Nárok na „extra" dovolenku: kde poskytujú takýto benefit?

Dovolenkové dni nad rámec zákona sú Slovensku stále rozšírenejšie. V ktorých sektoroch je to najbežnejšie a aké sú regionálne rozdiely?

K základnej dovolenke je možné dostať aj dni voľna navyše

Výmera dovolenky zamestnancov závisí od druhu vykonávanej práce, veku zamestnanca, či ide o rodiča, ktorý sa trvalo stará o dieťa, no tiež od dĺžky pracovného pomeru či poskytovania dodatočnej dovolenky zamestnávateľom. Podľa Zákonníka práce je základná výmera dovolenky v roku 2022 najmenej 4 týždne. O týždeň navyše má zamestnanec, ktorý do konca príslušného roka dovŕši 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa. Až 8 týždňov dovolenky majú pedagogickí zamestnanci či výskumní pracovníci.

Zamestnanci, ktorí pracujú v sťažených podmienkach alebo vykonávajú zvlášť ťažké povolanie (napr. práce s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo priame ošetrovanie duševných chorých), majú nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke 1 týždeň navyše.

Avšak, niekoľko dní nad rámec základnej výmery dovolenky dostávajú aj zamestnanci v iných sektoroch. Podľa analýzy portálu Platy.sk sa zvýšil podiel zamestnancov, ktorí majú od svojho zamestnávateľa extra dovolenkové dni. Takmer 16 % - taký je aktuálny podiel pracovníkov na Slovensku, ktorým zamestnávateľ poskytuje dovolenkové dni nad rámec zákona. Potvrdzuje to najnovšia analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. K výraznejšiemu nárastu v rozšírenosti tohto benefitu došlo najmä v posledných dvoch rokoch. Oproti roku 2020 dnes má extra dovolenku o zhruba 2 % viac Slovákov.

Zdroj: platy.sk
Podiel zamestnancov, ktorým poskytuje firma dovolenku navyše
2017 13,15 %
2018 14,02 %
2019 13,81 %
2020 14,05 %
2021 14,64 %
2022 15,91 %

V Bratislave má extra voľno vyše pätina ľudí

Nie je prekvapením, že dovolenka navyše je najviac rozšírená v hlavnom meste a okolí. V týchto končinách ju má k dispozícii viac ako 22 % zamestnancov a zamestnankýň. Na druhom mieste je región na druhej strane Slovenska. V Košickom kraji je to zhruba 17 %.

Najnižší podiel ľudí s týmto benefitom možno vidieť v Prešovskom kraji. K dispozícii ho tu má iba 8 % pracovníkov a pracovníčok.

Aké firmy ponúkajú dovolenku navyše?

Analýza odhaľuje, kde pracuje najväčšia časť zamestnancov a zamestnankýň, ktorí majú k dispozícii platenú dovolenku navyše. Na vrchole rebríčka sú zamestnávatelia v oblasti bankovníctva a finančníctva. Tento benefit má k dispozícii až 46 % ľudí, ktorí pracujú pre firmy, čo pôsobia v tejto sfére.

Článok pokračuje pod reklamou

Na ďalších miestach skončili firmy podnikajúce v oblasti dodávky elektriny a plynu, poisťovníctva, či štátnej a verejnej sfére.

Zdroj: platy.sk
V akej sfére pôsobia zamestnávatelia, ktorí ponúkajú extra dovolenku najčastejšie?
Bankovníctvo a finančníctvo 46,43 %
Dodávka elektriny a plynu 44,85 %
Poisťovníctvo 42,49 %
Štátna a verejná správa 41,64 %
Vodné hospodárstvo, dodávka tepla 35,85 %
Informačné technológie 27,61 %
Poradenstvo v oblasti riadenia firiem 27,41 %
Telekomunikácie 26,18 %

U koho je tento benefit skôr zriedkavý?

Na úplnom spodku rebríčka skončili reštaurácie, bary a jedálne. Štatistiky prezrádzajú, že takýto benefit je pri tomto type zamestnávateľov skôr výnimočný. K dispozícii ho má iba 1,55 % pracovníkov a pracovníčok.

Extra voľno nad rámec zákona nie je ako benefit častý ani vo firmách, ktoré sa zameriavajú na predaj či opravu automobilov a motocyklov či výrobu kovov, textilu alebo papierenských výrobkov.

Zdroj: platy.sk
V akej sfére pôsobia firmy, u ktorých zvyčajne nie je bežná extra dovolenka?
Reštaurácie, bary a jedálne 1,55 %
Auto moto predaj/distribúcia/oprava 1,72 %
Výroba kovov a kovových výrobkov 1,75 %
Textilná, odevná a kožiarska výroba 2,83 %
Výroba papierenských výrobkov 3,26 %

Nielen dovolenka navyše môže byť lákavým benefitom pre zamestnancov. Výhody, ktoré zamestnávatelia pracovníkom poskytujú, môžu byť peňažné aj nepeňažné. Napríklad ide o kvartálne odmeny, 13. a 14. plat, príspevok pri narodení dieťaťa, zamestnanecká pôžička s nižším úrokom či rekondičné a rehabilitačné pobyty.

Niektoré z benefitov, ak sú nad rámec stanovených limitov, môžu byť uznané ako daňový náklad. Avšak len v prípade, že tento príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca (napríklad vyššia suma poskytnutej cestovnej náhrady ako povoľuje zákon o cestových náhradách). Poskytnutie benefitu musí byť taktiež uvedené v kolektívnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa alebo v pracovnej či inej zmluve. Ak ale výšku výdavku limituje zákon o dani z príjmov, preukázaný výdavok možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov (netýka sa výdavku vynaloženého zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov).

Daňovým výdavkom zamestnávateľa je podľa zákona o dani z príjmov napríklad výdavok na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk, starostlivosť o zdravie zamestnancov, vzdelávanie zamestnanca, príspevky na stravovanie zamestnancov.

Pri zamestnaneckých benefitoch treba mať tiež na mysli, že ak ide o zdaniteľný príjem zamestnanca, zamestnávateľ je povinný z tohto príjmu odvádzať odvody (sociálne a zdravotné) za zamestnávateľa. Podrobnosti o zamestnaneckých benefitoch a ich zdaňovaní či odvodoch približujeme v článku Benefity zamestnancov od roku 2022 (dane, odvody).

Zdroj: Profesia.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poškodenie, strata či omeškanie batožiny pri ceste na dovolenku

Aké práva má cestujúci, ak sa mu stratí alebo poškodí batožina pri ceste lietadlom, autobusom, vlakom či loďou? V akej výške musí škodu uhradiť prepravca a aké sú lehoty?

Volania a dáta v zahraničí v roku 2023: na čo dať pozor

Praktické tipy, na čo myslieť pred odchodom do zahraničia a prehľad cien mobilných služieb v krajinách mimo EÚ.

Ceny pohonných hmôt a diaľničných známok v roku 2023

Koľko stojí diaľničná známka a benzín/diesel v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku či Chorvátsku? Praktický prehľad pred cestou na zahraničnú dovolenku autom.

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky