Nové vzory tlačív daňových priznaní v roku 2016 (za rok 2015)

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby platné pre rok 2016 (za rok 2015) a informácie o tom, čo sa v tlačivách zmenilo, nájdete v nasledujúcom článku.

/Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovilo nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len “opatrenie MF SR”).

Na základe opatrenia MF SR sa staré vzory tlačív (platné do 31.12.2015) použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2015. Z uvedeného vyplýva, že nové vzory tlačív ustanovené opatrením MF SR z 20. októbra 2015 sú povinní podať tí, ktorým lehota na podanie daňového priznania uplynie po 31.12.2015.

Dôležité zmeny v novom vzore daňového priznania typ A za rok 2015

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb - typ A nastali len minimálne zmeny, a to:

 • v riadku 01 sa uvádza DIČ alebo rodné číslo (do konca roku 2015 sa v riadku 01 uvádzalo len rodné číslo),
 • v VIII. oddiele je nové zaškrtávacie políčko - jeho zaškrtnutím dáva daňovník súhlas na zaslanie údajov (o daňovníkovi) prijímateľovi podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3 %).

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A za rok 2015 nájdete tu.

Dôležité zmeny v novom vzore daňového priznania typ B za rok 2015

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb - typ B nastalo niekoľko zmien. Zmeny v daňovom priznaní - typ B sú nasledovné:

Článok pokračuje pod reklamou
 • oddiel zaoberajúci sa odpočtom daňovej straty zanikol. Riadky, do ktorých sa vpisovali údaje o daňovej strate a jej odpočte, sa presunuli na koniec VI. ODDIELU - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a upravili podľa plateného zákona o dani z príjmov ,
 • VI. oddiel bol doplnený aj o tabuľku Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, do ktorej sa vpisujú údaje z novej pridanej prílohy č. 1,
 • rozširuje sa XI. oddiel - Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou o údaje o výške výnosu z prenájmu nehnuteľností (ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva) a z prevodu nehnuteľností,
 • v XII. oddiele je nové zaškrtávacie políčko - jeho zaškrtnutím dáva daňovník súhlas na zaslanie údajov (o daňovníkovi) prijímateľovi podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3 %),
 • daňové priznanie bolo doplnené o novú prílohu - Príloha č. 1 - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja.

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B za rok 2015 nájdete tu.

Dôležité zmeny v novom vzore daňového priznania právnickej osoby za rok 2015

Novelizácia zákona o dani z príjmov mala vplyv aj na úpravu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Na základe novely zákona o dani z príjmov nastali nasledovné zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby:

 • pribudlo nové zaškrtávacie políčko v I. časti - Údaje o daňovníkovi súvisiace so započítaním daňovej licencie zaplatenej v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a v II. časti - Výpočet základu dane a dane pribudla tabuľka s údajmi o zápočte daňovej licencie,
 • rozšíril sa počet položiek upravujúcich základ dane alebo daňovú stratu. Medzi nimi napríklad pribudol riadok 302, na ktorom sa uvádzajú sumy, o ktoré sa zvýši základ dane (úprava základu dane v nadväznosti na kúpu, resp. prenájom automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac),
 • daňovník si môže odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj, ktoré uvedie aj v novej prílohe daňového priznania,
 • v IV. časti je nové zaškrtávacie políčko - jeho zaškrtnutím dáva daňovník súhlas na zaslanie údajov (o daňovníkovi) prijímateľovi podielu zaplatenej dane,
 • ak daňovník najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania neposkytne finančný dar minimálne 0,5% z výšky dane alebo daňovej licencie, môže poukázať už len 1% (v daňovom priznaní za rok 2014 mohol 1,5%) z dane alebo daňovej licencie,
 • zrušila sa VII. časť - Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu (časť zaoberajúca sa podielmi na zisku v prípade, že plynú daňovému rezidentovi zo zdrojov v zahraničí),
 • doplnila sa príloha na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 nájdete tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky