Mikroúčtovné jednotky


Mikro účtovná jednotka

Mikro účtovné jednotky sú osobitným typom účtovných jednotiek. Malí a strední podnikatelia by mali pocítiť zníženie administratívnej záťaže (nielen) v oblasti účtovníctva.

Mikroúčtovné jednotky a novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve boli novelizované aj v dôsledku zavedenia nového typu účtovnej jednotky – mikro účtovnej jednotky.

Účtovanie a vykazovanie mikro účtovnej jednotky

Mikro účtovná jednotka má byť menej účtovne zaťažujúca pre podnikateľov. Na akých miestach sa prejavuje zjednodušenie v účtovaní a vykazovaní?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky