Ktoré pracovné miesta nahradia roboty a umelá inteligencia?

Roboty, či automatizované systémy postupne preberajú pracovné pozície, ktoré doteraz robil človek. Ktoré profesie zaniknú a ktorých sa robotizácia zásadne nedotkne?

Revolučné zmeny v priemysle majú dopad aj na pracovný trh. Priemyselnú revolúciu najskôr spôsobili parné stroje, neskôr elektrina, benzínové motory a koniec 20 storočia sa zase vyznačoval rozmachom počítačov a internetu. Ďalšia tzv. štvrtá priemyselná revolúcia sa týka rozvoja umelej inteligencie a robotizácie pracovísk.

Svetová banka vydala v roku 2019 správu, kde do detailov popisovala rozvoj automatizácie a s ňou spojených dopadov na zamestnanosť. Správa tvrdí, že znepokojenie ľudí nie je opodstatnené, pretože počet pracovných miest ktoré vďaka automatizácii zaniknú, sa približne rovná počtu tých novovytvorených.

Iný prieskum OECD hovorí, že najrizikovejšie sú ekonomiky s pomerne vysokým podielom pracovných miest v priemysle, ktoré vyžadujú nižšie až stredné vzdelanie a kompetencie. Takou ekonomikou je aj Slovensko a práve takýto typ pracovných miest je náchylnejší na automatizáciu. 

Podiel pracovných miest na Slovensku ohrozených robotmi a softvérmi je v rámci OECD štvrtý najvyšší a dosahuje 11 percent. Pritom, ohrozené sú len 2 percentá pracovných miest vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie, no až 56 percent pozícii, ktoré vyžadujú len vzdelanie bez maturity. Aj naše pracovné miesta ale budú ubúdať pomalšie, než sa očakáva. Dôvodom je starnutie populácie. Ponuka pracovnej sily jednoducho nebude dostatočná.

Komu vezmú prácu roboty a umelá inteligencia?

Kto sa môže obávať, že mu jeho prácu vezme umelá inteligencia? Ak vás zaujíma odpoveď, ktorá sa týka vašej práce, skúste navštíviť web stránku “Will Robots Take My Job?”. Na nej si môžete zistiť, s akou pravdepodobnosťou konkrétnu prácu preberie v určitom čase robot riadený na báze umelej inteligencie. 

Ani táto web stránka však nie je prorokom a  nedokáže predpovedať budúcnosť, vychádza však z relevantných štúdií.  Zároveň názov pracovnej pozície nemusí byť úplne určujúci a faktorov, ktoré vstupujú do tejto problematiky môže byť viac. Popis pracovného miesta v jednotlivých firmách a odvetviach aj pri rovnakom názve pozície, môže byť odlišný.

Ako je vidieť na tomto príklade, umelá inteligencia nepreberá iba pozície v priemysle, ale aj iných odvetviach. V oblasti obchodu a marketingu napríklad dokáže analyzovať zákaznícke správanie, navrhovať marketingové stratégie, alebo email marketing. V oblasti účtovníctva dokáže spracovávať faktúry, zmluvy a pracovať s veľkými porciami dát efektívnejšie ako človek. Aj na Slovensku sa preto automatizáciou aktívne zaoberá väčšina bánk, poisťovní a centier zdieľaných služieb.

Zakladateľ portálu HubSpot Dharmesh Shah tvrdí, že roboti a umelá inteligencia spôsobí, že budeme lepšími zamestnancami, ktorí budú mať istejšiu prácu, nie naopak. Pravda bude zrejme kdesi uprostred. Umelá inteligencia preberie pozície, ktoré sú jednoduchšie a kde sa spracováva veľa dát. Urobí ich jednoduchšími a niektoré pracovné pozície zaniknú. 

Dobrou správou je, že tak ako niektoré pozície zaniknú, iné sa pretransformujú a ďalšie budú musieť vzniknúť, aby umelú inteligenciou a roboty riadili. 

Pracovné miesta, ktoré už prebrala umelá inteligencia

To, že zmeny, ktoré nás na trhu práce čakajú nie sú nič nové, ukazuje aj zoznam pracovných pozícií, ktoré v minulosti existovali a dnes takmer vymizli. Kým kedysi na bowlingových dráhach dvíhal kuželky človek, dnes je samozrejmosť, že to robí stroj. Operátori vo výťahoch vymizli tiež a táto pracovná pozícia existuje už len v najluxusnejších hoteloch, kde sú klienti príliš bohatí na to, aby si tlačidlo stlačili sami a tiež v BT Tower v Londýne, kde výťah smeruje na 34 poschodie tak rýchlo, že cestujúci sa potrebujú uistiť, že je všetko v poriadku.

Spúšťač filmov v knihe, operátor v telefónnej ústredni či zobúdzač ľudí sú ďalšie pozície, ktoré zanikli a oblasť automatizácie sa dotkla aj činností ako vyberanie mýta, predaj lístkov na autobus, či vlak alebo pokladník v supermarkete. V minulosti bol potrebný zamestnanec, dnes to zvládnu automatizované systémy.

10 pracovných miest, ktoré preberie umelá inteligencia v budúcnosti

1. Telemarketing

Pravdepodobnosť: 99 %

Prečo: Zrejme ste už v živote obdržali robo-telefonát ohľadom predaja rôznych produktov a služieb. Sektor telemarketingu aj naďalej klesá. Na rozdiel od iných obchodných funkcií, telemarketéri nepotrebujú veľkú úroveň sociálnych, alebo emocionálnych zručností, aby boli úspešní. Opýtajte sa sami seba, či ste ochotní zakúpiť si produkt od telemarketéra? Konverzia takýchto kanálov je menšia ako 10 percent a preto je táto profesia ideálnym kandidátom na to, aby bola automatizovaná. 

2. Účtovníci, fakturanti

Pravdepodobnosť: 98 %

Prečo: Do roku 2024 poklesne potreba pozícii, kde sa spracovávajú veľké dáta o 8 percent. Väčšina účtovníckych pozícii v centrách zdieľaných služieb je už teraz automatizovaných. K dispozícii sú vhodné softvéry, ktoré sú lacnejším variantom, ako práca človeka. Na druhú stranu, platí to iba pri spracovaní veľkého množstva dát a špecializované účtovnícke pozície s pridanou hodnotou budú naďalej potrebné.

3. Manažér pre odmeňovanie a benefity

Pravdepodobnosť: 96 %

Prečo: Napriek tomu, že potreba týchto pozícii do roku 2024 porastie o 7 percent, je táto profesia náchylná na automatizáciu. Spoločnosti sa rozrastajú a ľudský systém na báze papierových dokumentov môže pokrivkávať. Môže byť pomalý a nákladný. Už teraz existujú automatizované systémy benefitov, ktoré šetria čas a ľudskú prácu a sú schopné pokrývať obrovské množstvá zamestnancov.

4. Recepční

Pravdepodobnosť: 96 %

Prečo: Automatizované telefónne systémy a tvorby pozvánok do kalendára vedia nahradiť veľa z úloh, ktoré bežne pripadajú na recepciu.

5. Kuriéri

Pravdepodobnosť: 94 %

Prečo: Kuriéri sú už teraz v niektorých častiach sveta nahrádzaní dronmi a robotmi a je iba otázkou času, kedy podľahnú automatizácii ešte viac. Do roku 2024 však potreba týchto pozícii porastie a tak tieto pozície zrejme tak rýchlo nevymiznú.

6. Kontrolóri textu

Pravdepodobnosť: 84 %

Prečo: Už teraz existuje mnoho softvérov na korekciu textu. Od nástrojov samotného Wordu až po rôzne aplikácie. Technológia vie správnosť textu skontrolovať už lepšie a rýchlejšie, ako človek.

7. Špecialisti PC podpory

Pravdepodobnosť: 65 %

Prečo: Oblasť porastie do roka 2024 o12 percent, ale s takým množstvom inštrukcií, návodov a podrobných manuálov na internete sa čím ďalej tým viac spoločností obracia na využitie automatizovanej podpory, ktorá odpovedá na otázky zamestnancov a zákazníkov.

8. Trhoví analytici

Pravdepodobnosť: 61 %

Prečo: Trhoví analytici hrajú kľúčovú rolu v cielení marketingových kampaní a ich obsahu. Avšak automatizované systémy sú schopné získať tieto informácie efektívnejšie.

9. Predajcovia reklamného priestoru

Pravdepodobnosť: 54 %

Prečo: Keďže reklamný priestor ustupuje z tlače a televízie do online sveta, prostredník na predaj reklamy je menej potrebný, keďže kupujúci sa vie zaobísť aj bez neho.

10. Predavači (retail)

Pravdepodobnosť: 92 %

Prečo: Spoločnosti postupom času menia zážitok z nakupovania. Ubúdajú pokladne na úkor samoobslužných pultov, v niektorých supermarketoch vie zákazník používať priebežne skener. Pribúda tiež predaja v online priestore práve na úkor toho fyzického.

Článok pokračuje pod reklamou

10 pracovných miest, ktoré zrejme nepreberie umelá inteligencia

1. Manažéri ľudských zdrojov

Pravdepodobnosť: 0,55 %

Prečo nie: Oblasť ľudských zdrojov vo firme bude zrejme stále potrebovať ľudský faktor, ktorý pomôže riadiť interpersonálne problémy. Oblasť by mala do roku 2024 narásť o 9 percent, keďže štruktúry spoločností sa stávajú robustnejšími a potreba pomáhať zamestnancom riešiť problémy narastá.

2. Obchodní manažéri

Pravdepodobnosť: 1,3 %

Prečo nie: Obchodní manažéri potrebujú k svojej práci vysoký level emočnej inteligencie, aby mali schopnosť splniť svoje ciele, vytvárať si siete, či komunikovať a motivovať svojich zákazníkov. Manažéri navyše musia tiež analyzovať dáta, interpretovať trendy a adaptovať sa na meniace podmienky. Všetko situácie ďaleko od automatizácie.

3. Marketingoví manažéri

Pravdepodobnosť: 1,4 %

Prečo nie: Marketingoví manažéri potrebujú k svojej práci interpretovať dáta, monitorovať trendy, riadiť kampane a vytvárať obsah. Takisto sa musia rýchlo adaptovať na meniace sa podmienky a vnímať spätnú väzbu od zvyšku organizácie. Umelá inteligencia túto prácu ešte nenahradí.

4. Pr špecialisti

Pravdepodobnosť: 1,5 %

Prečo nie: Úspešní pracovníci v oblasti PR (vzťahy s verejnosťou) ťažia zo svojich kontaktov, aby smerovali mienku verejnosti tam, kam chcú. Segment porastie do roku 2024 o 7 percent a nie je náchylný na automatizáciu.

5. Riaditelia

Prečítajte si tiež

Pravdepodobnosť: 1,5 %

Prečo nie: Je  takmer nemožné automatizovať vedenie ľudí, veď je ho náročné aj naučiť. Riaditelia a vrcholní predstavitelia firiem reprezentujú firmu, riadia jej misiu a ciele a motivujú veľké tímy. Predstavenstvá by asi nechceli získavať reporty od robota.

6. Plánovači akcií / eventov

Pravdepodobnosť: 3,7 %

Prečo nie:  Plánovanie akcií pre zamestnancov, zákazníkov je na vzostupe. Už len samotné plánovanie prináša toľko nepredvídateľných udalostí, že je nemožné pokúšať sa o jeho automatizáciu. Práca navyše zahŕňa koordináciu, vyjednávanie s dodávateľmi, zákazníkmi a schopnosti organizovať ľudí. Všetko veľmi ťažko automatizovateľné.

7. Spisovatelia / autori

Pravdepodobnosť: 3,8 %

Prečo nie: Autori čohokoľvek musia vytvárať ideu, obsah a produkovať originálny materiál. Nemožné nahradiť robotmi.

8. Programátori

Pravdepodobnosť: 4,2 %

Prečo nie: Naučiť sa vyvíjať softvér je pre ľudí samo o sebe náročné. Naučiť takéto zručnosti na vytváranie aplikácii, softvéru, alebo webstránok robota je takmer nemožné. Trhový segment porastie do roku 2024 o úctyhodných 19 percent.

9. Editori

Pravdepodobnosť: 5,5 %

Prečo nie: Kým kontrolu textu (viď hore) je možné nahradiť automatizovaným softvérom, práca editora je stále potrebná. Niekto totiž musí zhodnotiť autorský materiál, jeho kvalitu, originalitu a presnosť. Skrátka, skontrolovať, čo iný človek vytvoril.  

10. Grafickí dizajnéri

Pravdepodobnosť: 8,2 %

Prečo nie: Grafický dizajn je natoľko umelecký a technický, že je ideálnou rolou pre prácu človeka. Podobne ako autorstvo, práca musí byť originálna a vytvorená podľa požiadaviek zákazníka.

Zhrntie na záver: Aké role budú automatizované a aké nie?

Kým umelá inteligencia a automatizované systémy postupne preberajú menšie, časovo náročnejšie úlohy, roboty nie sú použiteľné pri rolách, kde je potrebné využiť emocionálnu inteligenciu. Minimálne nateraz. Profesie, ktoré využívajú ľudské emócie, interpretáciu dát, vedenie ľudí, alebo samotnú prácu v tíme sú v najbližšej budúcnosti nenahraditeľné. Podobne sú na tom aj kreatívne role a tie, kde je potrebné myslieť a konať inovatívne.

Spoločnosť, na čele s vládami jednotlivých štátov by mala upriamiť svoju pozornosť a podporovať práve také role a profesie, ktoré budú pridanou hodnotou nielen teraz, ale aj v dohľadnej budúcnosti. Isté je, že trh práce a profesie, ktoré sú na ňom firmami žiadané, sa menia rýchlejšie, než si stihneme uvedomovať. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky