Výmena starších vodičských preukazov: koho sa týka a aké sú poplatky?

Do 31.12.2023 si musia mnohí vodiči vymeniť svoje vodičské preukazy. Ako postupovať a koľko za nový doklad zaplatia?

Aktualizácia k 8.12.2023: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok upozornil na nedostatok čistopisov dokladov, čo by v praxi mohlo znamenať, že k novému vodičskému preukazu sa nedostanú všetci tí, ktorí „ružový“ potrebujú vymeniť. Od nového roka by tak nemohli šoférovať. Rezort chce podpísať dodatok zmluvy, aby zabezpečil čistopisy v objeme 50 % pôvodnej rámcovej dohody, za čo však zaplatí pokutu. Minister z chyby obviňuje bývalé vedenie, exminister Mikulec sa voči obvineniu vyhradil.

Koniec platnosti „ružových“ vodičských preukazov

Ružové vodičské preukazy nemali uvedený dátum platnosti a boli považované za neobmedzené, napriek tomu ich platnosť budúci rok končí. Dôvodom je uplatnenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 ES z roku 2006 o vodičských preukazoch, ktorá zavádza obmedzenú platnosť vodičských oprávnení pre jednotlivé kategórie.

Na základe tejto smernice budú musieť držitelia preukazov vydaných od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, vymeniť doklady za nové, a to do 31. decembra 2023. Po tomto termíne budú spomínané preukazy neplatné. Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru SR, Karolíny Barinkovej, (podľa údajov, ktoré mali do júla 2022) existuje ešte približne 380 000 kusov takýchto dokladov. Na potrebu výmeny starých vodičských preukazov bude Polícia SR verejnosť priebežne upozorňovať.

Vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike do 30.4.2004 – platný do 31.12.2023 <br> Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike do 30.4.2004 – platný do 31.12.2023
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Koniec platnosti aj novších verzií vodičských preukazov

Okrem spomínaných ružových „vodičákov“, končia aj novšie verzie, ktoré tiež nemajú uvedený dátum končiacej platnosti. Sú to preukazy, ktoré boli vydané medzi 1. májom 2004 a 18. januárom 2013. Budú platiť do 31. decembra 2032. Na ich výmenu majú držitelia teda ešte 10 rokov, ale môžu o výmenu požiadať aj skôr.

Vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike do 18.1.2013 - platný do 31.12.2032 <br> Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike do 18.1.2013 - platný do 31.12.2032
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike do 31.1.2009 - platný do 31.12.2032 <br> Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Vodičský preukaz vydávaný v Slovenskej republike do 31.1.2009 - platný do 31.12.2032
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Platný bude po novom už len jeden, nový, vzor vodičského preukazu. Na jeho prednej strane sa uvádzajú:

  • osobné údaje,
  • dátum vydania,
  • sídlo úradu, ktorý doklad vydal a číslo vodičského preukazu,
  • podpis držiteľa,
  • skupiny vodičských oprávnení,
  • fotografia,
  • modrý obdĺžnik s 12 hviezdičkami v kruhu a s písmenami SK.
Článok pokračuje pod reklamou

Zadná strana obsahuje všetky skupiny vodičského oprávnenia s dátumom udelenia oprávnenia a ich obmedzenia vo forme harmonizovaných kódov. Nový doklad obsahuje aj viac ochranných prvkov.

Aktuálne platný vzor vodičského preukazu <br> Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Aktuálne platný vzor vodičského preukazu
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Koľko stojí výmena starého vodičského preukazu a ako postupovať?

Žiadosť o vydanie nového vodičského preukazu v štandardnej lehote do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eur. Je možné požiadať aj o vystavenie dokladu urýchlene, to znamená do dvoch pracovných dní. V tomto prípade však žiadateľ zaplatí viac než 4-násobok spomínanej sumy, čo predstavuje 26 eur.

O nový vodičský preukaz je možné požiadať na Polícii SR, na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Žiadateľ je povinný odovzdať starý vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania nového dokladu. Pri výmene je potrebný aj platný doklad totožnosti. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR však upozorňuje na to, že v niektorých prípadoch je potrebné aj osvedčenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodiča. Obe osvedčenia sú potrebné v prípade, ak je vodič aj držiteľom oprávnenia na riadenie nákladných vozidiel, kamiónov či autobusov. Ak osvedčenia vodič nepredloží, platnosť oprávnenia na tieto vozidlá mu skončí (teda vo vymenenom doklade bude mať pri daných skupinách dátum konca platnosti totožný s tým, kedy žiadal o vydanie nového „vodičáku“).

Povinnosť predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti pri každej skupine vozidiel musí vodič starší ako 65 rokov. V prípade, že je takýto vodič aj držiteľom oprávnenia na riadenie nákladných áut, kamiónov či autobusov, je potrebné aj osvedčenie o psychickej spôsobilosti.

Aj keď je na výmenu ešte čas, netreba si to nechávať na poslednú chvíľu. Ak sa vodiči chcú vyhnúť stresu a dlhým radom na oddeleniach dokladov, nech si požiadajú o nový doklad radšej skôr. Konkrétne vzory aktuálne platných dokladov s podrobným popisom jednotlivých políčok nájdete aj na webe Ministerstva vnútra SR.

Výmena nielen vodičských preukazov, ale aj občianskych

Aktualizácia k 07.12.2023: Tí, ktorí si občiansky preukaz vydaný pred 20.6.2021 nestihli vymeniť, ho môžu používať na elektronické podpisovanie vybraných úkonov aj naďalej, cez elektronický zdokonalený podpis. Termín vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie je do 31.12.2024.

Mnohí musia ešte v tomto roku vymeniť nielen „vodičáky“, ale aj občianske preukazy, a to z dôvodu starších čipov, teda kvôli končiacej platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis. Podrobnosti o tom, koho sa výmena občianskeho preukazu týka a ako postupovať, približujeme v článku Výmena občianskeho preukazu pre končiace certifikáty: otázky a odpovede.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Andrea Škutová
Andrea Škutová

Som študentka Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaujímam sa o aktuálne dianie na Slovensku, prioritne celospoločenské a ekonomické témy. Taktiež sa rada venujem čítaniu kníh, turistike a cestovaniu.


Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1. 4. 2024

Vydanie dokladov potrebných na prepis auta bude drahšie, občania si priplatia aj za EČV, vodičský a občiansky preukaz či pas. O koľko od apríla 2024 stúpnu poplatky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky