Energetický certifikát: čo to je, koľko stojí a ako ho vybaviť?

Energetický certifikát sa netýka len rodinných domov, ale aj iných budov. Kedy je potrebný, ako ho získať a na čo dať pozor pri výbere firmy, ktorá ho vystaví?

Už viac ako 14 rokov sú majitelia novostavieb či obnovovaných budov povinní zabezpečiť energetický certifikát, pričom od roku 2021 musia nové budovy spĺňať zatiaľ najprísnejšiu energetickú triedu A0, teda byť nízkoenergetické v tej najväčšej možnej miere. Energetický certifikát sa však netýka len rodinných domov. Rovnako ho potrebujú bytové domy, administratívne budovy či polyfunkčné budovy. Na čo všetko certifikát slúži, koľko stojí, aj ako pri jeho vybavení postupovať, pre Podnikajte.sk priblížil špecialista na energetickú certifikáciu Rastislav Tvarog.

Čo je energetický certifikát a na čo slúži?

Energetický certifikát je dokument, ktorý slúži na zhodnotenie energetického stavu objektu. Pri rodinných domoch sa hodnotí obvodový plášť, z čoho je postavený, ako je zateplený, aký vykurovací systém sa používa, ako účinný je zdroj tepla, či je kvalitná regulácia teploty a iné. Pri firmách sa navyše posudzuje účinnosť osvetlenia a vzduchotechnika s chladením, ak sa v budove nachádza.

Rastislav Tvarog tvrdí, že certifikát má napovedať, aké množstvo energie objekt spotrebuje a podľa presne určených parametrov má priniesť riešenie, ako dosiahnuť úsporu. Posudzovaný objekt sa zistením skutkového stavu a následným výpočtom zatriedi do energetickej triedy A0 – G, pričom A0 je najlepšia a G je najhoršia trieda. ,,Čím lepšie písmenko, tým kvalitnejší objekt z hľadiska energetickej hospodárnosti,“ dodáva Tvarog. Na to, aby objekt skončil v energetickej triede A0, musí byť spravidla dobre zateplený a musí využívať kvalitný zdroj tepla spolu s obnoviteľnými zdrojmi, ako je napríklad tepelné čerpadlo, solárne či fotovoltické panely.

Energetické certifikáty sú upravené aj v legislatíve – konkrétne v zákone č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, a tiež vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z.

Čo je potrebné na vybavenie energetického certifikátu a koľko stojí?

Na zrealizovanie a následné vystavenie energetického certifikátu je potrebná výkresová dokumentácia. V rámci procesu vystavovania certifikátu sa robí aj fotografická dokumentácia. Proces je však relatívne rýchly, dá sa vyčísliť v dňoch. Hoci, v prípade staršieho objektu je proces o trochu zložitejší, no nezaberie viac ako pár týždňov. Energetický certifikát je teda vydaný na základe zistenia skutkového stavu, zhodnotenia technických parametrov objektu a jednotlivých energetických výpočtov. Jeho platnosť je 10 rokov.

Cena energetického certifikátu je pre každý projekt iná. Odvíja sa od veľkosti a typu objektu. Aktuálne je to pre rodinné domy od 120 do 300 eur. Certifikáty pre ostatné typy objektov stoja výrazne viac. Rastislav Tvarog však upozorňuje na fakt, že kvalita niektorých certifikátov je diskutabilná a treba si dôkladne vybrať, ktorú firmu na vystavenie certifikátu osloviť: ,,Existuje veľa firiem, ktoré ponúkajú certifikáty za nízku cenu, a pritom ich vôbec nespracovávajú. Vystupujú iba ako sprostredkovatelia. Vo finále im je vlastne jedno, ako certifikát vyzerá a či je kvalitne spracovaný.“ Žiadateľovi sa teda môže stať, že kúpi certifikát od niekoho z internetu, vypracuje ho niekto úplne iný, kto má na to oprávnenie, ale keď nastane chyba, nebude ju mať kto opraviť. „Ten, od koho ste nakúpili, chybu odstrániť nevie, lebo nemá prístup do registračného systému ministerstva a spracovateľ bude argumentovať kvalitou podkladov.“ Druhou možnosťou je dať si spracovať certifikát od firmy, ktorá na to má oprávnenie, o celý proces sa postará vo vlastnej réžii. To znamená, že zabezpečí kvalitné podklady, technicky zhodnotí objekt a údaje zapracuje do certifikátu. Pri výbere dodávateľa, ktorý energetický certifikát vystaví, netreba teda pozerať len na cenovku. Dôležité sú referencie či história na trhu.

Článok pokračuje pod reklamou

Energetický certifikát možno využiť pri hypotéke či žiadaní o dotáciu

Prvé energetické certifikáty sa začali na Slovensku vydávať v roku 2008. Využívajú sa najmä v prípade:

  • kolaudácie budovy,
  • prenájmu budovy,
  • predaju budovy,
  • rekonštrukcie,
  • žiadosti o dotácie a iné.

Rastislav Tvarog však upozorňuje na fakt, že pri každej manipulácii s objektom je energetický certifikát povinný (pri kolaudácií ho vyžaduje stavebný úrad, pri predaji ho môže žiadať kontrola z obchodnej inšpekcie atď.) ,,Po novom ho začali vyžadovať aj niektoré banky. Dokonca, ak z energetického certifikátu vyplynie, že ide o kvalitnejšie postavený dom, môže vám dať banka nižšie percento úrokov na hypotéke. Je to logické. V prípade, že by ste sa stali neplatičom, tak kvalitnejší dom sa dá lepšie speňažiť,“ konštatuje.

Certifikát sa môže využiť na viacero účelov, nie len na ten, na ktorý bol prvotne vytvorený. ,,Aj keď sa na ňom uvádza účel, legislatíva nestanovuje, že keď je vytvorený prioritne na prenájom, nemôžem ho použiť k predaju objektu. Ak je platný, môže sa použiť na ktorýkoľvek účel,“ zdôrazňuje Tvarog.

Nad vybavením energetického certifikátu dnes uvažujú aj mnohí majitelia starších nehnuteľností. Potrebné totiž sú aj pri získavaní dotácie v rámci programu Plán obnovy domov. Podrobnosti o tejto dotácii približujeme v článku Plán obnovy rodinných domov: ako získať dotáciu?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Andrea Škutová
Andrea Škutová

Som študentka Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaujímam sa o aktuálne dianie na Slovensku, prioritne celospoločenské a ekonomické témy. Taktiež sa rada venujem čítaniu kníh, turistike a cestovaniu.


ESG vykazovanie – čo treba vedieť

Čo je ESG, aké informácie o udržateľnosti bude potrebné vykazovať a ako sa bude povinnosť ESG vykazovania postupne zavádzať?

Ceny energií a flexibilita spotreby sú pre podnikanie kľúčové

Aké sú dopady energetickej krízy, čo očakávať v budúcom roku a prečo sa môže firmám oplatiť ísť do spotových cien? Vysvetľujú odborníci zo spoločnosti ELGAS.

Nedôveryhodné e-shopy: spotrebiteľov oberajú o peniaze aj čas

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy. Čo pri nákupe z nich zákazníkom hrozí, ako ich rozpoznať a čo robiť, ak sú porušené práva nakupujúceho?

Príspevok na fotovoltiku: firmy budú opäť môcť žiadať o dotáciu

Firmy budú môcť do konca roka využiť zostávajúce európske prostriedky na inštaláciu fotovoltiky. Pripravuje sa ďalšia výzva, tentokrát s navýšeným minimálnym príspevkom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky