Robinsonov zoznam a nevyžiadané marketingové hovory

Ako sa registrovať do Zoznamu telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní, čo to znamená pre firmy a čo robiť, ak hovory neprestávajú?

Od 1. 2. 2022 platí podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách § 166 ods. 8, zákaz volania na účely priameho marketingu v prípade, že človek namietol takéto volanie osobe, ktorá priamy marketing vykonáva alebo v prípade, ak človek zaregistroval svoje číslo do tzv. Robinsonovho zoznamu. Čo to je, kto a ako sa doň môže registrovať a čo to znamená pre firmy?

Čo je Robinsonov zoznam?

Robinsonov zoznam alebo Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní predstavuje databázu telefónnych čísel, do ktorej sa môže zapísať osoba, ktorá nechce byť kontaktovaná na účely priameho marketingu. Zriaďovateľom je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vytvoril webovú stránku nevyziadanevolania.sk. Cieľom tejto služby je znížiť nadmernú reklamu a obmedziť nevyžiadané telefonáty s ponukami tovarov a služieb. ,,Spoločnosti, ktoré majú zámer vykonávať priamy marketing prostredníctvom volania, sú povinné zaregistrovať sa v Zozname telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní a overovať si čísla, na ktoré majú záujem volať za účelom priameho marketingu,“ informuje Adriana Volfová, vedúca tlačovo - informačného oddelenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ďalej dodáva, že zoznam telefónnych čísiel sa aktualizuje dvakrát mesačne, vždy k prvému a šestnástemu dňu v mesiaci. Dôležité preto je, aby si spoločnosť, ktorá vykonáva marketing cez telefón, overovala databázu rovnako - dvakrát mesačne.

Kto a ako sa môže do zoznamu registrovať?

Do Robinsonovho zoznamu môže byť zapísané každé telefónne číslo, ktoré vlastní fyzická či právnická osoba (teda zapísať napríklad číslo firemného telefónu môže aj podnikateľ). Registrácia nie je zložitá:

  • Na stránke nevyziadanevolania.sk je potrebné kliknúť na „vstúpiť” v časti účastník a následne sa zaregistrovať.
  • Po zadaní čísla, ktoré chce používateľ registrovať, zavolá na číslo, ktoré je uvedené na stránke. Hovor trvá pár sekúnd.
  • Po jeho ukončení a potvrdení, že číslo bolo registrované, klikne na „potvrdiť.”
  • Po registrácii si musí používateľ z ponúkaného zoznamu marketingových oblastí vybrať, ktoré ponuky chce zamedziť. Pri jednotlivých kategóriách sú uvedené informácie o tom, čo zahŕňajú. Následne je potrebné kliknúť na „potvrdiť”.

Robinsonov zoznam však má aj niekoľko výnimiek. A. Volfová uvádza, že zákaz volania sa nevzťahuje na:

  • mobilných operátorov a banky, s ktorými je registrovaná osoba v zmluvnom vzťahu,
  • priamy marketing vlastných tovarov a služieb, ak pri kúpe podobných zákazník danému obchodníkovi poskytol svoje kontaktné údaje,
  • účely priameho marketingu, ktoré si kontaktovaná osoba sama vopred vyžiadala (napríklad žiadosť o cenovú ponuku).
Článok pokračuje pod reklamou

Marketingové volania už len so špeciálnou predvoľbou (0)888

V auguste 2022 nadobudla účinnosť aj nová vyhláška o národnom číslovacom pláne. Zahŕňa zmeny, ktoré sa týkajú najmä marketingových hovorov. V súčasnosti musí byť každý marketingový hovor uskutočňovaný jedine z čísel s predvoľbou (0)888. Podnikatelia musia o pridelenie čísla požiadať svojho operátora. Bude teda jasné, kedy ide o marketingový hovor a kedy nie, a človek sa následne sám rozhodne, či hovor prijme, alebo zruší.

Existujú však aj výnimky, kedy firma nemusí používať predvoľbu (0)888, a to v prípade, ak:

  • vykonáva priamy marketing na číslo, ktoré je zverejnené napr. na webovej stránke daného podnikateľa, živnostníka či firmy
  • podnikateľ získal kontaktné údaje v súvislosti s predajom podobného tovaru a služieb alebo
  • ak sú zákazník a podnikateľ v zmluvnom vzťahu.

Pokiaľ však nie je telefónne číslo osoby zaregistrované v Robinsonovom zozname alebo  osoba nezamietla marketingový hovor a podnikateľ volá z čísla s predvoľbou (0)888, je možné na marketingové účely telefonicky kontaktovať akúkoľvek osobu bez jej súhlasu.

Čo v prípade, že marketingové hovory neprestávajú?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb bude kontrolovať dodržiavanie povinnosti používať danú predvoľbu prostredníctvom svojich zamestnancov. Kontroly bude vykonávať náhodne aj na základe konkrétnych podnetov. Každý, kto má dojem, že firma, ktorá ho kontaktuje, porušuje povinnosti spojené s priamym marketingom, alebo stále dostáva marketingové volania, hoci si číslo zaregistroval do Robinsonovho zoznamu či vyjadril výslovný nesúhlas, môže sa obrátiť na príslušný úrad.  Nahlásenie nevyžiadanej komunikácie je však možné aj na webovej stránke nevyziadanevolania.sk v sekcii ,,Podanie podnetu”. V prípade zistenia porušenia pravidiel, môže úrad udeliť podnikateľovi pokutu od 200 eur až do 5 % z obratu firmy.

Viac informácií o pravidlách platných pre telemarketing, približujeme v článku Telemarketing a nevyžiadané hovory od roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Andrea Škutová
Andrea Škutová

Som študentka Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaujímam sa o aktuálne dianie na Slovensku, prioritne celospoločenské a ekonomické témy. Taktiež sa rada venujem čítaniu kníh, turistike a cestovaniu.


Marketingová stratégia firmy: prečo je dôležitá a ako ju definovať?

Dôležité je stanoviť si „SMART“ ciele či zistiť jedinečný predajný argument (USP). Čo to znamená a ďalšie tipy, ako na marketingovú stratégiu pri rozbiehaní biznisu.

Klamlivé konanie

Čo je klamlivé konanie a ktoré obchodné praktiky sú považované za nekalé? Aké sankcie hrozia za porušenie zákazu používania klamlivého konania pri obchodných transakciách?

See think do care model v marketingu: čo to je a ako ho využiť v praxi?

Model SEE-THINK-DO-CARE pomáha firmám zvoliť vhodnú komunikáciu, vytvoriť efektívnu kampaň a získať zákazníkov. O čo ide a ho začať využívať?

Priamy marketing a jeho právna úprava od 1. 2. 2022

Od februára 2022 je účinný nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý prináša zmeny týkajúce sa aj tzv. nevyžiadanej komunikácie. Aké pravidlá platia pre priamy marketing?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky