Certifikáty pre e-podpis získate už len do 25.6.2021, inak vymeníte občiansky preukaz

Ako skontrolovať, či sú vaše certifikáty pre KEP podpis platné? Dokedy si o ne treba požiadať a čo sa stane, ak to nestihnete?

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej stránke informovalo, že od 21. júna 2021 vydáva občianske preukazy (eID) a povolenia na pobyt cudzinca (eDoPP karta) s novými elektronickými čipmi. Súčasným elektronickým čipom sa na uvedených dokladoch totiž 26. júna 2021 skončí certifikácia na vydávanie nových certifikátov, ktoré už po tomto dátume nebude možné získať. Už vydané certifikáty na vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov bude možné využívať do konca roka 2022. Čo to znamená v praxi?

Ak si nestihnete zabezpečiť certifikáty do 25.6.2021, nebudete môcť využívať KEP podpis

Na úvod je dôležité podotknúť, že prihlasovanie sa na ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk), teda do elektronických schránok, a na špecializované portály ostáva funkčné. Zmeny sa týkajú podpisovania dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa teda s vaším občianskym preukazom, prostredníctvom BOK kódu, napríklad len prihlasujete a čítate prijatú poštu v e-schránke, ale dokumenty nepodpisujete, zmeny v certifikácii sa vás nedotknú.

Pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) je možné využívať elektronické služby, ktoré v listinnom svete vyžadujú vlastnoručný podpis. Zároveň je tak možné ušetriť aj na správnych poplatkoch a to až do výšky 50 %, resp. najviac 70 eur. Na korektné vytvorenie elektronického podpisu je potrebný platný kvalifikovaný certifikát, ktorý sa vydáva bezplatne. O certifikáty je možné požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov alebo na diaľku a slúžia na to, aby bolo možné KEP-om podpísať rôzne dokumenty či elektronické daňové priznanie.

Keďže sa občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca začali vydávať s novými čipmi, tí, ktorí mali doklady vydané do 21.6.2021, si musia požiadať o certifikáty do 25.6.2021. V opačnom prípade už nebudú mať možnosť podpisovať sa „KEP-om“. Zbystriť pozornosť by mali osoby, ktoré si napríklad vybavili nový občiansky preukaz v roku 2020, no doposiaľ neriešili elektronickú komunikáciu so štátom. Nemajú KEP podpis a nezabezpečili si ani potrebné certifikáty. Ak ale predpokladajú, že možno v budúcnosti budú elektronickú komunikáciu a elektronický podpis potrebovať, napr. na podanie daňového priznania online či pri nákupe tovaru mimo Európskej únie od 1.7.2021, od 26.5.2021 už túto možnosť s pôvodným identifikačným dokladom nebudú mať.

Ako zistíte, či máte platné certifikáty?

Či platné certifikáty máte, alebo nie, si overíte prostredníctvom elektronickej služby Ministerstva vnútra, ktorú nájdete na ich stránke s názvom Overenie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom. Službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o povolení cudzinca na pobyt s čipom, ale aj vtedy, ak ste si dané doklady aktivovali zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK). „Služba umožňuje prihlásenému používateľovi zobraziť aktuálny stav všetkých certifikátov, ktoré mu boli uložené na jeho občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom,“ uvádza ministerstvo vnútra. Používateľ sa v tomto prípade prihlási na portál Elektronických služieb MV SR a vyberie si z menu danú službu. Systém následne zobrazí všetky platné a neplatné certifikáty vydané pre daný doklad. Používateľ si môže pozrieť detailné informácie k jednotlivým certifikátom.

Krok č. 1: Otvoríte si stránku ministerstva a službu na overenie platnosti certifikátov. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR / minv.sk
Krok č. 1: Otvoríte si stránku ministerstva a službu na overenie platnosti certifikátov. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR / minv.sk
Krok č. 2: Presmeruje vás na stránku www.slovensko.sk, kde sa prihlásite. Zdroj: www.slovensko.sk
Krok č. 2: Presmeruje vás na stránku www.slovensko.sk, kde sa prihlásite. Zdroj: www.slovensko.sk
Krok č. 3: Zadáte svoj kód BOK. Zdroj: www.slovensko.sk
Krok č. 3: Zadáte svoj kód BOK. Zdroj: www.slovensko.sk
Krok č. 4: Pozriete sa, či máte platné certifikáty a dokedy. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR / minv.sk
Krok č. 4: Pozriete sa, či máte platné certifikáty a dokedy. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR / minv.sk

Stav certifikátov si môžete preveriť aj tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na Aplikáciu pre eID, zvolíte „Vydať certifikáty“ a ďalej postupujete podľa informácií na obrazovke.

Ako požiadať o vydanie certifikátov na elektronické podpisovanie?

Ak zistíte, že platné certifikáty nemáte, požiadať o ne môžete osobne alebo online. Postačí, ak máte:

 • počítač s operačným systémom Windows, macOS alebo Linux,
 • pripojenie na internet,
 • čítačku čipových kariet,
 • nainštalovanú Aplikáciu pre eID, ktorá je bezplatne dostupná na portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“,
 • občiansky preukaz alebo doklad o povolení na pobyt s elektronickým čipom,
 • bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorý ste si sami určili pri prebratí občianskeho preukazu na oddelení dokladov. Ak si ho nepamätáte, je potrebné osobne navštíviť oddelenie dokladov.

Pokiaľ ste elektronické funkcie aktivovaného občianskeho preukazu ešte nevyužili, ministerstvo vnútra odporúča ísť na portál www.slovensko.sk na rubriku AKO ZAČAŤ a nainštalovať si všetky potrebné ovládače k občianskemu preukazu. Jedným z nich je Aplikácia pre eID, ktorá sa spúšťa pri každom prihlásení pomocou BOK. Práve táto aplikácia umožní zaviesť do čipu kvalifikovaný certifikát pre e-podpis online cez internet. „Po prihlásení občianskym preukazom zadaním BOK, Aplikácia pre eID automaticky zistí stav certifikátov – ak ich používateľ nemá, alebo sú neplatné, ponúkne ich vydanie. Nahratie certifikátov na čip občianskeho preukazu prebehne cez zabezpečený komunikačný kanál: sami si nastavíte PIN k elektronickému podpisu a tiež PUK, pomocou ktorého v prípade potreby dokážete PIN odblokovať. Systém vám v ďalších krokoch vydá tri typy certifikátov:

 • kvalifikovaný certifikát pre e-podpis budete používať pri podpisovaní v elektronickom prostredí,
 • certifikát pre vytváranie zdokonaleného e-podpisu;
 • šifrovací certifikát, ktorý využijete na dešifrovanie komunikácie určenej výhradne vám.

Svojpomocné získanie certifikátov online trvá asi 15-20 minút, túto službu každý týždeň využije asi 2000 osôb,“ informuje na svojom webe Ministerstvo vnútra SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo sa stane, ak si certifikáty do 25.6.2021 nevybavíte?

Ak si zabezpečiť platné certifikáty nestihnete do 25.6.2021, budete si musieť v prípade potreby podpísania dokumentov KEP podpisom vybaviť úplne nový občiansky preukaz. Pokiaľ si o kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisovanie požiadate do 25.6.2021, budete ich môcť využívať do 31.12.2022.

Upozornenie: Stať sa môže aj situácia, že certifikáty už máte, no ich platnosť končí pred 31.12.2022. V takom prípade môžete certifikáty zrušiť prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra, ktorá slúži aj na ich overenie platnosti. Opätovné obnovenie zrušených certifikátov, ktoré by mali následne platiť do konca 2022, je ale potom možné len osobnou návštevou na pracovisku dokladov riaditeľstva Policajného zboru, predĺžite si však tak ich platnosť, bez nutnosti výmeny občianskeho preukazu. Ak tento krok nestihnete do 25.6.2021, budete si musieť po uplynutí lehoty vašich certifikátov (napr. 30.7.2021) vybaviť nový doklad totožnosti s čipom.

Zrušenie certifikátov: rovnaký postup ako pri overení. Následne pri jednotlivých certifikátoch kliknete na políčko „viac
Zrušenie certifikátov: rovnaký postup ako pri overení. Následne pri jednotlivých certifikátoch kliknete na políčko „viac" a zvolíte zrušenie certifikátu. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR / minv.sk

Či už patríte do skupiny osôb, ktoré si certifikáty zabezpečia do stanoveného termínu, alebo certifikácie elektronických čipov na doterajších dokladoch nahraté máte (a majú platnosť dlhšiu ako rok 2022, čiže aj v prípade, že je pri vašich certifikátoch platnosť napríklad do roku 2024), platí, že elektronické podpisovanie vám bude fungovať len do konca roka 2022. Po tomto dátume, pravdepodobne (ak nedôjde k zmene v podpisovaní), každý, kto bude chcieť alebo bude musieť elektronicky komunikovať so štátom a využívať KEP podpis na zasielanie dokumentov online, nebude mať na výber a bude si musieť vybaviť nový občiansky preukaz s čipom či doklad cudzinca s čipom. Do konca septembra 2022 majú niektoré spoločnosti povinnosť doplniť do obchodného registra identifikačné údaje spoločníkov, medzi nimi aj číslo občianskeho preukazu. Tento údaj tak bude potrebné pravdepodobne krátko na to meniť, pokiaľ dôjde k výmene dokladu z dôvodu staršieho čipu.

Prečítajte si tiež

Ministerstvo vnútra SR však upozorňuje, že stav po roku 2022 bude upravený v novele zákona o občianskych preukazoch, na ktorej začínajú pracovať. „Každý, kto potrebuje elektronický podpis, poskytovaný štátom bezplatne prostredníctvom elektronického OP, by si ho mal vybaviť do 25. júna, na čo už niekoľko týždňov upozorňujeme. Môže samozrejme aj po tomto dátume, avšak s podmienkou výmeny občianskeho preukazu za doklad s novým čipom." Treba ale počítať so správnym poplatokom 4,50 eur. „Prípadne môže zvoliť služby komerčných autorít, ktorí však služby elektronického podpisovania neposkytujú bezplatne," dodáva ministerstvo vnútra.

Súhrn situácií, ktoré môžu nastať pri končiacej certifikácie elektronických čipov na doterajších dokladoch

 • Ak máte občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s čipom a zároveň aj platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, môžete ním naďalej elektronicky podpisovať do konca roka 2022.
 • Ak máte občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s čipom a zároveň nemáte vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, môžete si ho do 25. júna 2021 nahrať na diaľku a elektronicky ním podpisovať do konca roka 2022.
 • Ak máte občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s čipom a zároveň nemáte vydaný platný kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu a nenahráte si ho na diaľku do 25. júna 2021, v prípade potreby využitia elektronického podpisu si budete musieť za poplatok vybaviť nový občiansky preukaz či doklad o pobyte s čipom.
 • Ak vám Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt s novým čipom po 26. júni 2021, budete môcť spolu s ním získať aj nahratie (nového) platného kvalifikovaného certifikátu k elektronickému podpisu.

Čo ak zabudnete KEP PIN alebo KEP PUK?

Termín 25. jún 2021 by ste si mali poznačiť aj v prípade, že ste svoj KEP PIN alebo KEP PUK zabudli či stratili. Ak tieto údaje zadáte nesprávne, bude potrebné nahratie nového certifikátu. To je ale po 25. júni 2021 nemožné, preto budete musieť vymeniť celý doklad za nový. Netreba však zabúdať, že za vydanie nového občianskeho preukazu sa platí 4,50 eur, pokiaľ nezostáva do jeho skončenia menej ako pol roka.

Ak elektronickú komunikáciu nevyužívate, nový doklad nepotrebujete

Pokiaľ využívate svoj občiansky preukaz len ako doklad totožnosti či na čítanie e-schránky a elektronické formy podávania žiadostí a iných dokumentov nevyužívate, nemusíte sa ničoho obávať. Platnosť dokladu bude do stanoveného dátumu, ktorý máte v „občianskom“ zapísaný.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, slovensko.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uznané spôsoby autorizácie od 1.1.2023: alternatíva pre e-podpis

Kto nestihol vymeniť občiansky preukaz pre končiacu platnosť certifikátov na e-podpis, môže niektoré úkony naďalej vybavovať elektronicky. Ktoré to sú a kedy je akceptovaný iba KEP?

Výmena občianskeho preukazu a nahlásenie zmeny v obchodnom registri

Kto musí nahlásiť nové číslo dokladu totožnosti do obchodného registra, ako postupovať, do kedy to treba stihnúť a na čo dať pozor, radí advokát Tomáš Vavro.

E-faktúra – o čo ide a kedy sa má spustiť?

Čo prinesie nový systém e-faktúra, na koho by sa mal vzťahovať a kedy sa plánuje zaviesť v praxi? Ministerstvo financií hovorí o výhodách jeho zavedenia, podnikatelia upozorňujú na novú byrokratickú záťaž.

Telemarketing a nevyžiadané hovory od roku 2022

Čo sa zmenilo v pravidlách pre telemarketingové hovory? Čo je Robinsonov zoznam, ako často ho musia firmy kontrolovať a kto musí používať predvoľbu 0888?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky