).

Minuloročná priemerná mzda môže ovplyvniť aj minimálnu mzdu v roku 2025. Tá sa aktuálne určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok 2023 (ak sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nedohodnú). To sa však môže zmeniť, pretože v legislatívnom procese už je návrh, aby sa toto percento stanovovalo ako 60 % z priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak. Z toho vyplýva, že minimálnu mzdu pre rok 2025 momentálne nie je možné s istotou vypočítať. Ak by sa stanovila podľa automatického vzorca, jej výška by pri 57 % bola 816 eur, pri novelizovanom percente 60 % by šlo o sumu 858 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky