Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ukladá niektorým zamestnávateľom povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, resp. zadávať zákazky na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (tzv. náhradné plnenie). V prípade neplnenia povinného podielu zamestnávania je potrebné odviesť špeciálny odvod. Zároveň je potrebné zo strany zamestnávateľa preukazovanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vrátane vedenia evidencie občanov so zdravotným postihnutím.

Kto má povinnosť zamestnávať ZŤP občanov

Zamestnávať občanov so zdravotným postihnutí musí podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor. Ak by mal zamestnávateľ napríklad presne 20 zamestnancov a na úrade práce by evidovali uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím, mal by povinnosť zamestnať jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Ústredie a úrad uložia zamestnávateľovi za porušenie týchto povinností podľa zákona o službách zamestnanosti pokutu do výšky 33 193,91 eura.

Preukazovanie plnenia povinnosti zamestnávania ZŤP občanov

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok:

  • do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
  • prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.
Prečítajte si tiež

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však túto povinnosť uľahčuje, a to tak, že po prvýkrát v roku 2024 podajú zamestnávatelia ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím do 31. 3. 2024 elektronicky, a to prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Prostredníctvom tohto portálu od roku 2022 zamestnávatelia nahlasujú napríklad voľné pracovné miesta.

Podľa dát Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, za rok 2022 podalo výkaz takmer 12 000 zamestnávateľov, pričom 75 % z nich si splnilo povinnosť zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Zvyšní zamestnávatelia si svoju povinnosť splnili tak, že zadali zákazky, vďaka ktorým zamestnali ľudí so zdravotným postihnutím alebo uhradili tzv. špeciálny odvod.

Prihlásenie sa na portál Služby zamestnanosti a podanie ročného výkazu

Zamestnávateľ sa na portál prihlasuje pomocou eID rovnako, ako na portál slovensko.sk. Ak ešte nie je na portáli registrovaný, potrebné je najprv si vytvoriť konto - vyplniť základné registračné údaje, ako napríklad kontaktné údaje, počet zamestnancov, charakteristiku spoločnosti a pod.

Vyplnením základných údajov a potvrdením ich správnosti dôjde k vytvoreniu konta zamestnávateľa, o čom bude informovaný notifikačným e-mailom. Zabrať by vám to malo menej ako 10 minút.

Následne môže zakladateľ konta:

  • upraviť základné údaje o firme ako adresu sídla, počet zamestnancov, či kontaktné údaje,
  • pridať a spravovať oprávnené osoby, ktoré môžu vytvárať pracovné ponuky,
  • pridať a spravovať oprávnené osoby, ktoré môžu preukazovať plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vrátane vedenia evidencie zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
  • pridať kontaktné osoby,
  • vytvoriť ponuku práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky