Plán obnovy rodinných domov: ako získať dotáciu?

Kto môže získať dotáciu v maximálnej výške 19 000 eur, aké sú podmienky, na čo (ne)možno financie použiť a na čo pri žiadaní myslieť?

V súčasnej energetickej kríze hľadajú firmy i domácnosti spôsob, ako na energiách ušetriť. Podporu poskytuje aj štát, a to tak podnikateľom, ako aj domácnostiam. Príkladom je projekt Plán obnovy rodinných domov, ktorého cieľom je zníženie energetickej náročnosti starších domov a pozitívne ovplyvniť hospodárenie domácností. Majitelia takýchto domov môžu v rámci projektu požiadať o dotáciu. Pre Podnikajte.sk špecialista na energetiku Rastislav Tvarog priblížil, aké sú podmienky na získanie dotácie, ako postupovať aj s akými problémami sa stretol v praxi.

Podmienky získania dotácie z Plánu obnovy domov

Od 15.10.2022 je možné v rámci programu Plán obnovy domov požiadať o dotáciu vo výške 19 000 eur. O dotáciu sa môžu uchádzať majitelia rodinných domov skolaudovaných pred 1. januárom 2013. Dotácia sa vzťahuje aj na stavebné práce a faktúry, ktoré sú objednané alebo realizované od 1. februára 2020. V rámci obnovy sú podporované tiež náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Ako sa uvádza na oficiálnej stránke programu, cieľom obnovy je, aby došlo k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou. R. Tvarog tvrdí, že väčšina starších objektov, postavených do roku 2013, tento potenciál má. Žiadateľ však musí zabezpečiť z vlastných finančných prostriedkov celú rekonštrukciu a až následne je mu časť nákladov preplatená.Podmienkou je aj trvalý pobyt žiadateľa v rodinnom dome, o ktorého obnovu žiada.

Zároveň musí byť zrealizované aspoň jedno z nasledovných povinných opatrení:

 • zateplenie obvodového a strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie akéhokoľvek nevykurovaného priestoru, pod alebo nad ktorým je vykurovaný priestor,
 • zateplenie podlahy vo vykurovanom priestore.

K nim je možné pridať aj ďalšie z nasledovných voliteľných opatrení:

 • inštalácia tepelného čerpadla,
 • inštalácia fotovoltických panelov, solárnych kolektorov
 • výmena starého plynového kotla či zdroja tepla na uhlie/olej za plynový kondenzačný kotol, ale len ak je súčasťou obnovy domu a je v energetickej triede A,
 • inštalácia iného tepelného zdroja, napr. elektrokotla,
 • inštalácia rekuperácie,
 • realizácia zelenej strechy,
 • inštalácia tieniacej techniky,
 • odstránenie azbestu.

Ako o dotáciu žiadať a aké dokumenty sú potrebné?

Pred podaním žiadosti je dôležité zistiť možnosti úspory energie. Na to je potrebný energetický certifikát. Odporúčané opatrenia, ktoré v ňom budú uvedené, by sa mali zrealizovať. Rastislav Tvarog však upozorňuje na nevhodné praktiky niektorých podnikateľov: ,,Počul som o firmách, ktoré tvrdia, že ľudom zabezpečia certifikát a aj to, že dostanú čo najvyššiu dotáciu, ale žiadajú určité percento z tejto sumy.“ Treba sa ale mať na pozore, ide o ,,prázdne sľuby”. Žiadna firma totiž nedokáže zabezpečiť dotáciu v určitej výške alebo ovplyvniť vyhovenie žiadosti.

Pri podaní žiadosti je odporúčané, aby mal žiadateľ aspoň zjednodušenú výkresovú dokumentáciu. V prípade, že ju nevlastní, môže o ňu požiadať na mestskom alebo obecnom úrade a ak nie je ani v ich archíve, potom si ju musí dať vyhotoviť. Rovnako musí mať stavebné povolenie respektíve ohlášku stavebných úprav a výpis z registra trestov atď. Celý zoznam potrebných dokumentov možno nájsť na oficiálnom webe programu.

Následne je možné požiadať o dotáciu. Dá sa tak urobiť prostredníctvom formulára na stránke Obnovdom.sk, zaslaním žiadosti poštou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia alebo osobne v regionálnych centrách. Tie sa nachádzajú v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Lučenci. Ukončenie výzvy je naplánované na 28. februára 2023. V prípade vyčerpania pridelených finančných prostriedkov je možné, že výzva skončí aj skôr. Následne sa má opakovane spustiť ďalšie kolo výzvy. Celkové ukončenie programu obnovy domov je naplánované na rok 2026.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadanie o dotáciu a skúsenosti z praxe

Hlavný problém programu Rastislav Tvarog vníma v investícii do jednotlivých povinných a voliteľných opatrení, ktoré musí žiadateľ zabezpečiť, aby mohol získať dotáciu. ,,Na základe mojich výpočtov má človek vysoké náklady na realizáciu povinných a voliteľných opatrení a stáva sa, že výrazne presiahnu výšku ponúkaných 19 000 eur. Financie, ktoré investujete a to, čo uznajú orgány za oprávnený výdavok sú dve rozdielne veci. Od toho sa potom odvíja aj výška vyplatenej dotácie.“ Výzva je teda zameraná prioritne na staré objekty a ich zateplenie. Novšie domy, ktoré potrebujú vymeniť napr. čerpadlo či iba okná, majú malú šancu na získanie dotácie v plnej výške. Povinné opatrenia budú pre nich nákladnejšie, ako bude samotná výška dotácie, ktorú im orgány napokon vyplatia. Z toho dôvodu sa im to podľa Rastislava Tvaroga nemusí oplatiť.

Prečítajte si tiež

,,Dotácia má niekoľko zbytočných obmedzení. Jedno z nich je, že oprávnené výdavky musia byť aspoň 50 % na zatepľovacie opatrenia (zateplenie, výmena okien atď.), tie ostatné ako napríklad výmena kotla za tepelné čerpadlo teda musia byť nižšie ako 50 % z celkových oprávnených výdavkov.” Napríklad, ak je oprávneným výdavkom na zateplenie 3 500 eur, aj výška dotácie na tepelné čerpadlo bude max. 3 500 eur, a to napriek tomu, že v pravidlách výzvy sa uvádza, že za 1 kW v prípade tepelného čerpadla možno získať dotáciu až 950 eur. To znamená, že za 12 kW čerpadlo by malo byť možné získať 11 400 eur. Na základe týchto príkladov odborník zdôrazňuje, že je na mieste prehodnotiť niektoré obmedzenia programu obnovy domov.

Vyplnenie žiadosti nie je z jeho pohľadu až tak komplikované, no žiadateľ, ktorý to robí prvýkrát, sa môže pri tom dosť natrápiť.  ,,Komplikácie nastávajú hlavne pri údajoch – kde ich nájsť, čo a ako uviesť, v akej forme a podobne. Ak sa to žiadateľovi podarí, dodá už len potrebné dokumenty a čaká, či mu žiadosť schvália, alebo neschvália,“ vysvetľuje Tvarog. Žiadateľ však nemusí prechádzať týmto procesom sám. Môže požiadať o pomoc sprostredkovateľov, ktorí pomôžu s vystavením certifikátu a návrhom opatrení či vyplnením žiadosti.

V prípade schválenia nasleduje podpis zmluvy o čerpaní finančných prostriedkov. Po odsúhlasení zmluvy má majiteľ rodinného domu 8 – 10 mesiacov na realizáciu opatrení, ktoré sú uvedené v energetickom certifikáte. Následne požiada o vyplatenie dotácie v zmysle podpísanej zmluvy. Do roku 2026 je v rámci programu naplánované podporiť obnovu 30 000 rodinných domov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Andrea Škutová
Andrea Škutová

Som študentka Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaujímam sa o aktuálne dianie na Slovensku, prioritne celospoločenské a ekonomické témy. Taktiež sa rada venujem čítaniu kníh, turistike a cestovaniu.


Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Kompenzácie cien energií pre firmy v roku 2024

Podnikatelia budú môcť požiadať o kompenzácie cien energií aj v roku 2024. Aké sú termíny predkladania žiadostí, oprávnené obdobie či podmienky?

Voľnosť v energetickej spotrebe dáva firme šancu rásť

Zmena dodávateľa energie alebo produktu dokáže výrazne ušetriť. Ako postupovať, poradí odborník.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky