Príprava na kurzarbeit: nový export a dodatočné oznámenie údajov Sociálnej poisťovni

Ako a dokedy môžu zamestnávatelia dodatočne oznámiť typ právneho vzťahu zamestnancov? Sociálna poisťovňa pridala nový export zamestnancov kvôli kurzarbeitu – ako vyzerá po novom?

V súvislosti s výkonom zákona o podpore v čase skrátenej práce tzv. „kurzarbeit“ účinného od 1. marca 2022, Sociálna poisťovňa žiadala zamestnávateľov oznámiť informáciu o type právneho vzťahu zamestnancov, a to aj prostredníctvom prehľadového formulára. Ten bol dostupný počas decembra 2021 v e-Službách. Zamestnávatelia, ktorí tak nestihli urobiť, môžu dodatočne oznámiť typ právneho vzťahu zamestnanca zaslaním registračného listu fyzickej osoby do 25.2.2022. Ako na to a čo sa stane, ak tak firma neurobí?

Nový export zamestnancov so stĺpcom „kurzarbeit“

Sociálna poisťovňa pridala možnosť exportu súboru csv obsahujúcich výlučne zoznam zamestnancov – pravidelný príjem za konkrétny mesiac (obdobie) s doplneným stĺpcom „kurzarbeit“. Už v súčasnosti má zamestnávateľ informáciu súvisiacu s „kurzarbeitom“ k dispozícii v prehľade jeho zamestnancov – v stĺpci s názvom „Poistné na financovanie podpory (Kurzarbeit)“.

Prečítajte si tiež

Súbor slúži na kontrolu stavu príznaku „kurzarbeit“ za konkrétny mesiac. Stĺpec „kurzarbeit“ v csv súbore obsahuje 3 možné hodnoty: áno, nie a bez hodnoty.

Čo znamená hodnota „áno“?

Hodnota „áno“ znamená: pre zamestnanca - pravidelný príjem zamestnávateľ oznámil typ právneho vzťahu: pracovný pomer alebo zmluva o profesionálnom vykonávaní športu. Za takéhoto zamestnanca je potrebné prvý krát za obdobie (mesiac) marec 2022 vykázať v mesačnom výkaze poistného a príspevkov aj poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (0,5 %) a uviesť znížené poistné na poistenie v nezamestnanosti (0,5 %).

Čo znamená hodnota „nie“?

Hodnota „nie“ znamená: pre zamestnanca – pravidelný príjem zamestnávateľ oznámil typ právneho vzťahu: štátnozamestnanecký pomer alebo iný právny vzťah. Za takéhoto zamestnanca sa bude aj od obdobia (mesiaca) marec 2022 vykazovať v mesačnom výkaze poistného a príspevkov neznemená výška poistného na poistenie v nezamestnanosti (1 %) a nebude sa vykazovať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Čo znamená prázdny údaj?

Prázdny údaj (bez hodnoty) znamená: pre zamestnanca – pravidelný príjem zamestnávateľ neoznámil typ právneho vzťahu. Vyzývame zamestnávateľa, aby typ právneho vzťahu zamestnanca – pravidelný príjem dodatočne oznámil zaslaním RLFO -  zmena, vyznačením typu právneho vzťahu v oddiele 5 a to najneskôr do 25. februára 2022.

Čo sa stane, ak zamestnávateľ dodatočne neoznámi typ právneho vzťahu zamestnanca?

Ak zamestnávateľ ani dodatočne neoznámi typ právneho vzťahu zamestnanca – pravidelný príjem, Sociálna poisťovňa bude vychádzať z predpokladu, že uvedení zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu a od 1. marca 2022 bude za nich ako zamestnávateľ platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce a u týchto zamestnancov uvádzať na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac aj vymeriavací základ zamestnanca na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Prečítajte si tiež

Koncom februára 2022 Sociálna poisťovňa preto doplní typ právneho vzťahu: pracovný pomer, všetkým zamestnancom – pravidelný príjem, ktorí budú mať prázdny údaj.

Možnosť exportu do súboru sa nachádza po kliknutí na menu „Register“, následne „Register zamestnancov“ a zvolení „Obdobia registrácie“. Ide o tlačidlo s názvom „CSV KA“.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora v čase skrátenej práce: aké chyby robia firmy v žiadostiach?

Zamestnávatelia majú od apríla možnosť žiadať o podporu v čase skrátenej práce (kurzarbeit). V žiadostiach však robia viacero chýb - čo najčastejšie?

Ukončenie štúdia a povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kedy vznikajú absolventom škôl a študentom povinnosti voči Sociálnej poisťovni? V akých prípadoch majú nárok na dávky zo sociálneho poistenia?

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

Elektronická PN (ePN) je nová služba, ktorá nahrádza 5-dielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Jej dobrovoľné spustenie začína 1. júna 2022, povinná prevádzka sa zavedie o rok.

Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky