Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po vyše dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.

Poslaneckú novelu Zákonníka práce predložili poslanci strany SMER-SD, Martin Nemky a Boris Susko. Tento návrh zákona však našiel podporu takmer v celom parlamente. Jediný, kto hlasoval proti tomuto návrhu, bol „hlas poctivých podnikateľov a živnostníkov”, Ján Oravec. Okrem zvýšenia ceny práce pre zamestnávateľov kritizoval aj samotný legislatívny proces, keďže ide o predložený poslanecký návrh bez analýz dopadov a bez odbornej diskusie s dotknutými subjektmi.

Novela však bola schválená s viacerými zmenami, oproti pôvodnému návrhu zákona. Napokon sa vôbec nedotkne výšky minimálnych mzdových nárokov a zmeny v príplatkoch majú odloženú účinnosť na 1. jún 2023.

Do 31. mája 2023 tak budú platiť pôvodné pevné sumy príplatkov. Podrobné informácie nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2023

Príplatky za nočnú prácu, cez víkend a ďalšie od 1.6.2023 a naviazanie na minimálnu mzdu

Pred dvomi rokmi sa stanovila výška väčšiny príplatkov fixnou sumou. Od 1.6.2023 však dochádza uvedenou novelou k ich “rozmrazeniu”, príplatky budú opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy (ako platilo do konca roka 2020), a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Predkladatelia návrhu zákona v dôvodovej správe uviedli, že v súčasnosti je vládne riešenie z roku 2020 neakceptovateľné a výrazne poškodzuje pracujúcich ľudí a znižuje ich príjmy. Preto sa príplatky znovu naviažu na minimálnu mzdu, teda sa zvýšia. 

Príplatky za nočnú prácu, cez víkend a ďalšie od 1.6.2023 – tabuľka

Ako sa od 1.6.2023 zmenia mzdové zvýhodnenia (príplatky) za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu a mzdové kompenzácie za sťažený výkon práce a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, nájdete v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Pevná suma príplatku (za hodinu) do 31.5.2023 Suma príplatku (za hodinu) od 1.6.2023
Príplatok za prácu v sobotu Najmenej 1,79 eur Najmenej 2,012 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v sobotu Najmenej 1,61 eur Najmenej 1,810 eur (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 3,58 eur Najmenej 4,023 eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 3,22 eur Najmenej 3,621 eur (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,43 eur Najmenej 1,609 eur (40 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,25 eur Najmenej 1,408 eur (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci Najmenej 1,79 eur Najmenej 2,012 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce Najmenej 0,72 eur Najmenej 0,805 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska Najmenej 0,72 eur (neplatí pre dohodárov) Najmenej 0,805 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

Zníženú sadzbu je možné dohodnúť v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, prípadne v noci (znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za nočnú prácu u rizikového povolania). Je možné ju dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zároveň platí, že s vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu/v nedeľu/nočnú prácu. Ak dôjde k takejto dohode, vedúcemu zamestnancovi nepatria mzdové zvýhodnenia (príplatky) za víkend či nočnú prácu uvedené vyššie.

Článok pokračuje pod reklamou

Príplatky za prácu vo sviatok od 1.6.2023

V prípade príplatkov za prácu vo sviatok nedochádza u zamestnanca v pracovnom pomere k žiadnej zmene – pôjde stále o príplatok minimálne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu. Zmena od 1.6.2023 nastane vo výške príplatku za prácu vo sviatok u dohodárov. Do 31.5.2023 platí, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura.

Od 1. júna 2023 sa znenie mení, a to tak, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. V roku 2023 tak pôjde najmenej o sumu 4,023 eura.

Príklad na príplatky za prácu vo sviatok v nočnej zmene v roku 2023 (porovnanie stavu do 31.5.2023 a od 1.6.2023)

Anna je zamestnankyňou a pracuje na pracovisku v trojzmennej prevádzke, kde sú pravidelne vykonávané nočné zmeny. Anna je odmeňovaná hrubou mesačnou mzdou 800 €, má 8-hodinovú pracovnú zmenu a jej priemerný zárobok je vo výške 5,50 €/hod. Aké budú sumy príplatkov, ak by jej nočná zmena (od 22.00 do 6.00 hod.) pripadla na:

  • piatok 6.1.2023 (deň pracovného pokoja),
  • stredu 5.7.2023 (štátny sviatok).

Anna má v tieto sviatky nárok na príplatok za prácu vo sviatok v počte 8 hodín a za nočnú prácu tiež v počte 8 hodín. Porovnanie stavu do konca mája a po zmene od 1. júna 2023, uvádza tabuľka.

Zdroj: Vlastné spracovanie
počet hodín nočnej zmeny vo sviatok príplatok za hodinu 6.1.2023 príplatok za hodinu 5.7.2023 príplatok za túto zmenu 6.1.2023 príplatok za túto zmenu 5.7.2023
Nočná práca 8 1,43 € 1,609 € 11,44 € 12,87 €
Sviatok 8 5,50 € 5,50 € 44,00 € 44,00 €
Spolu 55,44 € 56,87 €

Počas nočnej zmeny vo sviatok okrem svojej bežnej mzdy má pani Anna nárok na príplatky vo výške 55,44 € (do 31.5.2023) a na 56,87 € (od 1.6.2023).

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Ak by Anne pripadla nočná zmena napríklad na 5.1.2023 (štvrtok) v čase od 22.00 do 6.00 hod., nemala by nárok na príplatok za prácu vo sviatok, nakoľko jej nočná zmena začala v deň pred sviatkom, a to aj keď väčšiu časť nočnej zmeny by odpracovala v deň sviatku.

Príklad na príplatky za prácu v nedeľu v nočnej zmene v roku 2023 (porovnanie stavu do 31.5.2023 a od 1.6.2023)

Pani Anna z predchádzajúceho príkladu má nočnú zmenu v nedeľu. Ako sa zmení výška príplatkov, uvádza nasledovná tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
počet hodín nočnej zmeny v nedeľu príplatok za hodinu do 31.5.2023 príplatok za hodinu od 1.6.2023 príplatok za túto zmenu do 31.5.2023 príplatok za túto zmenu od 1.6.2023
Nočná práca 8 1,43 € 1,609 € 11,44 € 12,87 €
Nedeľa 8 3,58 € 4,023 € 28,64 € 32,18 €
Spolu 40,08 € 45,05 €

Počas nočnej zmeny v nedeľu okrem svojej bežnej mzdy má pani Anna nárok na príplatky vo výške 40,08 € (do 31.5.2023) a na 45,05 € (od 1.6.2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda na Slovensku – vývoj (1993 – 2023)

Prehľad výšky minimálnej mzdy za 30 rokov fungovania Slovenskej republiky a jej právnej úpravy, teda od roku 1993 až do roku 2023, nájdete v článku.

Výpočet čistej mzdy v roku 2023

Vzorec pre výpočet čistej mzdy sa v roku 2023 nemení, menia sa však veličiny potrebné pre jej výpočet. Ktoré to sú a na aké novinky treba dať v roku 2023 pozor?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky