Zníženie obehu najmenších centoviek je na obzore, sumy sa budú zaokrúhľovať

Parlament schválil zmenu v zákone o cenách. Cieľom je znížiť obeh 1 a 2 centových mincí, a to zaokrúhľovaním. Ako bude novinka vyzerať v praxi?

Aktualizované 4.11.2021: Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona sa pôvodne navrhovala od 1. januára 2022 s dostatočným obdobím medzi okamihom platnosti a účinnosťou právnej normy. Na základe pozmeňujúceho návrhu z výborov sa však tento termín posunul na 1. júla 2022. Od leta budúceho roka sa hodnoty nákupov budú zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Matematicky sa zaokrúhli až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Má ísť o použitie podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti.

Podľa ministerstva tak Slovenská republika nasleduje niektoré krajiny eurozóny, ktoré sa pre takéto riešenie rozhodli na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 centové mince naďalej zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenia Radou EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB na úrovni eurozóny.

Prečítajte si tiež

Ministerstvo uvádza, že touto úpravou dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku, znížia sa náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí a dôjde aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí.

Ako by mal zákon fungovať v praxi?

Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby, nakoľko cieľom zmeny je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania. Pri platbe do 5 centov sa bude zaokrúhľovať na najbližší násobok 5 centov.

Pre názornosť uvádza Ministerstvo financií nasledovné príklady:

Príklad 1 - platba v hotovosti:

Nákup
Rožok štandard 3x 0,07 0,21 €
Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g 1,57 €
Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g 0,99 €
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 €
Výsledná cena nákupu pri platbe v hotovosti (zaokrúhľuje sa nadol) 3,65 €
Výsledná cena nákupu pri platbe kartou (nezaokrúhľuje sa) 3,66 €

Príklad 2  - kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami:

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €. Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.

Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu. Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže 48,33 – 7,66 = 40,68 €, a to matematicky nahor, na 40,70 €.

Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €. Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €. 

Príklad 3  - kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:

  1. Výsledná cena nákupu je 48,32 €. Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou. 20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €. Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.
  2. Výsledná cena nákupu je 48,32 €. Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou. Kupujúci zaplatí 8,30 €  (8,32 € sa matematicky zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Viac ilustračných príkladov situácií, ktoré môžu v praxi nastať a odpovede na najčastejšie otázky, približujeme v článku Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022: čo treba vedieť? Otázky a odpovede.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Niektoré platby nesmú podnikatelia a nepodnikatelia realizovať v hotovosti. Aký je limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023 a na čo sa vzťahujú výnimky, sa dočítate v článku.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti (návrh)

V parlamente bola v prvom čítaní schválená novela zákona, ktorá má zvýšiť limit pre platby v hotovosti. Účinnosť sa navrhuje na 1. júl 2023. Ako sa má zmeniť?

Koniec neobmedzených platieb v čase mimoriadnej situácie?

Do parlamentu bola doručená novela zákona, ktorá plánuje urýchlene vypustiť výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, a to o platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky