Akými údajmi musí eshop mať označený tovar a aké informácie musí obsahovať jeho internetová prezentácia?

Každý výrobok určený na predaj spotrebiteľom musí byť označený zákonom požadovanými údajmi a aj jeho prezentácia v eshope musí obsahovať špecifické informácie. Ktoré to sú?

Ktoré informácie musí eshop spotrebiteľovi oznámiť pred potvrdením objednávky

Ak ide o predaj tovaru cez internet, prevádzkovateľ eshopu má hneď niekoľko informačných povinností voči spotrebiteľom, ktoré si musí splniť ešte pred potvrdením objednávky, t.j. pred uzatvorením zmluvy. Niektoré z povinných informácií sú uvedené v obchodných podmienkach eshopu, iné sú obsiahnuté priamo v katalógovej prezentácii ponúkaných tovarov, najmä:

 • Informácie o hlavných vlastnostiach tovaru (napr. farbe, rozmeroch a type použitého materiálu);
 • Informácie o funkčnosti tovaru (napr. o tom, že ide o vychádzkovú obuv);
 • Informácie o celkovej cene tovaru vrátane DPH, nákladoch na dopravu, poštovnom a všetkých ostatných poplatkoch;
 • informácie o dĺžke trvania zmluvy (napr. o tom, že spotrebiteľovi budú na základe uhradeného predplatného zasielané časopisy po dobu 1 roka);
 • informácie o platobných a dodacích podmienkach.

Pozor! Ešte pred vložením tovaru do internetového nákupného košíka musia byť na internetových stránkach eshopu uverejnené informácie o možných spôsoboch platby a prípadných obmedzeniach, napr. informácia o tom, že prezentovaný tovar je momentálne vypredaný.

Ako už bolo spomenuté, ostatne povinne oznamované informácie, napr. informácie o práve odstúpiť od zmluvy do 14 dní, o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, reklamačné podmienky a iné, sú zvyčajne zahrnuté v dôsledne vypracovaných obchodných podmienkach, s ktorými sa spotrebiteľ môže oboznámiť.

Informácie, ktoré musí eshop spotrebiteľovi oznámiť pri predaji výrobku (tovaru)

Okrem informácií, ktoré sa povinne oznamujú ešte pred uzatvorením zmluvy, musí prevádzkovateľ eshopu poskytnúť spotrebiteľovi:

 • Informácie o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby;
 • Informácie o podmienkach uchovávania a skladovania;

Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je prevádzkovateľ eshopu povinný zabezpečiť, aby boli vyššie uvedené informácie obsiahnuté aj v priloženom písomnom návode, ktorý musí byť v slovenskom jazyku.

Prečítajte si tiež

Ide o informácie, ktoré sa oznamujú pri predaji, t.j. môžu byť spotrebiteľovi poskytnuté už v rámci internetovej prezentácie tovaru v eshope, alebo nimi môže byť výrobok označený (viď nižšie). Prevádzkovateľ eshopu ako predávajúci sa tejto informačnej povinnosti nemôže zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo správne údaje neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ výrobku.

Článok pokračuje pod reklamou

Akými údajmi musí byť v eshope výrobok (tovar) označený?

Ďalšiu kategóriu informácií predstavujú údaje, ktorými má byť výrobok v eshope označený. Tým sa rozumie označenie samotného výrobku alebo jeho obalu. Prevádzkovateľ eshopu ako predávajúci musí zabezpečiť, aby bol výrobok označený:

 • Údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi;
 • Údajmi o miere alebo o množstve (v zákonných meracích jednotkách, napr. centimetroch, nie palcoch);
 • Údajmi o vlastnostiach výrobku (tieto by mal uvádzať výrobca, avšak pokiaľ ich neuvedie on, povinnosť sa prenáša na dovozcu a následne na dodávateľa, ktorým môže byť aj samotný prevádzkovateľ eshopu);
 • Údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby (napr. o nevhodnosti pre deti do určitého veku);
 • Údajmi o podmienkach uchovávania a skladovania;
 • Informáciami podľa osobitných predpisov v závislosti od typu výrobku - niektoré výrobky, napr. hračky, musia byť označené vyhlásením o zhode (značka „CE“), elektrické spotrebiče musia byť označené energetickým štítkom, textil musí byť označený typom použitého materiálu a informáciami o údržbe, obaly potravín musia obsahovať (okrem iného) označenie alergénov a pod.

Všetky tieto údaje musia byť uvedené v slovenskom jazyku alebo za pomoci zrozumiteľných piktogramov či symbolov.

Poznámka: Mnoho prevádzkovateľov eshopov sa domnieva, že pri označovaní výrobkov postačuje aj čeština. Opak je však pravdou! Slovenská obchodná inšpekcia je v tejto súvislosti nekompromisná a aj za označenie výrobku údajmi v češtine vás môže pokutovať.

Pri označovaní výrobkov zároveň platí, že predávajúci nesmie odstraňovať ani prekrývať označenia výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom. Pokiaľ sa teda stane, že výrobok dovezený zo zahraničia nie je označený všetkými údajmi alebo ide o údaje v cudzom jazyku, predávajúci nesmie prelepiť pôvodné označenia výrobcu vlastnou etiketou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky