Home office – kedy sa zavedenie práce z domu firmám oplatí

Pri téme práce z domu neexistuje jeden správny názor. Jedna skupina odborníkov je presvedčená, že zamestnanci sú vďaka home officu efektívnejší, iná zas menuje negatíva. Isté je len to, že v určitých prípadoch sa home office hodí viac a inokedy a menej. Pozrime sa na rozdiely.

Zákon umožňuje vykonávať akúkoľvek prácu z domu, avšak z povahy veci vyplýva, že tento typ práce je vhodný len pre určité zamestnania, ktoré nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku. Na Slovensku trend poskytovania home officu ako benefitu priniesli veľké medzinárodné korporácie. Tie zriadili tzv. centrá zdieľaných služieb, kde lokálni zamestnanci vykonávajú činnosti, ktoré nie sú nutne viazané na prítomnosť zamestnanca na pracovisku.

Na Slovensku má podľa dát pracovného portálu Profesia.sk túto možnosť práce osem percent zamestnancov. Práca z domu (homeoffice) je na Slovensku skôr doplnková vymoženosť. Firme preto takýto benefit neprináša takmer žiadne úspory, pretože fyzické pracovné miesto musí v budove držať a znamená pre ňu fixné náklady. Home office poskytuje firma preto skôr ako benefit. Práca z domu patrí hlavne pre mladšiu vekovú kategóriu medzi najžiadanejšie benefity a často na ňom stojí a padá rozhodnutie zamestnanca, či prijať ponúkanú pracovnú príležitosť.

Výhody práce z domu – Home office

 • Náklady na pracovisko. Prvotný zámer zahraničných korporácií pri vytvorení práce z domu spočíval v zrušení firemných priestorov pri pozíciách, ktoré typicky nevyžadujú prítomnosť zamestnanca v konkrétnej lokalite a nevyžadujú interakciu s kolegami. Tento dôvod je dnes opodstatnený síce menej, ale minimálne neplatí, že počet fyzických pracovných miest sa rovná počtu zamestnancov. Stačí zaviesť tzv. „jump seats“, kde zamestnanci môžu sedieť hocikde a pri predpoklade, že časť z nich stále pracuje z domu sa môžu náklady na firemné priestory znížiť.
 • Virtuálne tímy. Dnes už neplatí, že tím musí byť efektívny, len ak je spolu. Aj keď aspoň čiastočná osobná interakcia je stále žiadaná, pri zlepšení dopravnej siete naprieč celým svetom a existencií množstva spôsobov ako sa s kolegami spojiť, nemusia sídliť nieto v rovnakom meste, krajine, ale ani v rovnakom časovom pásme.
 • Kreativita. Platí, že čím kreatívnejšia pracovná pozícia, tým menej by sa mala firma riadiť rigidnými pravidlami. Ak od zamestnanca vyžadujeme 100 % kreativitu, existencia konkrétneho pracovného miesta, či pracovného času je vskutku bezpredmetná. Dôležitý je iba výsledok. Na podporenie kreativity robia firmy veľa (napr. po vzore Google) aj vybavením pracoviska.
 • Dochádzanie do práce. Dopravná sieť na Slovensku, ale i v iných krajinách často nie je pripravená najmä v časoch rannej špičky pokryť potrebu dopraviť sa do práce, najmä autom. Pri dochádzaní na pracovisko často strácame aj hodiny času úplne neefektívne a ešte za to platíme za spôsob dopravy, či parkovné.
 • Menej stresu. Prvú dávku stresu zažívame ešte pred príchodom do práce, počas cesty do nej. Zápchy, nehody, zdržania, všetko znamená stratu produktívneho času a chuti prísť na pracovisko s elánom. Spúšťačom stredu môžu byť aj nepríjemní kolegovia, či rôzne vyrušenia pri práci. Naopak v domácom prostredí sa týmto problémom vyhneme tým, že si zvolíme čo najoptimálnejšie podmienky a môžeme pracovať v tempe a prostredí, ktoré nás uspokojuje a robí produktívnejšími.
 • Viac zdravia. Dlhé presuny do práce (od 1 do 3hod) znamenajú vplyv na psychické a fyzické zdravie. Často na úkor času potrebného pre presun do práce obetujeme športovú aktivitu, ku ktorej sa pri práci z domu vieme vrátiť ľahšie.
 • Flexibilita. Nejde len o čas samotný, aj keď možnosť určiť si vlastný začiatok a koniec pracovnej doby, ako vám vyhovuje je samo o sebe zaujímavá. Môžeme sa rozhodnúť aj o mieste, kde budeme pracovať, teplote prostredia, hluku v okolí a celkovému nastaveniu všetkého, len aby sme boli spokojnejší a produktívnejší.
 • Menej vyrušení. Nečakané vyrušenia od kolegov, či nedôležité stretnutia, tomu všetkému sa vieme pri práci z domu vyhnúť a doslova sa izolovať od podobných nástrah.
 • Blízkosť k domovu a rodine. Pre mnohých je blízkosť k rodine počas práce nesmierne dôležitá. Pre rodičov je veľmi upokojujúce byť pri svojich deťoch a zasiahnuť v prípade akýchkoľvek problémov a podobné platí aj pri starostlivosti o starších.
Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody práce z domu – Home office

 • Izolácia. Zamestnanci, ktorí dlhodobo pracujú z domu sa najčastejšie sťažujú na izoláciu, keďže sú v limitovanom kontakte so svojimi kolegami, či nadriadenými, čo môže byť pre niektorých aj depresívne. Keďže pracovné miesta prirodzene vytvárajú sociálne prostredie, kde je kontakt s okolím podporovaný, pracujúci z domu musia byť kreatívnejší v spoznávaní ľudí a v tom, aby s nimi vôbec ostali v kontakte.
 • Viac vyrušení. Napriek tomu, že v predchádzajúcom texte hovoríme o menšom počte vyrušení doma, než v práci, môžeme sa na vec pozrieť aj opačnou optikou. Vyrušenia o detí, susedov, priateľov, či rodiny môžu byť doslova nežiadúce a je potrebné, aby sme sa významne snažili sústrediť na prácu z domu a nie na pobyt doma samotný.
 • Zložitosť oddelenia osobného a pracovného života. Pokušenie starať sa o domácnosť počas pobytu doma je prirodzené. Zrazu sa cítime povinní robiť „domáce“ aktivity len preto, že sa nachádzame doma. Upratovanie, varenie, komunikácia s ostatnými sú len niektorými príkladmi z tých možných. Je potrebné nastaviť jasnú líniu medzi prácou a pobytom doma.
 • Absencia konca pracovnej doby. Keďže sa nik nepozerá cez plece, kedy odchádzate domov, vaša pracovná doba sa praktický nekončí. Kým lenivejší majú tendenciu skončiť prácu skôr, workoholici majú potrebu pracovať takmer nonstop, pretože práca je nonstop blízko. Fyzická separácia medzi domovom a prácou môže toto podporovať.
 • Odlúčenie od diania v práci. Zo dňa na deň sa v práci môže zmeniť veľa, no vy tam nie ste a môžete sa cítiť odlúčení od toho, čo robia ostatní kolegovia, či už ide o zmeny v tíme, biznise, či smerovaní firmy.
 • Nebezpečenstvo prehliadnutia. Nebezpečenstvo prehliadnutia nadriadenými pri plánovaní kariérneho rozvoja je reálnym argumentom. Zamestnanec prirodzene ťažšie osloví svojho nadriadeného svojim pracovným výkon, keď tento je virtuálny a opticky menej reálny. Ostatní totiž môžu byť v snažení sa agresívnejší a hlavne viditeľnejší. Otvorený vzťah s nadriadenými, či manažmentom a zamestnancom pracujúcim často z domu pochopiteľne chýba.
 • Menej učenia sa. Zamestnanci, ktorí sú v práci sa neustále učia od svojich kolegov. Pri práci z domu je na to potrebná extra snaha vyhľadávať takéto príležitosti na vlastnú päsť.
 • Potreba sebadisciplíny. Bez ohľadu na typ práce, práca z domu nie je pre každého. Pri faktickej neexistencii pracovnej doby je takmer nemožné pre nadriadeného vypočítať koľko času zamestnanec strávil prácou. Práca z domu každopádne vyžaduje veľa odhodlania, disciplíny, kontroly a seba motivácie pracovať z domu napriek nástrahám, ktoré doma číhajú. Je preto vhodné kombinovať prácu z domu s pobytom na pracovisku.

Čo dodať na záver?

V porovnaní s minulosťou sa význam ponuky práce z domu zmenil. Kým v minulosti išli firmy striktne po eliminovaní nákladov na existenciu firemných priestorov, doba sa zmenila a takmer akákoľvek práca teraz vyžaduje aspoň čiastočnú interakciu s kolegami. Na druhú stranu markantne stúpol záujem o poskytovanie home officu ako firemného benefitu. Pri kancelárskej práci je takmer samozrejmosťou a firmy by mali zvažovať poskytovať aspoň niekoľko dní práce z domu mesačne už len pre to, aby boli na trhu konkurencie schopné, pretože práca z domu pre zamestnancov znamená veľa kvôli balansu medzi prácou a voľným časom. Vo firmách však rozhoduje v prvom rade biznis. Nemožno teda podľahnúť pokušeniu všemožne vyhovieť zamestnancom, aby takmer nechodili to práce, len aby boli spokojní. Aj od najsamostatnejšej pozície na svete totiž možno vyžadovať aspoň čiastočnú prítomnosť v práci – pochopiteľne, ak v tom vidíme zmysel.

Typy pozícií nevhodných na home office:

 • Potrebný dennodenný kontakt (poradenstvo, zdravotná asistencia, obchod a pod.)
 • Potreba ručného riadenia čohokoľvek (vozidlá, nástroje a pod.)
 • Fyzické narábanie s materiálom.
 • Aktivity vyžadujúce fyzickú prítomnosť (SBS a pod.)

Pozície často vhodné na home office:

 • Analytik dát.
 • Audítor, finančný analytik.
 • Databázový administrátor.
 • Grafik, ilustrátor.
 • IT - vývoj.
 • Právnik.
 • Prekladateľ.
 • PR.
 • Spisovateľ, novinár.
 • Účtovník.
 • Zákaznícky servis.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky