Podpora v čase skrátenej práce: aké chyby robia firmy v žiadostiach?

Zamestnávatelia majú od apríla možnosť žiadať o podporu v čase skrátenej práce (kurzarbeit). V žiadostiach však robia viacero chýb - čo najčastejšie?

Dôvody žiadania o kurzarbeit sú rôzne, nejde len o vojnový konflikt

Ústredie práce eviduje za marec celkovo 239 žiadostí o podporu v čase skrátenej práce. Dôvody žiadania o podporu sa rôznia. „Dôsledky vojny na Ukrajine sa nedajú označiť za vyslovene dominantnú príčinu smerujúcu k obmedzeniu činnosti. Zamestnávatelia v žiadostiach o podporu v čase skrátenej práce uvádzajú aj iné negatívne vplyvy. Napríklad absenciu polovodičov vo výrobe či dokonca požiar. Problémy nastávajú pri dodávkach výrobný vstupov, pri prevádzke výrobnej technológie či výpadkoch v odbyte. Tu všade sme pripravení podať pomocnú ruku,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. 

Záchranou pracovných miest sa podľa neho pozitívne pôsobenie opatrenia nekončí. „Pomáhame chrániť meno slovenského priemyslu. Významná časť podpory smeruje do automobilového priemyslu. Vďaka tomu zostáva v tejto oblasti zachované postavenie a reputácia Slovenska ako spoľahlivého dodávateľa a výrobcu v globálnom meradle,“ dodáva Zimmer.

O podpore v čase skrátenej práce rozhodujú úrady a komisia

Podpora v čase skrátenej práce (kurzarbeit) má podobu finančnej podpory pre zamestnávateľov. Cieľom je pomôcť im preklenúť obdobie nečakaných problémov, ktoré sú mimo ich kontroly, a to bez prepúšťania. O podporu sa žiada výlučne prostredníctvom webstránky www.slovensko.sk. Každú žiadosť individuálne posudzujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo špecializovaná komisia na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Viacero zamestnávateľov však podalo žiadosti o podporu v neúplnej podobe, prípadne s chybami, ktoré je potrebné pre finálne posúdenie žiadosti opraviť, čím sa predlžuje doba možného poskytnutia finančnej podpory. 

Aké sú najčastejšie chyby a na čo si dávať pozor? 

  1. Žiadosť o podporu v čase skrátenej práce v mene zamestnávateľa často podáva neoprávnená osoba. O podporu môže žiadať fyzická osoba a právnická osoba, ktorá sa považuje za zamestnávateľa podľa § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Dôležité je, aby formálnu žiadosť podával oprávnený zástupca zamestnávateľa. 
  2. V žiadostiach často chýba kompletná informácia o vonkajšom faktore ktorý spôsobil stav skrátenej práce. Pri vypisovaní žiadosti je nevyhnutné uviesť, ktorý vonkajší faktor žiadateľa prinútil zaviesť skrátenú prácu. Vonkajší faktor je mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Rovnako dôležité je opísať a odôvodniť, ako konkrétny vonkajší faktor spôsobil stav skrátenej práce u zamestnávateľa a doložiť preukazujúce dokumenty. Napríklad elektronickú kópiu príslušného uznesenia vlády, alebo oznam od obchodného partnera o zastavení či významnej zmene už dohodnutej spolupráce (§ 4 zákona č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce). 
  3. Často absentuje preukázanie zmluvného vzťahu s obchodným partnerom. Ak za problémami stojí nečakaná zmena v spolupráci s obchodným partnerom, je nevyhnutné preukázať zmluvný vzťah medzi žiadateľom a obchodným partnerom. Dokladom môže byť objednávka či zálohová faktúra, poprípade časť zmluvy medzi obchodnými partnermi. Poskytnuté dokumenty slúžia ústrediu a úradom práce na overenie existencie obchodného vzťahu.  
  4. Písomná dohoda so zamestnancami o požiadaní o podporu v čase skrátenej práce v žiadosti často chýba. K žiadosti treba priložiť písomnú dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancami, alebo ich zástupcami, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. Poprípade môže byť v žiadosti udaný súhlas rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie podpory (§ 142 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v spojení s § 3 ods. 1 písm. d) zákona o podpore v čase skrátenej práce). 
  5. Informácie o zamestnancoch bývajú nekompletné. Pre riadne posúdenie žiadosti je nevyhnutné dôsledne a správne vyplniť údaje o zamestnancoch, ktorých sa týka poskytnutie podpory(§ 4 zákona č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce). 
  6. Údaj „názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností“ je často nesprávne vyplnený. V žiadosti je potrebné správne vyplniť údaj „názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností“ v časti „Miesto a adresa prevádzkarne alebo organizačnej zložky – Predmet prevažujúcej činnosti“. 

Zdroj: UPSVR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

ESG vykazovanie – čo treba vedieť

Čo je ESG, aké informácie o udržateľnosti bude potrebné vykazovať a ako sa bude povinnosť ESG vykazovania postupne zavádzať?

Nedôveryhodné e-shopy: spotrebiteľov oberajú o peniaze aj čas

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy. Čo pri nákupe z nich zákazníkom hrozí, ako ich rozpoznať a čo robiť, ak sú porušené práva nakupujúceho?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky