Výpočet súm životného minima sa v roku 2023 zmení

Pozmeňujúci návrh bol schválený v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ako sa bude výška životného minima posudzovať po novom a čo všetko to ovplyvní?

Mechanizmus valorizácie súm životného minima sa zmení. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslankyne Lucie Drábikovej (OĽANO), ktorý bol v Národnej rade SR schválený v rámci novely zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Pri výpočte životného minima sa využívali dva koeficienty

Výška životného minima ako minimálnej hranice príjmov fyzickej osoby, pod ktorou už nastáva hmotná núdza, sa každoročne mení na základe valorizácie a závisí od vývoja ďalších veličín. Doposiaľ sumy životného minima určoval rast čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Na úpravu súm sa používal ten ukazovateľ, ktorý mal nižšiu hodnotu.

Pri valorizácii životného minima platného od 1.7.2022 do 30.6.2023 bol na výber koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností vo výške 1,117 (teda tieto náklady vzrástli o 11,7 %) a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu vo výške 1,075 (teda príjmy medziročne vzrástli o 7,5 %). Preto novú sumu životného minima určil práve druhý spomínaný koeficient (čistého peňažného príjmu), z čoho vyplýva, že do júla 2023 je životné minimum vo výške 234,42 eur mesačne v prípade plnoletej fyzickej osoby. V prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby ide o sumu 163,53 eur a pri nezaopatrenom dieťati alebo zaopatrenom neplnoletom dieťati o sumu 107,03 eur.

Zmena vo výpočte životného minima od 1.4.2023

Doposiaľ zaužívaný spôsob valorizácie sa však v roku 2023 zmení. V pozmeňujúcom návrhu poslankyne sa uvádza, že sumy životného minima sa budú upravovať už iba koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. „Navrhovanou zmenou valorizácie súm životného minima sa dosiahne stav, kedy budú sumy životného minima odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok,“ uvádza sa v odôvodnení návrhu.

Ak by táto zmena zákona platila už vlani, do júla 2023 by bola suma životného minima 241,36 eur mesačne na plnoletú fyzickú osobu - životné minimum platné do júla 2022 (216,08 eur) by sa totiž vynásobilo koeficientom 1,117 (koeficient medziročného rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností do apríla 2022). Pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osobe by sa suma životného minima zvýšila na 169,51 eur a pri zaopatrenom neplnoletom/nezaopatrenom dieťati by šlo o sumu 111,21 eur.

Keďže spomínaný koeficient sa posudzuje ako medziročný nárast od apríla predchádzajúceho roka do apríla aktuálneho kalendárneho roka, aj schválená úprava nadobudne platnosť 1.4.2023.

Aktualizácia k 17.5.2023:  Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024, približujeme v článku Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024.

Aké veličiny ovplyvňuje životné minimum a jeho nový spôsob výpočtu?

Životné minimum ovplyvňuje mnohé ďalšie veličiny, ako nezdaniteľnú časť základu dane, výšku základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb či výšku príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Taktiež má vplyv na dávky v hmotnej núdzi, sociálne a zdravotné dávky či niektoré peňažné príspevky. Od sumy životného minima je závislá aj výška rodičovského príspevku, ktorý sa zvyšuje rovnakým koeficientom ako životné minimum. Nový spôsob valorizácie životného minima tak ovplyvní aj tieto veličiny, dávky a príspevky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.

Ako prejsť na digitálnu kanceláriu

Chcete digitalizovať kanceláriu? V článku prinášame užitočné a najmä praktické rady, ako sa zbaviť papierov a využiť moderné nástroje v oblasti digitalizácie.

Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 a čo ju od tohto roku ovplyvňuje? Aké ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky