Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti (návrh)

V parlamente bola v prvom čítaní schválená novela zákona, ktorá má zvýšiť limit pre platby v hotovosti. Účinnosť sa navrhuje na 1. júl 2023. Ako sa má zmeniť?

Limity pre hotovostné platby definované zákonom o obmedzení platieb v hotovosti

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“) v súčasnosti zakazuje platbu v hotovosti, ktorej hodnota:

  • prevyšuje 5 000 eur, ak ide o platbu medzi právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.
  • prevyšuje 15 000 eur, ak ide o platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

V prípade, ak platba prevyšuje vyššie uvedenú hodnotu, je nutné platbu vykonať len bezhotovostne. Ako sa tieto sumy posudzujú, čo sa za platbu v hotovosti (ne)považuje, aj výnimky z tohto zákazu, nájdete podrobne v článku Limity na platby v hotovosti.

Hoci sa v parlamente koncom roka 2022 nachádzala novela, ktorá mala zrušiť výnimku zo zákazu platby v hotovosti v čase mimoriadnej situácie, poslanci za ňu napokon nezahlasovali a schválená nebola. V parlamente sa nachádza aktuálne ďalšia novela tohto zákona.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti sa navrhuje od 1.7.2023

Návrh novely zákona o obmedzení platieb v hotovosti bol predložený poslancami NRSR Mariánom Viskupičom a Jánom Oravcom.

Ako uvádza dôvodová správa, cieľom predloženého návrhu je zjednotenie súm, do výšky ktorých sú umožnené platby v hotovosti, a to na úrovni jednotnej sumy 15 000 eur bez ohľadu na to, či ide o fyzickú osobu alebo o právnickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Prečítajte si tiež

Predkladatelia novely poukazujú na rôzne aplikačné problémy týkajúce sa limitu 5 000 eur pre podnikateľov, zároveň spomínajú aj rast mzdovej a cenovej hladiny od roku 2013, kedy zákon začal platiť. Suma 5 000 eur v roku 2013 už nie je tá istá suma ako v roku 2023. Pri zvažovaní viacerých variantov (či percentuálne zvýšiť aj hranicu 5 000 eur aj hranicu 15 000 eur približne o mieru inflácie alebo nastaviť jednu spoločnú hranicu pre  fyzické aj právnické osoby), sa predkladatelia zhodli na vytvorení jednej spoločnej hranice; rozhodli sa nezvyšovať pätnásťtisícovú hranicu a dorovnať na túto hranicu pre všetkých.

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. júla 2023. Novela zákona bola dňa 21. marca 2023 schválená v prvom čítaní v parlamente, o jej definitívnom schválení rozhodne až hlasovanie v 2. a 3. čítaní na neskoršej schôdzi parlamentu. Následne zákon musí podpísať prezidentka SR.

Prečítajte si tiež

Aktualizácia k 23.5.2023: Parlament dnes finálne schválil uvedené zmeny v parlamente, spolu s jedným doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa hotovostných platieb pri dobrovoľných dražbách. Limit na platby v hotovosti sa tak bude vzťahovať aj na dobrovoľné dražby. Cieľom je zamedziť praniu špinavých peňazí prostredníctvom dobrovoľných dražieb. Dva doplňujúce a pozmeňujúce návrhy týkajúce sa zjednotenia limitu len na úrovni 10 000 eur a vypustenia výnimky zo zákazu platieb hotovosti počas mimoriadnej situácie, poslanci neodhlasovali a tieto návrhy neprešli. Po podpise prezidentky bude zákon účinný od 1.7.2023.

Viac o limite na platby v hotovosti od 1.7.2023 nájdete v článku Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?

Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023

Niektoré platby nesmú podnikatelia a nepodnikatelia realizovať v hotovosti. Aký je limit na platby v hotovosti od 1. júla 2023 a na čo sa vzťahujú výnimky, sa dočítate v článku.

Koniec neobmedzených platieb v čase mimoriadnej situácie?

Do parlamentu bola doručená novela zákona, ktorá plánuje urýchlene vypustiť výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, a to o platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.

Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022: čo treba vedieť? Otázky a odpovede

Od 1.7.2022 sa budú všetky platby v hotovosti zaokrúhľovať s cieľom znížiť obeh jedno a dvoj centových mincí. Aké situácie môžu v praxi nastať a ako ich riešiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky