Nové opatrenia a rozdelenie okresov od 15.11.2021: čo sa mení?

Parlament schválil zmeny v opatreniach. Podnikateľom pribudnú povinnosti aj právomoci, pandemickej PN-ky sa od decembra zamestnanci nedočkajú. Prehľad noviniek aj nové rozdelenie okresov.

Aktualizácia 15.11.2021: Prezidentka Slovenskej republiky podpísala novelu, ktorá upravuje pandemickú PN a pravidlá pre prevádzky aj zamestnávateľov. Zákon 15. novembra 2021 vyšiel v Zbierke zákonov.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa stále zhoršuje, počet infikovaných ochorením COVID-19 rastie, rovnako tak počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach. Konzílium odborníkov preto odporúčalo schváliť prísnejšie opatrenia, ktoré by šírenie vírusu spomalili. Vláda dňa 10. 11. 2021 nové pravidlá schválila – v akej podobe a ako zasiahnu podnikateľov?

Nové povinnosti podnikateľov – od zákazníkov musia vyžadovať digitálny COVID preukaz EÚ

Minister zdravotníctva predložil na včerajšie rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. „Cieľom predloženej novely zákona je reagovať na aktuálny stav v spoločnosti týkajúci sa dohľadu nad dodržiavaním aktuálnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID – 19. Na tento účel sa preto navrhuje spresnenie niektorých ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia,“ uvádza minister v dôvodovej správe.

Prevádzkovatelia podnikov a organizátori hromadných podujatí budú mať po novom povinnosť vyžadovať od osôb preukázanie sa digitálnym COVID preukazom EÚ (v ktorom sú údaje o očkovaní, negatívnom výsledku testu a prekonaní ochorenia) a dokladom o svojej totožnostiodmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá tieto dokumenty odmietne ukázať. Taktiež, pokiaľ zákazník alebo návštevník bude porušovať nariadenia a opatrenia vydané ÚVZ, bude mať prevádzkovateľ alebo organizátor právo vykázať ju z priestoru či podujatia.

Ďalej bude možné uzatvoriť prevádzku počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Pokiaľ bude zistené porušenie platných opatrení, môže osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor (teda regionálny hygienik) na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní. Ak tak urobí, musí hygienik vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky. „Jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá prevádzkovateľovi alebo prítomnému zamestnancovi prevádzkovateľa,“ uvádza sa v schválenom návrhu zákona.

Nové právomoci zamestnávateľov – budú môcť vyžadovať potvrdenie o očkovaní či test

Hoci počas tzv. druhej vlny pandémie v prvej polovici roka 2021 mohli zamestnávatelia od zamestnancov, na základe vtedy platných opatrení, vyžadovať negatívny test na ochorenie Covid-19 pri vstupe na pracovisko a mnohí pracovníkov aj vo vlastnej réžii testovali, po zlepšení situácie táto možnosť zanikla. Nakoľko sa ale ochorenie opäť rýchlo šíri, ministerstvo zdravotníctva upravilo dočasné podmieňovanie vstupu zamestnancov na pracovisko preukazovaním sa dokladom o očkovaní, teste či prekonaní ochorenia. Ak sa zamestnanec dokladom nepreukáže a v nadväznosti na to zamestnávateľ zamestnanca nevpustí na pracovisko a neumožní mu vykonávanie práce, môže mu ponúknuť bezplatné otestovanie. Ak ho zamestnanec odmietne, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, pokiaľ sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak - napr. na náhrade mzdy alebo čerpaní dovolenky.

„Predmetná zmena sa navrhuje zaradiť pod osobitné ustanovenia jedenástej časti Zákonníka práce, ktorá bola v roku 2020 vytvorená pre čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, pretože tieto opatrenia sú viazané len na tieto situácie a predpokladá sa ich dočasný charakter, ak nastane relevantná skutočnosť,“ uvádza sa osobitnej časti dôvodovej správy.

Policajti budú môcť žiadať doklad o očkovaní či test a urážať zdravotníkov sa neoplatí

Aj policajtom sa rozšíria právomoci – budú mať právo vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia, či potvrdenie o negatívnom výsledku testu, a to v súvislosti s využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste.

Ani verbálne útoky a znevažovanie zdravotníkov a osôb podieľajúcich sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti viac nebudú tolerované. Ak osoba urazí doktora / doktorku, zdravotného asistenta / asistentku či sanitára / sanitárku, sfalšuje digitálny COVID preukaz alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môže dostať pokutu až vo výške 1 000 eur, počas núdzového stavu alebo výnimočného stavu to môže byť až do výšky 1 500 eur.

Pandemická PN bude zrušená

Vláda v rámci balíka nových opatrení schválila aj zmenu v pandemickej PN. Zamestnanec, ktorý bude od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, nebude mať nárok na pandemické nemocenské. Výhodnejšia pandemická PN-ka sa tak zruší, resp. dostane na úroveň štandardnej PN.

Dané opatrenia bude ešte v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovať parlament a účinnosť nadobudnú dňom vyhlásenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu od 15.11.2021

Okrem balíka nových opatrení schválila vláda na stredajšom rokovaní aj rozdelenie okresov podľa epidemiologickej situácie na tzv. Covid mape. Od pondelka 15. novembra 2021 budú jednotlivé mestá a obce už len v „čiernej“, „bordovej“ a „červenej“ farbe.

V 1. stupni ohrozenia (červenej farbe) budú od pondelka 15.11.2021 tieto okresy:

 • Bratislava I.-V.,
 • Dunajská Streda,
 • Komárno,
 • Šaľa.

V 2. stupni ohrozenia (bordovej farbe) budú od pondelka 15.11.2021 tieto okresy:

 • Dolný Kubín,
 • Galanta,
 • Hlohovec,
 • Malacky, Myjava,
 • Nitra,
 • Pezinok, Prešov, Prievidza,
 • Revúca, Rožňava, Ružomberok,
 • Sabinov, Senec, Skalica,
 • Trenčín, Trnava,
 • Žilina, Zlaté Moravce.

V 3. stupni ohrozenia (čiernej farbe) budú od pondelka 15.11.2021 tieto okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bytča,
 • Čadca,
 • Detva,
 • Gelnica,
 • Humenné,
 • Ilava,
 • Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto,
 • Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
 • Martin, Medzilaborce, Michalovce,
 • Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky,
 • Partizánske, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov,
 • Rimavská Sobota,
 • Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník,
 • Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
 • Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, 
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inflačná pomoc: 100 eur v júni 2022 pre rodiny aj ohrozené skupiny

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa ako zmiernenie následkov inflácie. Príspevok dostanú aj ohrozené skupiny obyvateľov. V akej výške a koho sa to týka?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Uvoľnenie Covid opatrení od 6.4.2022 a odporúčania hygienika

Od 6.4.2022 sa mení režim na hraniciach a upravujú pravidlá nosenia respirátorov či rúšok. Pozrite si prehľad noviniek aj odporúčaní hlavného hygienika SR.

Covid opatrenia od 14.3.2022: rušia sa skoro všetky obmedzenia

Od pondelka 14.3.2022 sa ešte výraznejšie uvoľnia pandemické opatrenia. Ako sa upravuje činnosť prevádzok, hromadných podujatí či režim na hraniciach?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky