Minimálna mzda v roku 2024 na základe automatického vzorca

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na výške minimálnej mzdy na rok 2024 nedohodli. Ako sa zmenia najnižšie hrubé zárobky pri použití „automatu"?

Mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde stanovuje mechanizmus určovania minimálnej mzdy. Od roku 2020 platí, že do 15. júla o výške „minimálky“ pre nasledujúci rok rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Ak sa nedohodnú, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada SR, pričom sa tak musí stať do 31. augusta. Pokiaľ ani vtedy nedôjde k dohode, bude suma najnižších hrubých miezd určená na základe automatického vzorca. Ten predstavuje 57 % z priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej mzdy.

Minimálna mzda v roku 2024 – zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodli

K dohode zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov v otázke minimálnej mzdy došlo historicky len raz, a to vlani, pre určenie minimálnej mzdy na rok 2023. Avšak, rovnako ako v predošlých obdobiach, ani tento rok do stanoveného termínu k dohode o výške minimálnej mzdy na rok 2024 nedošlo. Nasleduje preto rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a ak k dohode nedôjde ani tam, použije sa automatický vzorec: 57 % z priemernej hrubej mesačnej mzdy v roku 2022.

Tip: Rozšírené a podrobné informácie o minimálnej mzde v roku 2024 si môžete prečítať v článku Minimálna mzda od 1.1.2024.

Tá podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla 1 304 eur, čo znamená, že výška minimálnej mzdy pre prvý stupeň náročnosti práce v roku 2024 by pri použití „automatu“ bola na úrovni 744 eur. V porovnaní so súčasnou minimálnou mzdou ide o nárast o 44 eur.

Zvyšovať sa bude aj suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu, a to ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. V roku 2024 bude po použití vzorca pre prvý stupeň náročnosti práce určená na 4,276 eur a pôjde tak o navýšenie o 0,253 eur.

Výška minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce. Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2024 (podľa automatu) 744 eur 4,276 eur
2023 700 eur 4,023 eur
Rozdiel + 44 eur + 0,253 eur

Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Zamestnávatelia sú zo zákona povinní poskytnúť zamestnancom mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného k príslušnému stupňu náročnosti práce

Prečítajte si tiež

Tých je dokopy šesť a každý má priradený istý koeficient minimálnej mzdy, ktorý zohráva svoju rolu vo vzorci na výpočet minimálnej mesačnej mzdy:

(mesačná minimálna mzda 2024 - mesačná minimálna mzda 2020) + mesačná minimálna mzda 2020 x koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce

V prípade použitia automatického vzorca sa v roku 2024 predpokladá nárast minimálnych mzdových nárokov oproti vlaňajšku nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2024 (v eur) Minimálna mesačná mzda v roku 2023 (v eur)
1 1,0 744 700
2 1,2 860 816
3 1,4 976 932
4 1,6 1 092 1 048
5 1,8 1 208 1 164
6 2,0 1 324 1 280

Poznámka: mesačná minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce sa týka len na zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer. Na „dohodárov“ sa táto časť Zákonník práce nevzťahuje.

Článok pokračuje pod reklamou

Mzdové zvýhodnenia (príplatky) v roku 2024

Od 1.6.2023 sa príplatky za nočnú prácu, víkend či sviatky opäť naviazali na minimálnu mzdu tak, ako platilo do konca roka 2020. Určujú sa teda ako isté percento z minimálnej hodinovej mzdy.

Pri predpokladanej výške minimálnej mzdy v roku 2024 podľa automatického vzorca, budú príplatky v nasledovnej výške (zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma príplatkov (za hodinu) od 1.1.2024 Suma príplatkov (za hodinu) do 31.12.2023
Príplatok za prácu v sobotu (50 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 2,14 eur Najmenej 2,01 eur
Znížený príplatok za prácu v sobotu (45 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 1,92 eur Najmenej 1,81 eur
Príplatok za prácu v nedeľu (100 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 4,28 eur Najmenej 4,02 eur
Znížený príplatok za prácu v nedeľu (90 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 3,85 eur Najmenej 3,62 eur
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci (40 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 1,71 eur Najmenej 1,61 eur
Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci (35 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 1,50 eur Najmenej 1,41 eur
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci (50 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 2,14 eur Najmenej 2,01 eur
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (20 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 0,86 eur Najmenej 0,80 eur
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska - zamestnanec (20 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 0,86 eur Najmenej 0,80 eur
Neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku - zamestnanec (Mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 4,28 eur Najmenej 4,02 eur
Príplatok za prácu vo sviatok – dohodár (100 % minimálnej mzdy za hodinu) Najmenej 4,28 eur Najmenej 4,02 eur

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Inflácia a platy: ako firmy zohľadnili krízu v mzdách zamestnancov?

Mnohí zamestnanci nemali zvýšený plat vôbec, a tam, kde mzdy rástli, boli pracovníci spokojní len výnimočne. Ktorí zamestnanci si prilepšili najviac a akým chybám sa pri zvyšovaní platu vyhnúť?

Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá a čistá mzda sú odlišné veličiny. Akým postupom sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda a aké sú sadzby dane a odvodov zamestnanca či zamestnávateľa v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky