Vzory tlačív daňových priznaní v roku 2017 za rok 2016

Vzory tlačív daňových priznaní v roku 2017 za rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ministerstvo financií SR vydalo nové tlačivá daňových priznaní pre fyzické osoby (napr. zamestnancov, živnostníkov). Firmám (napr. s.r.o.) sa tlačivo daňového priznania nezmení.

Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len „novela opatrenia o vzoroch tlačív daňových priznaní“). Na základe novely opatrenia o vzoroch tlačív daňových priznaní sa ustanovujú nové vzory tlačív daňových priznaní len pre fyzické osoby. Právnické osoby (napr. s.r.o.) budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 na rovnakých tlačivách ako v minulom roku.

Vzory nových tlačív daňových priznaní pre fyzické osoby sú prílohou novely opatrenia o vzoroch tlačív daňových priznaní. Nájdete ich na stiahnutie vo formáte PDF nižšie v tomto článku alebo na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR (www.financnasprava.sk) v katalógu vzoru tlačív.

Príklad: Marián bol v roku 2016 zamestnaný v pracovnom pomere a súčasne prenajímal byt na základe nájomnej zmluvy. V roku 2017 má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 na novom vzore daňového priznania (typ B).

Príklad: Peter podnikal celý rok 2016 ako živnostník. Za rok 2016 je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby na novom vzore daňového priznania (typ B).

Príklad: Firma Zisková, s.r.o. je povinná podať v roku 2017 daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 na vzore daňového priznania, ktorý použila aj v roku 2016 pri podávaní daňového priznania za rok 2015.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby nájdete v článku Nové vzory tlačív daňových priznaní v roku 2016 (za rok 2015) alebo ako prílohu k opatreniu Ministerstva financií SR č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov a ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií SR č. 10/2015.

Aké zmeny nastali v tlačivách k daňovému priznaniu za rok 2019, ako aj ich vzor nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Dôležité zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov typ A za rok 2016

Preddavky na daň z príjmov zaplatené daňovníkom z príjmu zo závislej činnosti u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane (t. j. zamestnávateľ neodvádza preddavky za zamestnanca, ale zamestnanec ich platí daňovému úradu sám) sa budú uvádzať v daňovom priznaní na samostatnom riadku.

V XI. oddiele daňového priznania, ktorý je žiadosťou o vyplatenie daňového bonusu, žiadosťou o vrátenie daňového preplatku alebo žiadosťou o vyplatenie zamestnaneckej prémie sa bude číslo účtu uvádzať len v tvare IBAN.

V prípade žiadosti o vyplatenie daňového bonusu, vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie na bankový účet vedený v zahraničí v inom formáte ako IBAN, daňovník je povinný uviesť do osobitných záznamov:

  • číslo účtu,
  • SWIFT/BIC kód,
  • názov banky,

· mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Zároveň dochádza k niekoľkým technickým úpravám v dôsledku zmien v texte riadkov odkazujúcich na vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 – typ B.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 (typ A).

Dôležité zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov typ B za rok 2016

Od roku 2016 nastali zmeny v zdaňovaní príjmov športovcov, o ktorých nájdete detailnejšie informácie v článku Vykonávanie činnosti športovcov od roku 2016 (daňové a odvodové aspekty). Zmeny sa premietli aj v daňovom priznaní, a to v:

  • tabuľke č. 1, ktorá obsahuje prehľad príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. V tabuľke sa dopĺňa riadok, na ktorom budú uvádzať zdaniteľné príjmy športovci a športoví odborníci (napr. tréneri) vykonávajúci samostatnú zárobkovú činnosť ;
  • v tabuľke č. 3, ktorá obsahuje prehľad osobitných príjmov. V tabuľke sa dopĺňajú riadky, na ktoré budú uvádzať športovci zdaniteľné príjmy prijaté na základe zmluvy o sponzorstve v športe a dobrovoľníci zapísaní v informačnom systéme športu príjmy v podobe náhrady za stratu času, ktoré nie sú od dane z príjmov oslobodené.
Článok pokračuje pod reklamou

V dôsledku samostatného zdaňovania kapitálových príjmov v osobitnom základe dane dochádza k niekoľkým technickým zmenám v štruktúre daňového priznania v IX. oddiele, ktorý obsahuje výpočet dane z príjmov.

Druh príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí (napr. zo zamestnania v zahraničí) sa bude v osobitných záznamoch uvádzať detailnejšie. Daňovník uvedie odkaz na konkrétny paragraf, odsek a písmeno zákona o dani z príjmov, v ktorom je obsiahnutá úprava zdaniteľného príjmu. Podľa doterajšieho vzoru tlačiva daňového priznania sa uvádzal odkaz len na príslušný odsek zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Tak ako v prípade daňového priznania typu A, aj v XIV. oddiele daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, ktorý je žiadosťou o vyplatenie daňového bonusu, žiadosťou o vrátenie daňového preplatku alebo žiadosťou o vyplatenie zamestnaneckej prémie sa bude číslo účtu uvádzať len v tvare IBAN.

Ak bude daňovník žiadať o vyplatenie daňového bonusu, vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie na bankový účet vedený v zahraničí v inom formáte ako IBAN, uvedie do osobitných záznamov:

  • číslo účtu,
  • SWIFT/BIC kód,
  • názov banky,

· mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 (typ B).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.

Žiadosť o otcovské/materské otca: vzor tlačiva na stiahnutie

Otcovia môžu od 1.11.2022 žiadať o uplatnenie nároku na dávku otcovské. Dostupné je nové tlačivo, ktoré žiadanie zjednoduší. Otcovia ho použijú aj pri žiadaní o materské. Prinášame vzor na stiahnutie.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie daňových priznaní, nájdete na stiahnutie v tomto článku.

Tlačivá priznaní a zoznam účtov platiteľov DPH od 1.1.2022

Podnikatelia si už môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Zverejnené sú už aj tlačivá daňových priznaní.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky