Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

Bezhotovostné platby sú čoraz obľúbenejšie najmä u spotrebiteľov, ktorí si v obchodoch zvykli platiť nielen fyzickou kartou, ale tiež mobilom či hodinkami. Napriek rastúcemu trendu však mnohí obchodníci a prevádzkovatelia gastro podnikov stále bezhotovostnú platbu neumožňujú. Nie je tiež ničím výnimočným, ak prevádzka síce ponúka možnosť platiť kartou, no len nad istú minutú sumu. Táto problematika rezonovala počas letnej sezóny aj v Českej republike, pretože pribudlo prevádzok, ktoré prestali akcpetovať platby kartou. Časť expertov z gastro prostredia sa dokonca rozhodla pripraviť podklady pre novelu zákona, ktorá by obchodníkom stanovila povinnosťou prijímať bezhotovostné platby.

Čo o možnostiach platieb hovorí naša legislatíva? Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platobného styku? A je zo zákona dovolené, aby si podnikateľ stanovil minimálnu hranicu, kedy je ochotný prijímať bezhotovostné platby? Prečo to mnohí robia?

Dovoľuje zákon odmietnuť hotovosť či stanoviť si minimálny limit pre platbu kartou?

Čo sa týka legislatívy v súvislosti s možnosťami platieb, podstatný je zákon NR SR č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska. Ten určuje, že subjekty hotovostných operácií (teda aj prevádzkovatelia reštaurácií či prevádzkovatelia kamenných predajní) sú v obchodnom styku povinné prijímať zákonné platidlá – eurobankovky a euromince. Ako uvádza Dominika Duchová, hovorkyňa Národnej banky Slovenska, uvedená povinnosť bola od 1.7.2023 posilnená ústavným zákonom č. 241/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. Ten ustanovuje nasledovné: „Každý má právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom, pričom prijatie takejto platby možno odmietnuť len z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov.“

Odmietnuť hotovosť môžu obchodníci len v prípade, že:

  • platiteľ na platbu použije zberateľské euromince alebo poškodené eurobankovky/euromince,
  • zákazník chce pri jednej platbe použiť viac ako 50 kusov euromincí (neplatí pre NBS, banky a iné vykonávacie inštitúcie pre prevody peňažných prostriedkov a poštové podniky),
  • ak ide o hotovostnú platbu prevyšujúcu 15 tisíc eur (aktuálne je ešte stále platná mimoriadna situácia, ktorá hotovostné platby nad túto sumu umožňuje).

Zákon ale nestanovuje povinnosť umožniť platbu kartou. Ako pre Podnikajte.sk uvádza Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), je na rozhodnutí každého podnikateľa, či takúto službu bude spotrebiteľom poskytovať, alebo nie. „Podmienky poskytnutia tejto služby si každý predávajúci určuje sám, to znamená aj hodnotu, od akej bude takýmto spôsobom prijímať platby. O spôsobe takejto platby musí kupujúceho riadne informovať,“ vysvetľuje SOI.

Hovorkyňa Národnej banky Slovenska zároveň dodáva, že bezhotovostný platobný styk je aktuálne doplnkom toho hotovostného. „Inými slovami, obchodníci sa nemôžu svojvoľne rozhodnúť, že budú prijímať výlučne len bezhotovostné platby.“ (Uvedené sa netýka e-shopov, hoci možnosť platiť len kartou, neraz aj vopred, môže čo-to napovedať o (ne)dôveryhodnosti obchodu.)

Taktiež bezhotovostný platobný styk nemožno vymáhať, vynucovať, teda nemožno prinútiť obchodníka, aby prijímal aj bezhotovostné platby.

Článok pokračuje pod reklamou

Trend bezhotovostných platieb rastie, záujem majú zákazníci aj obchodníci

Digitalizácia obchodov a gastro prevádzok aj vo forme umožňovania bezhotovostných platieb a zavádzania platobných terminálov napreduje. Dokazujú to prieskumy finančných inštitúcií aj zástupcov gastro zariadení. Ako pre Podnikajte.sk uviedla Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko, podľa štatistík Slovenskej bankovej asociácie u nás z roka na rok počet platobných terminálov u obchodníkov pribúda. Len za rok 2022 ich pribudlo viac ako 7000, čo predstavuje medziročný nárast o cca 10 %. „Z našich prieskumov tiež vieme, že prijímanie digitálnych platieb kartou alebo mobilným telefónom môže pozitívne ovplyvniť tržby: 45 % malých a stredných podnikov uviedlo v priemere 12 % nárast predaja po tom, čo začali prijímať digitálne platby,“ uvádza Ľ. Gubová. Zároveň dodáva, že 57 % podnikateľov tvrdí, že zákazníci míňajú viac, ak používajú karty.

Podľa slov country manažérky, nárastu pomáha aj tlak verejnosti. „V našom prieskume vzťahu k platobným metódam (eService, máj 2022) sa ukázalo, že viac ako 6 z 10 Slovákov uprednostňuje používanie elektronických platieb pred hotovosťou pri nakupovaní v kamenných predajniach.“

S podobnými výsledkami prichádza aj prieskum spoločnosti Mastercard. Z neho vyplýva, že zatiaľ čo v roku 2018 platili zákazníci bezhotovostne v 44 % prípadov, aktuálne je to už 56 %. Slováci pritom preferujú bezhotovostnú platbu aj v prípade, že majú pri sebe dostatok hotovosti. „Banky a mince vnímajú ako nutnú rezervu, ktorú majú v peňaženke niekedy aj týždne bez využitia. Tento prístup deklarovala takmer polovica respondentov,“ uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti. Bezhotovostné platby sú podľa prieskumu tak rozšírené, že stále viac ľudí platí kartou všetko, aj malé platby okolo eura.

Prečítajte si tiež

Mastercard v tlačovej správe tiež uvádza, že za posledné roky na Slovensku pribúdajú platobné terminály, no v porovnaní s európskymi krajinami máme ešte priestor na ďalšie zvyšovanie. Slováci by totiž podľa prieskumu radi platili bezhotovostne aj častejšie - ak by nenarážali na obchodníkov, ktorí karty neprijímajú, boli by u nás už tri štvrtiny všetkých platieb bezhotovostné. „Z miest, kde by Slováci uvítali možnosť platiť kartou najviac, vedú suverénne lekári (47 %), trhoviská (28 %), úrady (26 %), ale aj reštaurácie (18 %).“

A práve v reštauráciách či hoteloch urýchlilo trend smerom k online platbám obdobie pandémie. „Okienkový predaj či delivery služby pomohli väčšiemu uplatneniu online platieb a platieb kartami,“ vysvetľuje Marek Harbuľák, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Taktiež dodáva, že situácia súvisí aj s trendom nárastu platobných nástrojov a požiadavkou návštevníkov na platby kartami, ale aj prostredníctvom rôznych aplikácií. „Predovšetkým mladá generácia návštevníkov gastro prevádzok má zvýšené nároky na komfort, ktorý prinášajú práve bezhotovostné platby,“ uvádza Harbuľák.

Poplatky za bezhotovostné platby vedú obchodníkov k stanoveniu minimálnej minutej sumy

Lenže práve najmä v gastro prevádzkach (ale aj v niektorých ubytovacích zariadeniach) sa možno často stretnúť so stanovením minimálnej minutej sumy, kedy je umožnené platiť kartou. Podľa M. Harbuľáka súvisí tento prístup s poplatkami za transakcie zo starších dôb, ktoré pri nízkych platbách boli relatívne vysoké. „Dnes je však na trhu oveľa väčšia konkurencia, nové technické riešenia, ale aj platobné nástroje, ktoré znižujú poplatky za platby kartou na minimum. Odporúčal by som preto spraviť si prieskum trhu a prípadne dohodnúť nového dodávateľa tejto služby.“

Ľ. Gubová zasa uvádza, že náklady na obstaranie terminálu závisia od poskytovateľa platobného terminálu, no existujú rôzne možnosti, ako bezhotovostné platby prijímať a s tým súvisí aj výška poplatkov. Napríklad platobný terminál je možné spraviť aj z mobilného telefónu alebo si možno vybrať poskytovateľa, ktorý ponúka vyskúšanie platobného terminálu bez poplatku na isté obdobie (napr. na pol roka).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Umelá inteligencia (AI) z právneho hľadiska

Aké právne riziká súvisia s použitím umelej inteligencie a ako im vo firme predchádzať, prezradili odborníčky z MATHISON legal.

Námietka voči ESG vykazovaniu: názory europoslancov sa rozchádzajú

Skupina poslancov Európskeho parlamentu vzniesla námietku voči smernici o ESG vykazovaní. Čo považujú za najväčšie problémy a ako hlasovali slovenskí europoslanci?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky