Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Od 1. júla 2024 sa mení suma životného minima z 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Táto zmena ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone exekučných zrážok z dôchodku a pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Navyše, zmena sumy životného minima bude mať od 1. januára 2025 vplyv aj na garantovanú sumu minimálneho dôchodku.

Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a vplyv zmeny životného minima

V súvislosti so zvýšením sumy životného minima sa od 1. júla 2024 zvyšuje tiež minimum, ktoré musí poberateľovi dôchodku po vykonaní exekučných zrážok zostať. O týchto zmenách bude Sociálna poisťovňa informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou, ktorú dostanú v priebehu augusta 2024 a okrem iného bude obsahovať aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.

„Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (teda poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 383,58 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 191,79 eura mesačne,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

V prípade prednostnej pohľadávky (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 273,99 eura mesačne, teda 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Navyše na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy (136,99 eura mesačne).

Keď sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 115,07 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 95,89 eura mesačne.

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, k 31. máju 2024 evidovala 19 920 poberateľov dôchodkov s exekučnou zrážkou.

Nová hranica nároku na predčasný starobný dôchodok

Zmena sumy životného minima od 1. júla 2024 ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Po 30.6.2024 vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, keď suma predčasného starobného dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu – teda od sumy 438,40 eura mesačne.

Prečítajte si tiež

Priznávanie predčasných dôchodkov prešlo 15.5.2024 viacerými zmenami. 40 odpracovaných rokov pre niektoré ročníky na priznanie predčasnej penzie nestačí a zmenil sa tiež výpočet dávky. Podrobnosti približujeme v článku Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024.

Nové sumy dôchodkov zvýšených na sumu minimálneho dôchodku od 1.1.2025

Ako informuje Sociálna poisťovňa, zmena sumy životného minima bude mať od 1. januára 2025 vplyv aj na sumu garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, a to za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši z 389,90 eura mesačne na 397,30 eura mesačne.

Celé tabuľky sú zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe socpoist.sk
Suma minimálneho dôchodku
Počet odpracovaných rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku Násobok životného minima Mesačná suma minimálneho dôchodku (eur) do 31.12.2024 Mesačná suma minimálneho dôchodku (eur) od 1.1.2025
30 1,45 389,90 397,30
35 1,575 423,50 431,60
40 1,705 458,50 467,20
45 1,855 498,80 508,30
50 2,025 544,50 554,90
55 2,275 611,80 623,40
60 2,55 685,70 698,70
65 2,925 786,50 801,50

Zdroj: Spracované na základe tlačovej správy Sociálnej poisťovne

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky