Uznané spôsoby autorizácie od 1.1.2023: alternatíva pre e-podpis

Kto nestihol vymeniť občiansky preukaz pre končiacu platnosť certifikátov na e-podpis, môže niektoré úkony naďalej vybavovať elektronicky. Ktoré to sú a kedy je akceptovaný iba KEP?

Aktualizácia k 17.4.2023: Občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021 bude možné využívať na elektronické podpisovanie vybraných úkonov až do konca tohto roka. Platnosť certifikátov na zdokonalený elektronický podpis, ktorý je alternatívou elektronického podpisovania v prípade starších dokladov totožnosti, bola totiž predĺžená - pôvodne mali certifikáty platiť len do 30. júna 2023, po novom sa však vydávajú s platnosťou až do 31. decembra 2023.

Revokácia (zneplatnenie) certifikátov pre e-podpis na občianskych preukazoch vydaných pred 21.6.2021 začala 31. decembra 2022 napoludnie. Posledné elektronické úkony podpísané kvalifikovaným e-podpisom (KEP) preto bolo potrebné uskutočniť najneskôr dopoludnia posledného dňa roka. A hoci tí, ktorí nestihli staršie OP vymeniť včas, sa už v novom roku KEP-om nepodpíšu, ostatné digitálne funkcie zostávajú naďalej zachované, teda je možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie. Avšak občania, ktorí z objektívnych príčin OP nestihli vymeniť a potrebujú využívať podpisovanie, majú istú možnosť.

Alternatíva elektronického podpisovania – zdokonalený elektronický podpis

Od 1. januára 2023 je možné realizovať vybrané úkony na základe vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez alternatívu - zdokonalený elektronický podpis (ZDEP). Ten možno získať buď osobne na oddelení dokladov, alebo si ho na OP nahrať z pohodlia domova pomocou internetu cez aplikáciu eID klient. Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, finančná správa odporúča výmenu OP, nakoľko ZDEP je len dočasným riešením.

Čo (nie)je možné podpísať zdokonaleným elektronickým podpisom od 1.1.2023?

Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie 1.1.2023 (v aplikácii D.Signer bude certifikát pre autorizáciu označený pod názvom „sk: Kvalifikovaný certifikát pre podpis“) bude možné:

  • autorizovať všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy v Katalógu elektronických formulárov po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny,
  • autorizovať podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce,
  • a tiež využívať služby poskytovania informácií o záruke na colný dlh (GDS).

Výnimky z využívania uznaných spôsobov autorizácie sa týkajú elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, informačného systému kontrolných známok (ISKZ) a systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), kde bude akceptovaný iba KEP.

Prečítajte si tiež

Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od 1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce.

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez PFS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

ESG vykazovanie – čo treba vedieť

Čo je ESG, aké informácie o udržateľnosti bude potrebné vykazovať a ako sa bude povinnosť ESG vykazovania postupne zavádzať?

Nedôveryhodné e-shopy: spotrebiteľov oberajú o peniaze aj čas

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy. Čo pri nákupe z nich zákazníkom hrozí, ako ich rozpoznať a čo robiť, ak sú porušené práva nakupujúceho?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky