Dopad pandémie na podnikanie: bude home office nový normál?

Vrátia ešte firmy svojich zamestnancov do kancelárií? Ako sa počas pandémie zmenil pohľad zamestnancov na pracovné podmienky?

Home office alebo práca z domu bola pred obdobím pandémie COVID-19 považovaná za benefit, ktorý sa počas nej stal bežným spôsobom fungovania väčšiny firiem. Pandémia koronavírusu však postupne oslabuje a pracovný život sa pomaly vracia do nového normálu. Ten so sebou prináša zmeny v spôsobe fungovania malých firiem, ale i veľkých korporácií, čím sa do popredia dostávajú alternatívne formy fungovania ako napríklad zdieľané priestory, takzvané coworkingy. Hlavné benefity, ktoré táto alternatíva voči tradičným kancelárskym priestorom prináša je najmä zníženie nákladov na prenájom plne zariadených kancelárií, flexibilné a krátkodobé nájomné zmluvy a inšpirujúce prostredie pre naštartovanie upadajúcej firemnej kultúry.

Dlhodobý home-office ľuďom nevyhovuje, no nechcú ani pôvodné nastavenie

Kancelárie budú podľa organizačnej psychologičky Kristiny Pomothy pre produktivitu stále kľúčové, no zamestnancom podľa jej slov vyhovuje najmä možnosť výberu, kombinácia home-office a kancelárie. „Nemyslím si, že každá práca sa dá dlhodobo efektívne vykonávať z domu, ale vykonávať prácu čiastočne alebo úplne na diaľku je dnes oveľa jednoduchšie ako pred pandémiou,” hovorí Pomothy. Jej slová potvrdzujú aj výsledky prieskumu od spoločnosti Microsoft Corp. publikované na portáli Bloomberg. „Väčšina zamestnancov má značné problémy s pracovnými podmienkami počas pandémie, veľké percento opýtaných zvažuje zmenu zamestnania a možnosť presťahovania sa z dôvodu zvýšenej flexibility, ktorú im umožnila prácu na diaľku. Z tohto vieme usúdiť, že hoci ľuďom dlhodobý homeoffice nevyhovuje, nemajú záujem vrátiť sa k pôvodnému nastaveniu a inklinujú ku kombinácii práce z domu a práce z kancelárie,” hovorí Sandra Hemzová, Head of sales, Campus Cowork.

S touto zmenou podľa slov Kristiny Pomothy priamo súvisí aj to, že sa budú meniť role a pracovné náplne. „Zároveň sa ukáže, ktoré firmy zmenu odmietajú, respektíve plánujú a konajú ako keby sa pandémia neudiala. Bude zaujímavé sledovať, ako sa im podarí udržať talent. Prechádzame obdobím výrazných zmien na pracovnom trhu a ten hýbe aj svetom kancelárií,”  dopĺňa Pomothy.

Formujú sa hybridné modely práce

Firmy v súčasnosti zároveň prehodnocujú prínos a veľkosť svojich kancelárií, formujú sa takzvané hybridné kancelárie aj vzhľadom na to, že firmy dokázali byť maximálne flexibilné a fungovať online. Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov, Andrej Lasz predpokladá, že „ľudia sa už do kancelárií v rovnakom počte nevrátia, preto firmy, ktoré na to majú podmienky, budú, prirodzene, optimalizovať svoje priestory a kombinovať ich s prácou z domu,” hovorí.

Podobne funguje aj Broker Pool Finportal, ktorý postupne s oslabovaním pandémie svojich zamestnancov vracia na pracovisko. „Snahou jednotlivých oddelení je mať zastúpeného aspoň jedného špecialistu k dispozícii fyzicky v kancelárii. Ostatní zamestnanci využívajú formu 50 / 50 v kancelárii a na homeoffice,” dopĺňa Martina Farkašová, marketing manager Finportal. Podľa slov Petra Gundu, Managing partnera BDO a víťaza ocenenia Office roka sa ich zamestnanci do office postupne sami vracajú. „Už teraz sa do kancelárií vrátilo viac ako 50 % ľudí, a to je pre nás signál, že sa tu cítia dobre.”

Prečítajte si tiež

Flexibilita spojená so zmenou pracovného prostredia aj podľa slov Sandry Hemzovej, Hed of sales Campus Cowork zvyšuje mieru spokojnosti a kreativity. „Práca od 9 do 5 bola už pred pandémiou skôr prežitkom ako realitou. Moderné, progresívne firmy si oveľa viac vážia ľudí, ktorí prídu do práce motivovaní a plní nápadov ako tých, ktorí si splnia povinnosť a o 8:58 priložia čipovú kartu k čítačke,” hovorí Hemzová.Podľa jej slov sa tiež počas obdobia pandémie ukazuje, že čas práce vzrástol v priemere o jednu hodinu denne, čo u mnohých vyústilo do pocitu vyhorenia a prepracovania.

Zostáva teda otázkou, ako k aktuálnej situácii pristúpia firmy, či sa vrátia do pôvodného režimu spred pandémie, alebo začnú hľadať iné spôsoby fungovania pre svojich zamestnancov. Podľa prieskumu medzi členmi Campus Cowork, „približne 20 % ľudí chce naďalej pracovať z domu, no väčšine by vyhovoval hybridný model, teda mix homeofficu a práce z kancelárie,” konštatuje Sandra Hemzová, Head of sales, Campus Cowork. Aj to je dôkazom toho, že pracovný trh sa mení a do popredia vystupujú nové trendy, akými sú vysoká flexibilita pracovného času a miesta výkonu práce. Jednou z možností, ktorá môže tieto benefity ponúknuť môže byť napríklad aj forma zdieľanej kancelárie, takzvaného coworkingu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov od 1.7.2023

Cezhraniční zamestnanci, ktorí využívajú teleprácu, môžu byť poistení v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Aké sú podmienky?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky