Uznané spôsoby autorizácie od 1.1.2023: alternatíva pre e-podpis

Kto nestihol vymeniť občiansky preukaz pre končiacu platnosť certifikátov na e-podpis, môže niektoré úkony naďalej vybavovať elektronicky. Ktoré to sú a kedy je akceptovaný iba KEP?

Revokácia (zneplatnenie) certifikátov pre e-podpis na občianskych preukazoch vydaných pred 21.6.2021 začala 31. decembra 2022 napoludnie. Posledné elektronické úkony podpísané kvalifikovaným e-podpisom (KEP) preto bolo potrebné uskutočniť najneskôr dopoludnia posledného dňa roka. A hoci tí, ktorí nestihli staršie OP vymeniť včas, sa už v novom roku KEP-om nepodpíšu, ostatné digitálne funkcie zostávajú naďalej zachované, teda je možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie. Avšak občania, ktorí z objektívnych príčin OP nestihli vymeniť a potrebujú využívať podpisovanie, majú istú možnosť.

Alternatíva elektronického podpisovania – zdokonalený elektronický podpis

Od 1. januára 2023 je možné realizovať vybrané úkony na základe vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez alternatívu - zdokonalený elektronický podpis (ZDEP). Ten možno získať buď osobne na oddelení dokladov, alebo si ho na OP nahrať z pohodlia domova pomocou internetu cez aplikáciu eID klient. Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, finančná správa odporúča výmenu OP, nakoľko ZDEP je len dočasným riešením.

Čo (nie)je možné podpísať zdokonaleným elektronickým podpisom od 1.1.2023?

Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie 1.1.2023 (v aplikácii D.Signer bude certifikát pre autorizáciu označený pod názvom „sk: Kvalifikovaný certifikát pre podpis“) bude možné:

  • autorizovať všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy v Katalógu elektronických formulárov po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny,
  • autorizovať podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce,
  • a tiež využívať služby poskytovania informácií o záruke na colný dlh (GDS).

Výnimky z využívania uznaných spôsobov autorizácie sa týkajú elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, informačného systému kontrolných známok (ISKZ) a systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), kde bude akceptovaný iba KEP.

Prečítajte si tiež

Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od 1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce.

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez PFS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové povinnosti pre e-shopy na českom trhu

Zmeny v reklamáciách, zákaz dvojitej kvality, overovanie recenzií. Čo priniesla česká novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá sa týka aj slovenských e-shopov?

Odvody do umeleckých fondov v roku 2023 sú obnovené

Parlament neschválil zrušenie odvádzania príspevkov z odmien umelcov a autorov do príslušných umeleckých fondov. Od 1.1.2023 sa tak táto povinnosť obnovuje.

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebnej dani od 13.2.2023

Podnikateľov čakajú nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS. Koho sa týkajú a ako získať prístup do systému?

Prepis vozidla od 1. 1. 2023: jednoduchší proces a menej poplatkov

Dvojkrokovému prepisu auta „odzvonilo“, nebude treba meniť ani EČV a vlastníci vozidiel tak ušetria na správnych poplatkoch. Čo ďalšie platí od roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky