Katalóg sociálnych podnikov podnikateľom pomôže plniť si povinnosti

Vyše 300 registrovaných sociálnych podnikov na jednom mieste. Online katalóg uľahčí nadviazanie ich spolupráce s firmami, no pomôže tiež s plnením zákonných povinností podnikateľom a verejným obstarávateľom.

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku viac ako 500 firiem zo všetkých kútov Slovenska. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide napr. o zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, rozvoj telesnej kultúry alebo ochranu životného prostredia. Zároveň sociálne podniky zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Tým všetkým sa dostávajú do situácie, keď sú oproti bežným podnikateľským subjektom v nevýhode.

Cieľom Katalógu sociálnych podnikov (katalogsp.sk) je preto podporiť ich udržateľnosť, byť prvou voľbou všetkých, ktorým záleží, od koho nakupujú. Táto databáza je na Slovensku jedinečná, bezplatná, dobrovoľná a otvorená. Priebežne budú dopĺňané informácie o ďalších registrovaných sociálnych podnikoch, ktoré budú mať o zverejnenie svojej ponuky tovarov a služieb záujem.

Ucelená ponuka tovarov a služieb sociálnych podnikov

Katalóg obsahuje podrobné informácie o vyše 300 registrovaných sociálnych podnikoch na Slovensku. Možno v ňom nájsť všetky ich dostupné kontaktné údaje, informácie o právnej forme, kedy podnik získal štatút „registrovaný sociálny podnik", počet jeho zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach.

Obzvlášť cenná je prehľadná databáza tovarov a služieb rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg umožňuje vyhľadávanie aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska s konkrétnou polohou.

Náhradné plnenia pre zamestnávateľov

Veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením.

Prečítajte si tiež

Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť okrem iného nákupom služby alebo tovaru od podniku, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením, v tzv. integračných sociálnych podnikoch. Takmer polovica podnikov aktuálne zaevidovaných v Katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Pomoc pre verejných obstarávateľov

Katalóg je zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie, samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa a v jednom roku realizovali najmenej desať verejných obstarávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek. V takom prípade sú povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne a/alebo environmentálne hľadisko.

Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu favorizované a je možné zadať im zákazku jednoduchšie cez vyhradené zákazky. Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko jednoduchším spôsobom – ak vie, kde ho môže uplatniť. Vhodný sociálny podnik rýchlo a ľahko nájde v Katalógu sociálnych podnikov.

Ukážka katalógu katalogsp.sk. Zdroj: Implementačná agentúra MPSVR SR
Ukážka katalógu katalogsp.sk. Zdroj: Implementačná agentúra MPSVR SR

Servisnými poukážkami môže platiť každý

Poctivé upratovanie v domácnosti a v záhrade si pýta veľa energie. Čo však v prípade, že na to nie je dostatok času alebo fyzických síl? Ideálne - nájsť a objednať si niekoho, kto to urobí. Ak je to navyše sociálny podnik, ktorý zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby, okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien sa dá získať aj dobrý pocit, že sa objednaním tejto služby práve v sociálnom podniku niekomu konkrétnemu pomohlo.

Prečítajte si tiež

Servisné poukážky sú cenina, ktorou sa dá za tieto služby v registrovaných sociálnych podnikoch platiť a zároveň tak podporiť dopyt po ich službách. V Katalógu sociálnych podnikov nájdete v profile každého  sociálneho podniku údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie. Aktuálne ich je v katalógu 55.

Príklad situácie, kedy je vhodné vyhľadať sociálny podnik v katalógu

Peter je majiteľ úspešnej dizajnérskej firmy, zamestnáva takmer 30 architektov a dizajnérov. Práve získali lukratívnu zákazku na vytvorenie útulného interiéru v štýlovom tatranskom hoteli rodinného typu. Na porade sa dohodli, že v hale bude veľký krb, okolo kožušina a tkané koberce. Peter navrhol, aby na utkanie kobercov našli sociálny podnik, ktorý sa tomu venuje. „Zabili“ by tak „dve muchy jednou ranou“. So svojím počtom zamestnancov musí totiž dodržať zákon a zamestnávať aspoň jednu osobu so zdravotným znevýhodnením. Nebráni sa tomu, no vhodného kandidáta zatiaľ nenašiel. Túto povinnosť si však môže splniť aj nákupom od podniku, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením. Kde ale nájsť taký podnik? V Katalógu sociálnych podnikov na webe. Nachádza sa na adrese katalogsp.sk, ale aj na doméne nakupujmesrdcom.sk.

Zdroj: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky