Poštovné a zmeny v cenníku od 1.3.2023

O koľko stúpnu ceny za posielanie listových zásielok, balíkov či poštového platobného styku podľa navrhovaného opatrenia? Elektronické podanie bude čoraz výhodnejšie.

Aktualizácia k 1.3.2023Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vo februári vydal opatrenie, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov. Navrhované zmeny v cenníku Slovenskej pošty sú tak s účinnosťou od 1.3.2023 platné.

Slovenská pošta plánuje zvýšiť ceny svojich služieb. Vyplýva to z návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý je v legislatívnom procese. Za aké služby si priplatíme?

Čo je príčinou zdražovania poštových služieb?

Ceny poštových a doručovacích služieb sa pomerne pravidelne aktualizujú, naposledy sa menili v marci roku 2022. Slovenská pošta však napriek zvýšeniu pôvodných cien v prvej polovici minulého roka dosiahla stratu 11,9 milióna eur z tzv. univerzálnej služby. Zapríčinil ju predovšetkým pokles podávaných listových zásielok, balíkov a poštového platobného styku.

V roku 2023 očakáva Slovenská pošta výrazný nárast výdavkov, a to najmä kvôli zvyšovaniu cien energií, prepravných a iných prevádzkových nákladov. Odhaduje sa, že náklady Slovenskej pošty by mohli vzrásť až o 1,05 %. K zvýšeniu cien teda chtiac-nechtiac musela pristúpiť a zároveň zohľadniť aj spomínaný pokles výnosov z univerzálnych služieb, ktorý zapríčinila najmä elektronizácia.

Ktoré služby budú od 1.3.2023 drahšie?

Ceny Slovenskej pošty by sa mali podľa návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb meniť od 1. marca 2023. Navrhované zmeny by mali prispieť k stabilizácii zamestnanosti Slovenskej pošty a zabezpečeniu poskytovania univerzálnej služby, poštového platobného styku či k realizácii rozvojových projektov. Navrhované zmeny cien sú nasledovné:

 • List 1. triedy – od 20 do 40 centov,
 • List 2. triedy – od 10 do 20 centov,
 • Cena za službu doporučene – o 20 centov.

Maximálna cena za odoslanie listu 1. triedy bude po zvýšení nasledovná:

 • do 50 gramov - 1,20 eur (pôvodne 1 eur),
 • do 100 gramov - 1,50 eur (pôvodne 1,20 eur),
 • do 500 g - 1,80 eur (pôvodne 1,50 eur),
 • do 1 000 g - 2,60 eur (pôvodne 2,20 eur)
 • do 2 000 g - 3,40 eur (pôvodne 3,10 eur).

V prípade odoslania listu 2. triedy budú maximálne ceny po zvýšení nasledovné:

 • do 50 g - 0,90 eur (pôvodne 0,75 eur),
 • do 100 g - 1,10 eur (pôvodne 1,00 eur),
 • do 500 g - 1,40 eur (pôvodne 1,30 eur),
 • do 1 000 g - 2,20 eur (pôvodne 2,00 eur),
 • do 2 000 g - 3,00 eur (pôvodne 2,90 eur).

Navrhované zvýšenie cien sa premietne aj do cien zapísaných listových zásielok, čo zahŕňa doporučené a poistené listy či úradné zásielky. Kategóriu „lístok do 20 g“ je navrhované zrušiť, začlenená bude do obyčajného listu do 50 g. Dôvodom je nízka miera využívania.

Zmena v cenníku nastane aj pri poštovom platobnom styku. Týka sa to však len kategórií poštových poukazov v rozpätí od 30 eur do 300 eur, resp. do 1500 eur, pričom sa zruší kategória poukazov do 150 eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ poštového poukazu Hodnota Navrhovaná maximálna cena od 1.3.2023 (v eur) Pôvodná maximálna cena
(v eur)
Zvýšenie o
(v eur)
Na adresu 1. triedy 30 eur 3,00 2,60 0,40
300 eur 3,50 3,20 0,30
1 500 eur 6,30 6,00 0,30
Na adresu 2. triedy 30 eur 2,70 2,30 0,40
300 eur 3,10 2,90 0,20
1 500 eur 4,20 4,00 0,20
Na účet dvojdielny 30 eur 1,00 0,80 0,20
300 eur 1,40 1,30 0,10
1 500 eur 1,90 1,80 0,10
Na účet trojdielny 30 eur 1,20 0,90 0,30
300 eur 1,50 1,40 0,10
1 500 eur 1,90 1,90 0,00
Ekonomický 30 eur 1,00 0,80 0,20
300 eur 1,40 1,30 0,10
1 500 eur 1,90 1,80 0,10
Na výplatu – podaný elektronicky 30 eur 1,30 1,30 0,00
300 eur 1,60 1,60 0,00
1 500 eur 2,00 2,00 0,00
Na výplatu – podaný na zozname 30 eur 1,90 1,80 0,10
300 eur 2,20 2,00 0,20
1 500 eur 2,60 2,40 0,20

Celkové zvýšenie cien predstavuje nárast o 16,91 %.

Článok pokračuje pod reklamou

ePodací hárok - výhodnejší ako klasický podací hárok

Podať zásielku, doporučené listy, poistné listy, úradné listy či expresné dodávky je možné aj elektronicky. Slúži na to ePodací hárok. Pri podávaní zásielok takýmto spôsobom, je cena nižšia ako v prípade klasických doručovacích služieb podávaných pri okienku na pošte. Aj v tomto prípade dôjde k zvýšeniu cien, avšak len o 13,39 %, teda dôjde k menšiemu navýšeniu ako pri klasickom osobnom podaji zásielok. Zákazníci, ktorí využijú elektronickú službu podacieho hárku môžu ušetriť od 0,40 eur pri listoch a 0,70 eur pri balíkoch.

Maximálne ceny pre doporučené listy zasielané 1. triedou cez ePodací hárok sú od 1.3.2023 navrhované takto:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ zásielky Hmotnosť Navrhovaná maximálna cena od 1.3.2023 pre klasické podanie (v eur) Pôvodná maximálna cena pre klasické podanie (v eur) Zvýšenie o (v eur) Navrhovaná maximálna cena od 1.3.2023 pre ePodací hárok (v eur) Pôvodná maximálna cena pre ePodací hárok (v eur) Zvýšenie o (v eur)
Doporučený list 1. triedy Do 50 g 2,50 2,10 0,40 2,10 1,80 0,30
Do 100 g 2,80 2,30 0,50 2,40 2,00 0,40
Do 500 g 3,10 2,60 0,50 2,70 2,30 0,40
Do 1 000 g 3,90 3,30 0,60 3,50 3,00 0,50
Do 2 000 g 4,70 4,20 0,50 4,30 3,90 0,40
Doporučený list 2. triedy Do 50 g 2,20 1,85 0,35 1,80 1,55 0,25
Do 100 g 2,40 2,10 0,30 2,00 1,80 0,20
Do 500 g 2,70 2,40 0,30 2,30 2,10 0,20
Do 1 000 g 3,50 3,10 0,40 3,10 2,80 0,30
Do 2 000 g 4,30 4,00 0,30 3,90 3,70 0,20
Balík na adresu Do 5 kg 4,90 4,50 0,40 4,20 4,00 0,20
Do 10 kg 5,90 5,50 0,40 5,20 5,00 0,20
Balík na poštu Do 5 kg 3,90 3,60 0,30 3,20 3,10 0,10
Do 10 kg 4,90 4,60 0,30 4,20 4,10 0,10

Slovenská pošta chce takýmto spôsobom zákazníkov motivovať k elektronickému podávaniu zásielok a využívaniu elektronických služieb. Služba ePodací hárok je dostupná na webovej stránke eposta.posta.sk/epodaci-harok/.

Doručenie kuriérom, BalíkoBOXy a na výdajné miesta zatiaľ bez zmeny ceny

Vyššie ceny sa pravdepodobne časom dotknú aj kuriérskych služieb, ktoré sú v súčasnosti využívané najviac. Podľa vedúcej odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty, Jany Lukáčovej, Slovenská pošta tento krok zatiaľ prehodnocuje, nakoľko s väčšinou odosielateľov využívajúcich kuriérne doručovanie má pošta zmluvne dojednané podmienky.

Ceny kuriérskych služieb nateraz ostávajú v nezmenenom stave. Tieto služby sú medzi zákazníkmi i prevádzkovateľmi e-shopov obľúbené, najmä preto, že poskytujú možnosť priameho doručenia zásielky na klientom zvolenú adresu. Kuriéri takýmto spôsobom doručia všetky zásielky, v prípade expresnej zásielky doručia zásielku domov (na adresu) do hmotnosti 50 kg.

Slovenská pošta rovnako umožňuje doručenie zásielky ,,na poštu". Takáto zásielka sa uloží na pošte, kde ostáva uskladnená spravidla 18 kalendárnych dní.

V prípade BalíkoBOXov je doba uskladnenia kratšia. Jana Lukáčová dodáva, že pri voľbe doručenia zásielky do BalíkoBOXu, je hlavným benefitom to, že si môže zákazník zásielku vyzdvihnúť kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni, do 3 pracovných dní.

Pri využití doručenia zásielky na výdajné miesto je zas výhodou to, že adresát nemusí byť v čase doručenia na adrese. Práve z tohto dôvodu sa táto služba stále viac dostáva medzi ľudí. „O uložení zásielky na výdajnom mieste je adresát informovaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Deň uloženia zásielky je adresátovi sprístupnený aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty,” dodáva Jana Lukáčová. Zavádzaním nových odberných miest a BalíkoBOXov a zvýšením podielu zásielok doručovaných na tieto miesta, sa ale kuriérske služby zo svojho vrcholu dostávajú nižšie.

Individuálne ceny pre podnikateľov

V prípade podnikateľov Slovenská pošta ponúka zvýhodnené, individuálne ceny poštových a doručovacích služieb. ,,V prípade, že má prevádzkovateľ e-shopu alebo iný predajca záujem využívať pravidelné služby Slovenskej pošty, má možnosť uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej získa individuálne ceny, prípadne ďalšie služby nad rámec štandardne poskytovaných nezmluvných služieb,“ vysvetľuje Jana Lukáčová. Viac informácií o uzatvorení zmluvy, či iných službách pre podnikateľov a firmy, sú dostupné na stránke www.posta.sk v sekcii Informácie pre firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky