Zmeny v hazardných hrách na internete od 1. marca 2019

Od marca 2019 nastali viaceré zmeny v hazardných hrách hraných na internete. Týkajú sa zmien v upozorneniach pre hráčov a v možnosti nastaviť si sebaobmedzenie v hraní.

Zmeny v online hazardných hrách sa udiali vďaka novému zákonu č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o hazardných hrách“). Vstúpil do účinnosti 1. marca 2019 a úplne nahradil predtým účinný zákon. Popri zmenách v online priestore prináša zákon nové pravidlá aj pre herne a kasína.

Špeciálne ustanovenia pre hranie hazardných hier na internete

Doterajšia právna úprava hazardných hier sa osobitne podmienkam prevádzkovania hazardných hier na internete dostatočne nevenovala. Nový zákon o hazardných hrách v podobe osobitných ustanovení prináša adekvátny právny rámec upravujúci online hazardné hry.

Internetovými hazardnými hrami môžu byť:

 • číselné lotérie,
 • bingo,
 • okamžité lotérie,
 • charitatívna lotéria,
 • stolové hry,
 • stávkové hry,
 • hazardné hry na výherných prístrojoch,
 • hazardné hry na termináloch videohier,
 • hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a 
 • hazardné hry na iných technických zariadeniach.

Prevádzkovať internetovú hazardnú hru na Slovensku je možné len na internetovej stránke s koncovkou „sk“, ktorú má prevádzkovateľ uvedenú aj v rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry. Pravidlá pre online hazardné hry (herný plán) musia byť dostupné na internetovej stránke v slovenčine.  

Internetové hazardné hry je možné na Slovensku prevádzkovať len na slovenskej doméne.

Zákon o hazardných hrách upravuje aj pravidlá hráčskych účtov. Napríklad každý hráč môže mať u jedného prevádzkovateľa internetovej hry zriadený len jeden hráčsky účet. Po zrušení hráčskeho účtu je prevádzkovateľ internetovej hry povinný vrátiť hráčovi zostatok jeho peňažných prostriedkov.

Povinne zobrazované údaje po prihlásení sa do online hráčskeho účtu

Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet na viditeľnom mieste počas celej hry zabezpečiť zobrazovanie týchto údajov:

 • informáciu v znení „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov“,
 • informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie,
 • varovanie v znení „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát“,
 • informáciu o celkových stávkach a výhrach hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac (od prvého prihlásenia hráča v mesiaci do aktuálneho prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci),
 • informáciu o celkových stávkach a výhrach hráča počas celého času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne od zriadenia tohto hráčskeho účtu,
 • telefónne číslo alebo odkaz na internetovú stránku špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní Úrad pre reguláciu hazardných hier na svojej stránke,
 • odkaz na internetovú stránku Úradu pre reguláciu hazardných hier, na ktorom je zverejnený formulár žiadosti o vylúčenie z účasti na hazardných hrách (vlastná žiadosť o vylúčenie z účasti na hazardných hrách),
 • informáciu o možnosti nastavenia sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe maximálnej výšky celkových stávok a maximálnej výšky prehry hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za príslušný kalendárny mesiac.

Tieto údaje sa po prihlásení do hráčskeho účtu musia zobrazovať najmenej päť sekúnd. Ak si hráč tieto údaje kedykoľvek počas hry zobrazí prostredníctvom odkazu na viditeľnom mieste na stránke, bude môcť ich zobrazovanie ukončiť aktívnym úkonom (napríklad kliknutím na „X“ alebo kliknutím na tlačidlo „zatvoriť“).

Článok pokračuje pod reklamou

Možnosť zadať si v hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenie

Absolútnou novinkou, ktorú priniesol nový zákon o hazardných hrách, je možnosť hráča pri internetových hazardných hrách nastaviť si takzvané sebaobmedzujúce opatrenie. Spočíva v možnosti nastaviť si v hráčskom účte pre kalendárny mesiac maximálnu výšku celkových stávok a maximálnu výšku prehry (napríklad, že maximálna výška stávok v mesiaci bude 50 eur alebo že maximálna výška prehry za mesiac bude 50 eur). Za prehru sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier.

Ak hráč limity sebaobmedzujúceho opatrenia v kalendárnom mesiaci prekročí, ďalšie stávkovanie mu v danom mesiaci nebude umožnené. Ako bolo už spomínané, možnosť nastaviť si toto opatrenie sa bude zobrazovať každému hráčovi po prihlásení do jeho hráčskeho účtu. Prirodzene, hráč si takéto opatrenie bude môcť zadefinovať aj kedykoľvek neskôr, nielen bezprostredne pri prihlásení sa do svojho účtu.

Ak si hráč sebaobmedzujúce opatrenia zadá, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto opatrenie do 24 hodín od tohto zadania. Neskôr hráč môže opatrenie zmeniť – sprísniť ho alebo zmierniťalebo ho úplne zrušiť.

Ak si hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný prenastaviť opatrenie najneskôr do 24 hodín od času, keď ho hráč zadal. A naopak, ak si hráč zadal zmiernenie režimu, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto zmiernenie v siedmy kalendárny deň od času, keď ho hráč zadal. Pomerne dôležité je ustanovenie o tom, že hráč môže zadať zmenu (zmiernenie alebo sprísnenie) sebaobmedzujúceho opatrenia len raz za mesiac.

Online prístup úradu na stránku prevádzkovateľa hazardných hier

Zákon o hazardných hrách prikazuje aj prevádzkovateľom všetkých druhov online hazardných hier zriadiť pre Úrad pre reguláciu hazardných hier bezplatný internetový prístup na svoj server. Prístup bude úradu slúžiť na získavanie údajov o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru na diaľku nad prevádzkovaním hazardných hier. Z prechodných ustanovení zákona o hazardných hrách vyplýva, že prevádzkovatelia sú povinní prístup na svoj server vytvoriť pre úrad od 1. januára 2021.

Server, na ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, musí byť povinne umiestnený na území Slovenskej republiky. Musia sa na ňom evidovať a ukladať údaje o všetkých odohraných hazardných hrách, a to najmä údaje o počte odohraných hier, údaje o jednotlivých stávkach a výhrach a údaje o celkových stávkach a výhrach.

Na týchto serveroch sa musia evidovať a ukladať aj údaje o zásahoch do údajov o odohraných hazardných hrách, zásahoch do softvéru hazardnej hry a akýchkoľvek poruchách. Prevádzkovateľ online hazardných hier musí na svojom serveri evidovať a ukladať aj údaje o hráčskych účtoch vrátane dotácií a výberov na hráčskych účtoch a údaje o všetkých odohraných hazardných hrách z jednotlivého hráčskeho účtu v podrobnej štruktúre.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky