Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Novela zákona o službách zamestnanosti prináša od nového roka viacero opatrení na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest. Rezort práce od nich očakáva ďalšie viditeľné zlepšenia na trhu práce. Ide o zriadenie Aliancie sektorových rád, ktorá je predpokladom zvýšenia relevancie študijných programov na základe potrieb trhu práce. Opatrenia tiež zahŕňajú úpravu definície chránenej dielne a uchádzači o zamestnanie sa už po novom nebudú musieť hlásiť na úrade podľa trvalého pobytu. Novela prináša aj jednoduchšie zamestnávanie cudzincov, čo je žiadúce najmä v nedostatkových profesiách.

Aliancia sektorových rád – aby boli mladšie generácie uplatniteľné na trhu práce

Dôležitou novinkou zákona je zriadenie Aliancie sektorových rád. Členská základňa tohto záujmového združenia právnických osôb je založená na tripartitnom princípe. Okrem ministerstva práce a ministerstva školstva budú jej členmi aj zamestnávateľské a odborové združenia. Hlavným poslaním Aliancie bude monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania. Na vývojové trendy pracovného trhu by mali následne reagovať školy a vzdelávacie inštitúcie úpravou učebných osnov a ponúkaných programov. Tým sa zabezpečí, aby mladšie generácie študovali to, čo vyžaduje aktuálny a budúci trh. Vláda SR už schválila stanovy Aliancie, čím vytvorila právny rámec vymedzujúci spôsob jej fungovania a vnútornej štruktúry. Ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom školstva založia Alianciu do konca januára 2023.

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Úpravou definície chránenej dielne ministerstvo práce podporuje zamestnávanie tých najodkázanejších občanov zo zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. Chránené dielne majú predovšetkým zamestnávať tých najodkázanejších občanov, ktorí sa nevedia uplatniť na otvorenom pracovnom trhu. Pre integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením na trhu práce aktuálne rezort práce pripravuje aj národné projekty.

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie

Novela prináša aj flexibilnejšiu evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Do evidencie sa budú môcť zaradiť aj konatelia spoločností v likvidácii, či poslanec obce alebo VÚC. Medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa budú môcť zaradiť rodičia, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku. Navyše zaradenie do evidencie sa nebude vzťahovať na trvalý pobyt a uchádzači si môžu vybrať voči ktorému úradu práce si budú plniť povinnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

V rámci aktívnych opatrení na trhu práce novela zjednocuje systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom.

V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je nižší alebo rovnaký ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac trojnásobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy v Slovenskej republike za 1. až 3. štvrťrok predchádzajúceho roka.

Príklady: okresy Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec: 4 745,49 eur

V okresoch s podielom uchádzačov o zamestnanie, ktorý je vyšší ako celoslovenský priemer, bude výška príspevku najviac štvornásobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy na Slovensku za 1. až 3. štvrťrok predchádzajúceho roka.

Príklady: okresy Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Revúca, Rimavská Sobota: 6 327,32 eur

Novela skracuje aj povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na dva roky po poskytnutí príspevku, z pôvodných troch rokov.

Zamestnávanie cudzincov

Úprava zákona zjednodušuje aj prístup, ale najmä zotrvanie cudzincov z tretích krajín na trhu práce v Slovenskej republike. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred. Táto úprava umožní udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce v nedostatkových povolaniach, napr. v zdravotníctve.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?

Aké víza potrebuje zamestnanec z tretej krajiny a čo ak s ním prichádza aj rodina? Kedy sa (ne)vyžaduje vysokoškolský diplom a ako dlho národné vízum platí? Podstatné informácie v kocke.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky