Platobné brány – účtovanie a DPH

Čo je to platobná brána a ako funguje? Ako zaúčtovať príjem uskutočnený cez platobnú bránu? Podliehajú platby prijaté cez platobnú bránu DPH?

V súčasnosti sa do popredia stále viac dostáva predaj, teda aj nákup tovaru cez internet cez rôzne e-shopy. Za zakúpený tovar, resp. poskytnutú službu, musí zákazník samozrejme zaplatiť. Medzi najčastejšie ponúkané a využívané formy úhrady pri nákupe cez internet patrí najmä dobierka, platba kartou a internetbanking.

Najviac využívanou formou úhrady je stále platba na dobierku, no druhou najviac využívanou platbou je platba kartou. Platbu kartou, ako aj napríklad platbu bankovým prevodom možno zrealizovať cez rôzne platobné brány. Práve platobným bránam, ich účtovaniu a DPH sa budeme bližšie venovať v tomto článku.

Viac o platobných metódach pre e-shop sa dočítate v článku Platobná brána, dobierka, splátky či prevod: ako vybrať možnosti platby pre e-shop?

Čo je to platobná brána?

Platobná brána predstavuje on-line platobný systém na inkaso peňažných prostriedkov od zákazníkov pri platbe cez internet. Zjednodušene povedané, ide o platobný nástroj, ktorý si firma nainštaluje na svoj e-shop, aby mohla prijímať platby za predaný tovar alebo poskytnuté služby zákazníkom.

Platobné brány poskytujú nielen formu úhrady ako je platba kartou, ale aj bankový prevod, online bankové tlačidlo, Google Pay, Apple Pay a niektoré dokonca podporujú aj platbu kryptomenou.

S vyšším dopytom po platbe kartou cez internet prišla aj väčšia ponuka poskytovateľov platobných brán. Vlastné platobné brány tak teraz majú:

 • banky – napríklad Slovenská sporiteľňa, VUB banka alebo Tatra banka,
 • súkromné firmy – napríklad GoPay, TrustPay alebo PayPal.

Ako si vybrať platobnú bránu?

Platobné brány majú veľa spoločného, avšak majú aj viaceré odlišnosti.

Vo väčšine prípadov pri výbere platobnej brány hrá hlavné kritérium výška poplatkov spájajúca sa s platobnou bránou. Najčastejším poplatkom je poplatok za transakciu, ktorý môže byť určený percentom z platby alebo pevnou čiastkou, resp. kombináciou, ďalej poplatky za mesačnú prevádzku platobnej brány, za jej zavedenie do používania alebo za mesačné vyúčtovanie. Výška poplatkov taktiež môže závisieť od mesačného obratu alebo počtu dosiahnutých platieb za obdobie, napríklad mesiac.

Ďalším kritériom pri výbere platobnej brány je zložitosť jej integrácie do e-shopu, pričom už ide o technickejšiu stánku veci. Na druhej strane, niektoré e-shopy už majú vybrané platobné brány priamo integrované vo svojom systéme a treba si ich len aktivovať.

V neposlednom rade pri rozhodovaní o výbere platobnej bráne idú do popredia faktory ako banka (ktorú má prevádzkovateľ e-shopu), prehľadnosť platobnej brány, používateľské prostredie, jednoduché využívanie alebo dizajn.

Platobná brána môže okrem uvedených predchádzajúcich odlišností fungovať v dvoch režimoch, ako:

 • virtuálna peňaženka – zákazník uhradí svoju objednávku a jeho platba sa pripíše na účet e-shopu vedený na danej platobnej bráne; tieto finančné prostriedky sa vyplácajú na bežný bankový účet banky v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne,
 • priama platba – zákazník uhradí svoju objednávku a jeho platba sa pripíše priamo na bežný bankový účet daného e-shopu, a tak sú peniaze firme hneď k dispozícii.

Je Google Pay a Apple Pay platobnou bránou?

Google Pay a Apple Pay nie sú takou platobnou bránou, akú sme práve popísali, pretože ide o mobilné platby.

Google Pay (alebo inak aj G Pay) a Apple Pay v podstate predstavujú rovnakú službu, avšak:

 • Google Pay využívajú mobilné telefóny s operačným systémom Android,
 • Apple Pay naopak využívajú mobilné telefóny s operačným systémom iOS, ktorý majú mobilné telefóny značky iPhone.
Prečítajte si tiež

V podstate ide o mobilné aplikácie, ktoré je možné jednoducho stiahnuť do mobilného zariadenia. Následne si do tejto aplikácie môžete uložiť svoje platobné karty a neskôr ich použiť pri platení – či už v kamenných obchodoch priložením telefónu alebo inteligentných hodiniek k platobnému terminálu, ale aj pri platení na internete cez mobilný telefón. Pri úhrade cez jednu z týchto aplikácii sa údaje o uloženej karte sami predvyplnia a proces úhrady je tak rýchlejší. Viac o tejto problematike sa dočítate v článku Platba mobilom (Google Pay, Apple Pay) – ako na to?

Platobné brány a ich účtovanie v podvojnom účtovníctve

Spôsob účtovania platobných brán závisí od toho, či ide o:

 • platobnú bránu poskytujúcu vedenie platobného účtu,
 • platobnú bránu neposkytujúcu vedenie platobného účtu.

Prvý variant, a teda platobná brána poskytujúca vedenie platobného účtu znamená, že zákazník zaplatí svoju objednávku, tieto peniaze sa pripíšu na platobný účet vedený platobnou bránou a následne e-shop môže z tohto účtu realizovať úhrady ako z iného „klasického“ bankového účtu. Podstata teda je taká, že e-shop na tento platobný účet prijíma platby od zákazníkov, a zároveň môže platby aj realizovať – uhrádzať svojim dodávateľom.

Druhý variant, platobná brána neposkytujúca vedenie platobného účtu, je zjednodušene povedané iba účet určený na prijímanie platieb od zákazníkov za predaný tovar alebo poskytnuté služby. Tieto platby sú následne v zvolenom časovom období vyplácané na „klasický“ bankový účet znížené o poplatky spojené s vedením platobnej brány.

Účtovanie platobných brán poskytujúcich a neposkytujúcich vedenie platobného účtu je podobné, avšak má určité odlišnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie platobných brán neposkytujúcich vedenie platobného účtu

Pred zaúčtovaním účtovného prípadu si ho podrobne popíšeme, pretože po pochopení celého procesu bude účtovanie oveľa jednoduchšie.

 • Prvým krokom je prijatie objednávky od zákazníka cez e-shop, pričom túto objednávku zákazník zaplatil prostredníctvom platobnej brány – v tomto bode ešte nedochádza k účtovaniu.
 • Následne e-shop vystaví zákazníkovi faktúru za predaný tovar alebo poskytnuté služby – vznikne tak pohľadávka voči odberateľovi.
*Ak ide o neplatiteľa DPH, tak o DPH sa neúčtuje.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Doklad Dátum Účtovný prípad Suma Účtovanie
MD D
VFA 16.9.2021 Vystavená faktúra zákazníkovi za predaj tovaru
• cena tovaru 50 € x 604/602
• DPH 10 € x 343*
• pohľadávka voči zákazníkovi 60 € 311 x
 • Keďže platbu zákazník zaplatil platobnej bráne a z pohľadu zákazníka je už jeho pohľadávka vysporiadaná, vzniká e-shopu namiesto pohľadávky voči odberateľovi pohľadávka voči prevádzkovateľovi platobnej brány.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Doklad Dátum Účtovný prípad Suma Účtovanie
MD D
IÚD 16.9. Vznik pohľadávky voči platobnej bráne so súčasným zánikom pohľadávky voči zákazníkovi 60 € 315 311
 • Po skončení zvoleného obdobia, napríklad mesiaca, príde e-shopu výpis z účtu platobnej brány. Okrem platieb od zákazníkov obsahuje aj poplatky – napríklad poplatky za každú transakciu alebo za vedenie účtu. E-shop tak musí zaúčtovať inkaso platieb od platobnej brány (pričom už nebude evidovať pohľadávku voči platobnej bráne) a zároveň aj záväzok voči prevádzkovateľovi platobnej brány z titulu finančných poplatkov. Výšku poplatkov si platobná brána odráta od sumy, ktorú má firme vyplatiť.
* Vo viacerých prípadoch platobná brána posiela jednu hromadnú platbu mesačne, ktorá zahŕňa všetky platby zákazníkov za daný mesiac. V tomto prípade predpokladajme, že za mesiac bola zrealizovaná cez platobnú bránu iba jedna platba.
** Pozor, vzniká záväzok. V tomto bode ešte nemožno účtovať o znížení pohľadávky.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Doklad Dátum Účtovný prípad Suma Účtovanie
MD D
VBÚ 4.10.2021 Inkaso platby od platobnej brány 56 €* 221 315
4.10.2021 Poplatky spojené s platobnou bránou:
• transakčný poplatok 1 € 568 325
• mesačný poplatok za vedenie platobnej brány 3 € 568 325**
 • Na záver sa započíta záväzok s pohľadávkou voči platobnej bráne.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Doklad Dátum Účtovný prípad Suma Účtovanie
MD D
IÚD 4.10.2021 Zápočet pohľadávky so záväzkom voči platobnej bráne 4 € 325 315

Účtovanie platobných brán poskytujúcich vedenie platobného účtu

Ako sme už vyššie v článku uviedli, niektoré platobné brány ponúkajú aj možnosť vedenia platobného účtu. Ide o účet, na ktorý e-shop prijíma platby od zákazníkov, ale zároveň z tohto účtu môže aj platby realizovať, resp. môže s peniazmi na účte voľne disponovať. Tento typ účtu sa viac približuje „klasickému“ bankovému účtu.

Z tohto titulu sa teda nebude účtovať o pohľadávke voči platobnej bráne na účte 315 – Ostatné pohľadávky, ale bude sa používať účet:

 • 221 – Bankový účet – v prípade, ak má firma viaceré bankové účty, bude k tomuto účtu viesť analytickú evidenciu, napríklad účet 221.4 – Bankový účet GoPay,
 • 22x – účtovná jednotka si do účtovnej skupiny 22 – Účty v bankách doplní syntetický účet, napríklad účet 222 – Bankový účet GoPay.

Podklad pre takéto účtovanie poskytuje aj zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý za poskytovateľa platobných služieb považuje aj platobnú inštitúciu alebo inštitúciu elektronických peňazí, ktorou je teda aj poskytovateľ platobnej brány.

Prvý účtovný prípad, a teda zaúčtovanie pohľadávky voči zákazníkovi bude rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Ďalej bude nasledovať účtovanie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Doklad Dátum Účtovný prípad Suma Účtovanie
MD D
VBÚ 18.09.2021 Inkaso platby od zákazníka na platobný účet 60 € 221.AE/22x 311
VBÚ 30.9.2021 Poplatky spojené s platobnou bránou:
• transakčný poplatok 1,50 € 568 325
• mesačný poplatok za vedenie platobnej brány 4,00 € 568 325
VBÚ 30.9.2021 Zúčtovanie poplatkov z účtu platobnej brány 5,50 € 325 221.AE/22x

Platobné brány a DPH

Po zodpovedaní otázky o účtovaní platieb prijatých cez platobnú bránu nastáva otázka, či platby prijaté cez platobnú bránu podliehajú DPH a kedy vzniká daňová povinnosť pri platbe cez platobnú bránu.

Firma, ktorá uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní s platobnou bránou môže byť platiteľom DPH, ale zároveň aj neplatiteľom DPH.

Ak je firma neplatiteľom DPH, tak prijaté platby cez platobnú bránu DPH nepodliehajú. Tieto platby (resp. vystavené faktúry) sa však firme rovnako započítavajú do obratu 49 790 €, ktorý je hranicou na povinnú registráciu pre DPH, ako to platí napríklad pri iných úhradách od odberateľov.

Firme, ktorá je platiteľom DPH a má s prevádzkovateľom platobnej brány uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej sprostredkovateľ (platobná brána) koná v mene a na účet dodávateľa (firmy, resp. e-shopu) tak, že od zákazníka vyberie samotnú úhradu za predaný tovar alebo poskytnuté služby, vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento paragraf hovorí, že ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (čo platí pri platbe cez platobnú bránu), tak daňová povinnosť z prijatej platby vzniká dňom prijatia platby. V prípade platby cez platobnú bránu vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby sprostredkovateľom – prevádzkovateľom platobnej brány.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky