Návrh slovenského kurzarbeitu tripartita odsúhlasila, padli však aj pripomienky

Kurzarbeit na Slovensku naberá reálnejšie kontúry, s vládou sa dohodli aj zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Bez pripomienok sa to však nezaobišlo. Čo navrhujú?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce. Prvé návrhy o podobe slovenského kurzarbeitu predstavili minulý rok, pričom v koncepcii počítali aj s tým, že by sa kurzarbeit týkal taktiež SZČO. Cieľom je zabezpečiť trvalú a predvídateľnú pomoc zamestnávateľom a zamestnancom na udržanie pracovných miest a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska, pretože predstavuje podporu aj pre zachovanie pracovných miest zahraničných investorov.

Predchádzajúci rok nám všetkým dokázal, že uzákonenie dlhodobého systému pomoci na ochranu pracovných miest je  principiálne nevyhnutné. Diskusiu a dohodu tripartity na znení návrhu zákona považujem za kľúčové. Pre budúcnosť trvalého systému pomoci zamestnancom a zamestnávateľom na udržanie pracovných miest na Slovensku nesmieme zabúdať na pomyselnú bodku za diskusiou – schválenie zákona a uvedenie pomoci do praxe od prvého januára budúceho roka,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

K návrhu sú aj pripomienky

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR sa podarilo dosiahnuť dohodu medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a vládou vrátane ministerstva financií. Hospodárska a sociálna rada odporučila pokračovať v legislatívnom procese s troma pripomienkami:

  1. Rozšíriť definíciu vonkajšieho faktora tak, aby zahŕňal aj sektorové a firemné výpadky.
  2. Zriadiť komisiu zloženú zo zástupcov ústredia práce, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva, ktorá bude rozhodovať o pomoci v prípade sektorových a firemných výpadkov.
  3. Zakotviť rozpočtovú poistku v prvých dvoch rokoch fungovania skrátenej práce, a to vo výške 20 miliónov € ročne pre prípady sektorových a firemných výpadkov (o navýšení bude rozhodovať vláda SR).
Prečítajte si tiež

„Pri príprave zákona a koncepcie, ktorá mu predchádzala sme absolvovali množstvo konzultácií, prezentácií a webinárov. Zákon sme rozsiahlo konzultovali so zamestnávateľskými zväzmi, právnickými kanceláriami a analytikmi. Prešiel štandardným vnútorným pripomienkovým konaním, predbežným pripomienkovým konaním, medzirezortným pripomienkovým konaním, rozporovými konaniami a záverečným posudzovaním vplyvov. Som rád, že ho podporila aj Hospodárska a sociálna rada SR,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.

Vláda bude o schválení tohto zákona rozhodovať zajtra, 24. februára 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Chystá sa novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2022 – čo prinesie?

V auguste 2022 má nadobudnúť účinnosť nová novela Zákonníka práce. Čo je jej cieľom a aké zmeny prinesie?

Inovačné poukazy pre podnikateľov: môžu získať do 10 000 eur

Firmy môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovovať produkty či služby pomocou inovačných poukážok. Aké sú podmienky na ich získanie, ako postupovať a akým spôsobom ich využiť?

Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022

Aká výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci, prácu vo sviatok, za sťažený výkon práce, či príplatkov za pracovnú pohotovosť platí v roku 2022? Všetko v prehľadných tabuľkách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky