Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2023

V akej minimálnej výške bude SZČO povinná platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2023? O koľko stúpnu minimálne odvody oproti minulému roku?

Podľa údajov zo Sociálnej poisťovne väčšina SZČO platí minimálne odvody, a to až 125 476 z celkového počtu 173 814 (ktorým sa odvody vypočítavali k 1. júlu 2022). Pre rok 2022 boli minimálne odvody vo výške 267,09 eur. V roku 2023 sa budú minimálne odvody opäť zvyšovať. Vplyv na túto veličinu má totiž výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Priemerná mzda sa taktiež zvýšila a za rok 2021 je na úrovni 1 211 eur. Viac o výške priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve a veličinách, ktoré ovplyvňuje sa dočítate v článku Priemerná mesačná mzda v roku 2021 a jej dopady.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2023

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Uvedené znamená, že výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2023 je 605,50 eur (50 % z 1 211 eur). 

Na základe minimálneho vymeriavacieho základu je následne možné určiť výšku minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Minimálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2023

Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023 budú v sume 200,72 eur (33,15 % z 605,50 eur). Nakoľko výška sociálnych odvodov sa mení od 1.7. (príp. od 1.10., ak mal živnostník odklad daňového priznania), od 1. januára nedochádza k zmene výšky týchto odvodov. Avšak, ak živnostník či iná SZČO platí minimálne odvody, od 1. januára 2023 bude musieť začať platiť minimálne odvody, ktoré sú platné pre rok 2023.

Prečítajte si tiež

Ak teda SZČO zaplatí za december 2022 ešte minimálny odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 187,78 eur, v januári 2023 si už musí dať pozor a prestaviť si aj prípadne nastavené opakujúce sa platby tak, aby odviedla za január 2023 správnu výšku minimálnych odvodov – v novej výške 200,72 eur.

Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2023

V prípade zdravotných odvodov sa vymeriavací základ počíta obdobne ako v prípade sociálnych odvodov. Pre rok 2023 platí minimálny vymeriavací základ 605,50 eur (50 % z 1 211 eur), z ktorého sa príslušnou sadzbou poistného vypočíta výška odvodu do zdravotnej poisťovne. Pre osoby so zdravotným postihnutím ide o sadzbu 7 %, pre ostatné SZČO je sadzba poistného 14 %. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne pre osobu bez zdravotného postihnutia budú v roku 2023 vo výške 84,77 eur (14 % zo 605,50 eur). Suma 42,38 eur platí v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Pripomíname, že minimálne zdravotné odvody sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú súbeh platiteľa poistného, napr. sú aj zamestnancami či poistencami štátu. V taktom prípade je možné platiť do zdravotnej poisťovne aj preddavok nižší ako je minimálny, resp. v niektorých prípadoch aj nulový.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2023 - tabuľka

Minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO od 1.1.2023
Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne, v tom: 33,15% 605,50 € 200,72 €
 • nemocenské poistenie
 • 4,4 % 605,50 € 26,64 €
 • starobné poistenie
 • 18 % 605,50 € 108,99 €
 • invalidné poistenie
 • 6 % 605,50 € 36,33 €
 • rezervný fond solidarity
 • 4,75 % 605,50 € 28,76 €
  Odvody do zdravotnej poisťovne 14% (7%) 605,50 € 84,77 € (42,38 €)
  Minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu
  (osoba bez zdravotného postihnutia)
  285,49 €
  Minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu
  (osoba so zdravotným postihnutím)
  243,10 €

  Nárast minimálnych odvodov SZČO od roku 2023 – porovnanie s rokom 2022

  Minimálne odvody SZČO od roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 stúpnu spolu o 18,40 eur.  Minimálne mesačné odvody v roku 2023 budú spolu pre SZČO predstavovať 285,49 eur. V roku 2022 šlo o sumu 267,09 eur.

  Prečítajte si tiež

  Odvody sa od roku 2023 menia takto:

  • minimálne zdravotné odvody sa zvyšujú v roku 2023 na sumu 84,77 eur (resp. 42,38 eur v prípade zdravotného postihnutia) zo sumy 79,31 eur (resp. 39,65 eur) za rok 2022,
  • minimálne sociálne odvody sa od roku 2023 zvyšujú na sumu 200,72 eur z pôvodných 187,78 eur za rok 2022.
  Minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO od 1.1.2023 – porovnanie s rokom 2022
  Rok 2023 Rok 2022
  Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
  Odvody do Sociálnej poisťovne 33,15% 605,50 € 200,72 € 566,50 € 187,78 €
  Odvody do zdravotnej poisťovne 14% (7%) 605,50 € 84,77 € 566,50 € 79,31 €
  Minimálne odvody SZČO
  do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu
  x 285,49 € x 267,09 €
  Zvýšenie celkových minimálnych odvodov SZČO v roku 2023 18,40 €

  Viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023.

  Splatnosť odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

  Splatnosť odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO je do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, platí sa teda pozadu. Napríklad, za január 2023 je potrebné odvody zaplatiť najneskôr do 8. februára 2023 (pozor si dajte na nové sumy).

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

  Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

  Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1. 1. 2024

  V akej minimálnej výške je SZČO povinná platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2024? O koľko sa zvyšujú minimálne odvody oproti minulému roku?

  Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2023

  Ktoré SZČO sú povinné platiť odvody od 1.7.2023 a ktoré až od 1.10.2023? Aká je hranica príjmov pre (ne)platenie sociálnych odvodov od júla, resp. októbra a ako sa o výške odvodov podnikateľ dozvie?

  Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

  Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky