Zníženie obehu najmenších centoviek je na obzore, sumy by sa mali zaokrúhľovať

Ministerstvo financií pripravuje zmenu v zákone o cenách. Znížiť chcú obeh 1 a 2 centových mincí, a to zaokrúhľovaním. Ako by mala novinka vyzerať v praxi?

Aktualizované 7.7.2021: Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2022 s dostatočným obdobím medzi okamihom platnosti a účinnosťou právnej normy. Od nového roka sa budú zaokrúhľovať hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Matematicky sa zaokrúhli až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Má ísť o použitie podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti.

Podľa ministerstva tak Slovenská republika nasleduje niektoré krajiny eurozóny, ktoré sa pre takéto riešenie rozhodli na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 centové mince naďalej zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenia Radou EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB na úrovni eurozóny. 

Ministerstvo uvádza, že touto úpravou dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku, znížia sa náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí a dôjde aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí.

Ako by mal zákon fungovať v praxi?

Navrhuje sa zaokrúhľovanie len hotovostných platieb, nakoľko cieľom navrhovanej zmeny je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania. Pri platbe do 5 centov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 centov.

Pre názornosť uvádza Ministerstvo financií nasledovné príklady:

Príklad 1 - platba v hotovosti:

Nákup
Rožok štandard 3x 0,07 0,21 €
Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g 1,57 €
Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g 0,99 €
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 €
Výsledná cena nákupu pri platbe v hotovosti (zaokrúhľuje sa nadol) 3,65 €
Výsledná cena nákupu pri platbe kartou (nezaokrúhľuje sa) 3,66 €

Príklad 2  - kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami:

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €. Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83€, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.

Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu. Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže 48,33 – 7,66 = 40,68 €, a to matematicky nahor, na 40,70 €.

Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €. Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €. 

Príklad 3  - kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:

  1. Výsledná cena nákupu je 48,32 €. Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou. 20 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20 = 28,32 €. Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.
  2. Výsledná cena nákupu je 48,32 €. Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou. Kupujúci zaplatí 8,30 €  (8,32 € sa matematicky zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Limity na platby v hotovosti

Podnikateľ môže vykonať platbu v hotovosti, len ak jej hodnota neprevyšuje 5 000 €. Čo sa však považuje za platbu v hotovosti a aké sú výnimky zo zákona?

Faktúra zaplatená v hotovosti – je potrebná eKasa a aký je limit?

Aký je limit pre úhradu faktúry v hotovosti? Musí byť inkaso faktúry zaevidované v eKase alebo postačí príjmový pokladničný doklad a ako je to s odpočtom DPH?

Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?

Núdzový stav so sebou prináša obmedzenie platnosti niektorých regulácií, žiaľ nie tých, po ktorých väčšina podnikateľov volá.

Hotovosť, karta či mobil? Ktorá platobná metóda je najobľúbenejšia a ktorá najbezpečnejšia?

Kde platia Slováci najčastejšie bezhotovostne? Ako využívajú platby cez smart zariadenia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky