Minimálna mzda od 1.1.2017

Ján Benko | 12.10.2016
Minimálna mzda od 1.1.2017

Minimálna mzda vzrastie od roku 2017 na 435 €. Ide o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy v histórii SR.

Minimálna mzda od 1.1.2017

Na dnešnom zasadnutí (12.10.2016) vláda SR schválila zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 405 eur na 435 eur od roku 2017. Schválené nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017, ďalej ustanovuje hodinovú minimálnu mzdu vo výške 2,500 eura.

Minimálna mzda pre rok 2017 je ustanovená nariadením vlády SR č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

Zamestnávatelia musia od budúceho roka rešpektovať nárast sumy minimálnej mzdy o 7,41 %, resp. 30 eur. Na minimálnu mzdu majú zo zákona nárok nie len zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj zamestnanci pracujúci na dohodu (obvykle študenti, dôchodcovia).

Minimálna mzda sa od roku 2017 zvýši o sumu, ktorá je viac ak dvojnásobkom toho, čo požaduje zákon o minimálnej mzde. Minimálna mzda na rok 2017 by sa mala určiť najmenej vo výške súčinu:

  • platnej mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2016 (t. j. 405,00 eur) a
  • indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok 2015 (t. j. 102,9).

Podľa tohto valorizačného mechanizmu by suma minimálnej mzdy od roku 2017 mala byť najmenej 416,80 eura. Vláda schválila minimálnu mzdu vyššiu o 18,20 eura, ako požaduje zákon o minimálnej mzde.

Minimálna mzda od 1.1.2017 podľa kategórií náročnosti práce

Podľa zákonníka práce, ak nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve (čo je bežné pre malých a stredne veľkých podnikateľov), zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Zamestnávateľ má v tomto prípade povinnosť posúdiť náročnosť každého pracovného miesta podľa charakteristík uvedených v prílohe č. 1 k zákonníku práce a priradiť mu stupeň náročnosti od 1 do 6. Za prácu zatriedenú do vyššieho stupňa náročnosti patrí zamestnancovi vyššia minimálna mzda. Platí to rovnako v prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou aj hodinovou mzdou. Sumy mesačnej minimálnej mzdy a hodinovej minimálnej mzdy od roku 2017 pre každý stupeň náročnosti práce sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
1 1 435,00 € 2,500 €
2 1,2 522,00 € 3,000 €
3 1,4 609,00 € 3,500 €
4 1,6 696,00 € 4,000 €
5 1,8 783,00 € 4,500 €
6 2 870,00 € 5,000 €

Príklady pracovných pozícií podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Príklad pracovného miesta
1 upratovačka
2 predavačka
3 administratívna práca
4 hlavný účtovník
5 manažér výroby
6 generálny riaditeľ

Minimálna mesačná mzda v rokoch 2009 až 2017

V porovnaní s minimálnou mzdou v roku 2009 sa výška minimálnej mzdy od roku 2017 zvýši o 139,50 eura, t. j. ide o 1,47-násobné zvýšenie. V tomto období minimálna mzda medziročne rástla v priemere o 17,44 eura. Konkrétne hodnoty minimálnej mzdy sa nachádzajú na nasledujúcom grafe.

Úprava minimálnej mzdy v roku 2017

U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba minimálnej mesačnej mzdy zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. Znížená mesačná minimálna mzda sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín (napr. na 38 a 3/4 hodiny v dvojzmennej prevádzke alebo 37 a 1/2 hodiny týždenne v trojzmennej prevádzke) sa sadzby minimálnej hodinovej mzdy úmerne zvýšia. Zvýšená minimálna hodinová mzda sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase
38 a 3/4 hodiny 37 a 1/2 hodiny
1 1 2,5806 € 2,6667 €
2 1,2 3,0968 € 3,2000 €
3 1,4 3,6129 € 3,7333 €
4 1,6 4,1290 € 4,2667 €
5 1,8 4,6452 € 4,8000 €
6 2 5,1613 € 5,3333 €

Vyššia čistá mzda zamestnanca a náklady práce zamestnávateľa

Zvýšením minimálnej mzdy sa zvýši čistý príjem zamestnanca, ale porastú aj náklady práce pre zamestnávateľa.

  2016 2017
Pri uplatnení odpočítateľnej položky na ZP Pri neuplatnení odpočítateľnej položky na ZP Pri uplatnení odpočítateľnej položky na ZP Pri neuplatnení odpočítateľnej položky na ZP
Minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti práce 405,00 € 405,00 € 435,00 € 435,00 €
Výška odpočítateľnej položky na ZP 330,00 € 0,00 € 270,00 € 0,00 €
Poistné (odvody) platené zamestnávateľom 109,55 € 142,55 € 126,11 € 153,11 €
Čistý príjem zamestnanca 355,01 € 344,31 € 374,11 € 365,36 €
Cena práce (celkové náklady zamestnávateľa) 514,55 € 547,55 € 561,11 € 588,11 €

Skratky v tabuľke: ZP – zdravotné poistenie

Zamestnancom narastie príjem v hrubom o 30 eur a čistý príjem o 19,10 eura. Zamestnávateľom sa zvýšia odvody platené za zamestnanca o 16,56 eura a celková cena práce dosiahne sumu 561,11 eura. Uvedené platí pre prípad, ak sa uplatní odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie nemá v súčasnosti stanovený valorizačný mechanizmus, t. j. nezvyšuje sa. Pri zavedení sa jej výška rovnala minimálnej mzde (380 eur v roku 2015). Vplyvom rastu minimálnej mzdy sa výška odpočítateľnej položky medziročne znižuje, čoho dôsledkom sú nižší čistý príjem zamestnanca a vyššie náklady práce zamestnávateľa.

Výšku minimálnej mzdy pre rok 2018 spolu s jej vývojom od zavedenia eura nájdete v článkoch Minimálna mzda od 1.1.2018 a Vývoj výšky minimálnej mzdy od roku 2009 po rok 2018.

TIP: Rátajte mzdy vždy podľa aktuálnej legislatívy. V programe OLYMP štyri mesiace úplne zadarmo.

O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.