Štátna správa zavádza opatrenia na šetrenie energií, inšpirovať sa môžu aj firmy

Štátna správa zavádza opatrenia na šetrenie energií, inšpirovať sa môžu aj firmy
Zdroj: Pixabay.com

Energetická kríza núti šetriť nielen obyvateľov a firmy, ale aj štátnu správu. Ako k tomu pristupujú rezorty a aké sankcie im hrozia za nedodržanie vládou schválených opatrení?

Verejnú správu tvorí vyše 2 500 administratívnych budov, čo predstavuje 17 % zo všetkých nebytových budov vo vlastníctve štátu. Mnohé z nich však boli postavené v 50. – 80. rokoch minulého storočia, kedy boli nízke požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavieb. Takéto budovy majú veľký potenciál pre šetrenie energií a vzhľadom na súčasnú situáciu energetickej krízy, vláda schválila súbor opatrení na zníženie spotreby energií vo verejnej správe. Tie môžu byť inšpiráciou aj pre samosprávy a nimi zriadené organizácie či pre podnikateľov a firmy.

Dosiahnuť úsporu v budovách verejnej správy pomôže 13 opatrení

S návrhom prišiel minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý tvrdí, že štát musí začať šetriť čo najskôr, a tak byť príkladom ostatným. Schválený materiál obsahuje základné opatrenia, vďaka ktorým celý sektor verejnej správy môže v roku 2023 ušetriť až 148 – 191 mil. eur. Každý úrad si môže vybrať spôsob, akým cieľ dosiahne. Kľúčovým je aj sankčný mechanizmus, ktorý zabezpečí, že záväzok k úsporám neostane iba na papieri. Rezorty budú mať totiž zabezpečené financovanie zvýšených nákladov na energie len ak preukážu 15 % úspory oproti referenčnému obdobiu (t. j. mesačne medzi 10/2019 a 4/2020 a porovnanie so sledovaným obdobím mesačne medzi 10/2022 a 04/2023). Bude sa tak sledovať, aký progres úrady dosiahli.

Podľa schváleného materiálu je úsporu energií možné dosiahnuť v krátkom čase nasledovnými opatreniami:

 • zníženie teploty vykurovania,
 • dôsledné dodržiavanie útlmového režimu vykurovania,
 • obmedzenie využívania nepotrebných elektrických spotrebičov,
 • inštalácia izolačných odrazových panelov za radiátory,
 • ukončenie vonkajšieho osvetľovania verejných budov,
 • realizácia informačnej kampane na zaangažovanie zamestnancov na úsporách,
 • zavádzanie povinnej práce z domu,
 • využitie existujúcich inštitútov právneho poriadku SR.

Dlhodobé úspory je možné realizovať:

 • hydraulickým vyregulovaním tepelnej sústavy,
 • zaizolovaním tepelných rozvodov,
 • osadením termoregulačných hlavíc,
 • výmenou neefektívnych technológií osvetlenia za LED,
 • vykonaním energetických auditov.
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Článok pokračuje pod reklamou
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ako sa šetrenia chopili konkrétne úrady?

Úrady štátnej správy začínajú so zavádzaním opatrení. Medzi prvými prišiel s opatreniami Úrad priemyselného vlastníctva SR. ,,Obmedzíme klimatizovanie priestorov na energeticky prijateľnú úroveň, znížime teplotu vykurovania na maximálne 20 °C a obmedzíme vykurovanie na nutné minimum. Zároveň znížime teplotu ohrevu teplej úžitkovej vody,“ uviedol ešte na konci leta predseda úradu Matúš Medvec.

„Nebuď spotrebič, buď šetrič,“ týmto heslom spustila začiatkom októbra svoju kampaň na úsporu energií Finančná správa SR. V rámci programu vyzvala svojich zamestnancov a príslušníkov, aby sa spolupodieľali na znížení spotreby zemného plynu a elektrickej energie. Zaviedli svoje vlastné „ekonomické desatoro“, ktoré kladie dôraz na eliminovanie umelého osvetlenia, zhasínanie osvetleniach v prázdnych priestoroch, dôsledné vypínanie elektrospotrebičov a PC a regulovanie teploty v budovách a nevyužitých priestoroch. Dôležitosť šetrenia energií podporili aj špeciálnym ekonomickým podcastom, ktorý informuje o cieľoch šetrenia energií. Finančná správa SR hlási po krátkom čase už aj prvé pozitívne výsledky. Za mesiac október spotrebovali menej zemného plynu, ako po minulé roky.

Rovnako nezaháľa ani Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Už niekoľko týždňov znižujú teploty vykurovania v budove na 20 °C, upravujú vykurovací čas, nastavujú útlmové režimy pri vykurovaní cez noc a víkend. Od októbra tiež zamestnancov vyzývajú k šetreniu a realizujú internú informačnú kampaň.

Schválené opatrenia sú cielené predovšetkým na budovy vo vlastníctve štátu. Nie sú zamerané na špeciálne priestory, ako nemocnice, zariadenia sociálnych služieb, školy či zariadenia na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Rovnako žiadne z opatrení neznižuje komfort služieb štátu pre obyvateľov. Cieľom je najmä motivovať k spoločnému šetreniu energií a pomôcť tak k vyriešení energetickej krízy. Preto si z opatrení a spôsobu interných informačných kampaní môžu brať príklad aj samotní podnikatelia a firmy.

Šetrenie je dôležité, netreba však zabúdať na zdravie

Aj keď je šetrenie energií v súčasnosti veľmi dôležité, netreba zabúdať na zdravie zamestnancov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto prináša odporúčania, ktoré nielen vo firmách či štátnej správe, ale aj v domácnostiach zabezpečia zdraviu adekvátny tepelný komfort, mikroklimatické podmienky a vhodnú teplotu vody.

 1. Vo vnútri neudržiavajte príliš nízke teploty, môžu mať zlý vplyv na vaše zdravie
  1. Pre zdravie človeka je prípustná teplota v interiéri 18 ˚C a optimálna 20 ˚C. Napríklad pri aktivitách za písacím stolom, čítaní knihy či sledovaní televízie, je optimálna teplota 22 ˚C. V spálňach je odporúčaná nižšia teplota, 18 až 20 ˚C.

   Pri pobyte v priestore s nižšou teplotou než je odporúčaná vznikajú zdravotné riziká ako napríklad: zvýšené riziko vzniku akútneho respiračného ochorenia, riziko zhoršenia chronických respiračných ochorení, zvýšené riziko infekcie močových ciest a iné.

   Navyše, čo sa týka podnikateľov a adekvátnej teploty na pracovisku, netreba zabúdať na zákonom stanovené podmienky. Podrobne ich približujeme v článku Teplota na pracovisku v zime: na koľko stupňov kúriť?

 2. Dávajte pozor na kombináciu nízkej teploty a vysokej vlhkosti vzduchu. Obmedzte činnosti, ktoré nadmerne zvyšujú vlhkosť v byte/na pracovisku a prispievajú k vzniku plesní
  1. Aby bola v miestnosti vytvorená optimálna klíma, je potrebné sledovať vlhkosť vzduchu – a to tak, aby nebol počas chladného obdobia rozdiel teplôt vo vnútorných priestoroch cez deň a v noci príliš veľký (malo by to byť maximálne 5 °C). Najmä čo sa týka domácností, rizikovejšie časti sú kúpeľňa a kuchyňa, pretože je tam vyššia vlhkosť. Tu je dôležitá výmena vzduchu, inak vzniká riziko vzniku plesní.

   Plesne môžu mať negatívne účinky na zdravie a podporujú vznik astmy a alergických ochorení. Vždy je preto lepšie predchádzať plesniam a hromadeniu vlhkého vzduchu. Dôležité je preto pravidelné a intenzívne vetranie.

 3. Pravidelné vetranie je veľmi dôležité. Znižuje sa ním koncentrácia škodlivín vo vzduchu miestnosti a reguluje sa vlhkosť vzduchu. Primerané vetranie je tiež nevyhnutné na zabezpečenie dobrej kvality vzduchu v interiéri
  1. Frekvencia vetrania závisí od intenzity využívania miestnosti. Platí, že miestnosti treba vetrať podľa využívania trikrát až štyrikrát denne. Ak sa ľudia nachádzajú cez deň v miestnosti menej často, postačí vyvetrať ráno a večer (napríklad, ak sú v práci, tak uvedené platí pre domácnosť, ak majú naopak home office, uvedené môže platiť pre kancelárie).

   Počas vetrania by sa mali termostaty na vykurovacích telesách odstaviť, aby sa nespotrebovávala energia na vykurovanie. Dĺžka vetrania závisí od vonkajšej teploty. Keďže výmena vzduchu prebieha rýchlejšie počas chladného obdobia, od decembra do februára postačí na nárazové vetranie 5 až 10 minút.

 4. Teplú vodu z vodovodného kohútika udržiavajte nad 50 °C
  1. Pokiaľ je teplota teplej vody pod 45 °C, narastá riziko množenia škodlivých baktérií, ktoré môžu spôsobiť závažný zápal pľúc. Preto by sa teplota vody v akomkoľvek type zásobníka mala pohybovať v rozsahu 50 až 60 °C, s možnosťou prehriatia nad 70 °C, pri ktorej tieto baktérie hynú. Neodporúča sa teda teplotu vody v bojleri príliš znižovať.

 5. Dbajte na správne stravovanie, pitný režim, zásady bezpečnosti potravín a aktívnu životosprávu
  1. Je dôležité, aby súčasťou stravovania bolo aj teplé jedlo a nápoje s vysokým obsahom vitamínov a minerálnych látok. Na podporu imunity je vhodný zvýšený príjem vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D.

 6. Pomáhajte si navzájom
  1. Úrad verejného zdravotníctva SR na záver dodáva, že aj napriek tomu, že treba šetriť energie, nikdy nie na úkor svojho zdravia.

Zdroje: Finančná správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Andrea Škutová
Andrea Škutová

Som študentka Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaujímam sa o aktuálne dianie na Slovensku, prioritne celospoločenské a ekonomické témy. Taktiež sa rada venujem čítaniu kníh, turistike a cestovaniu.


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Kompenzácie cien energií pre firmy v roku 2024

Podnikatelia budú môcť požiadať o kompenzácie cien energií aj v roku 2024. Aké sú termíny predkladania žiadostí, oprávnené obdobie či podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky