Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po vyše dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.

Poslaneckú novelu Zákonníka práce predložili poslanci strany SMER-SD, Martin Nemky a Boris Susko. Tento návrh zákona však našiel podporu takmer v celom parlamente. Jediný, kto hlasoval proti tomuto návrhu, bol „hlas poctivých podnikateľov a živnostníkov”, Ján Oravec. Okrem zvýšenia ceny práce pre zamestnávateľov kritizoval aj samotný legislatívny proces, keďže ide o predložený poslanecký návrh bez analýz dopadov a bez odbornej diskusie s dotknutými subjektmi.

Novela však bola schválená s viacerými zmenami, oproti pôvodnému návrhu zákona. Napokon sa vôbec nedotkne výšky minimálnych mzdových nárokov a zmeny v príplatkoch majú odloženú účinnosť na 1. jún 2023.

Do 31. mája 2023 tak budú platiť pôvodné pevné sumy príplatkov. Podrobné informácie nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2023

Príplatky za nočnú prácu, cez víkend a ďalšie od 1.6.2023 a naviazanie na minimálnu mzdu

Pred dvomi rokmi sa stanovila výška väčšiny príplatkov fixnou sumou. Od 1.6.2023 však dochádza uvedenou novelou k ich “rozmrazeniu”, príplatky budú opätovne naviazané na výšku minimálnej mzdy (ako platilo do konca roka 2020), a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Predkladatelia návrhu zákona v dôvodovej správe uviedli, že v súčasnosti je vládne riešenie z roku 2020 neakceptovateľné a výrazne poškodzuje pracujúcich ľudí a znižuje ich príjmy. Preto sa príplatky znovu naviažu na minimálnu mzdu, teda sa zvýšia. 

Príplatky za nočnú prácu, cez víkend a ďalšie od 1.6.2023 – tabuľka

Ako sa od 1.6.2023 zmenia mzdové zvýhodnenia (príplatky) za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu a mzdové kompenzácie za sťažený výkon práce a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, nájdete v tabuľke (sumy sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Pevná suma príplatku (za hodinu) do 31.5.2023 Suma príplatku (za hodinu) od 1.6.2023
Príplatok za prácu v sobotu Najmenej 1,79 eur Najmenej 2,02 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v sobotu Najmenej 1,61 eur Najmenej 1,82 eur (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 3,58 eur Najmenej 4,03 eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 3,22 eur Najmenej 3,63 eur (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,43 eur Najmenej 1,61 eur (40 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,25 eur Najmenej 1,41 eur (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci Najmenej 1,79 eur Najmenej 2,02 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce Najmenej 0,72 eur Najmenej 0,81 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
Neaktívna pracovná pohotovosť mimo pracoviska Najmenej 0,72 eur (neplatí pre dohodárov) Najmenej 0,81 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

Zníženú sadzbu je možné dohodnúť v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, prípadne v noci (znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za nočnú prácu u rizikového povolania). Je možné ju dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zároveň platí, že s vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu/v nedeľu/nočnú prácu. Ak dôjde k takejto dohode, vedúcemu zamestnancovi nepatria mzdové zvýhodnenia (príplatky) za víkend či nočnú prácu uvedené vyššie.

Praktické príklady v súvislosti s príplatkami prinášame v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023 – príklady.

Článok pokračuje pod reklamou

Príplatky za prácu vo sviatok od 1.6.2023

V prípade príplatkov za prácu vo sviatok nedochádza u zamestnanca v pracovnom pomere k žiadnej zmene – pôjde stále o príplatok minimálne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu. Zmena od 1.6.2023 nastane vo výške príplatku za prácu vo sviatok u dohodárov. Do 31.5.2023 platí, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura.

Prečítajte si tiež

Od 1. júna 2023 sa znenie mení, a to tak, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. V roku 2023 tak pôjde najmenej o sumu 4,03 eura.

Príklad na príplatky za prácu vo sviatok v nočnej zmene v roku 2023 (porovnanie stavu do 31.5.2023 a od 1.6.2023)

Anna je zamestnankyňou a pracuje na pracovisku v trojzmennej prevádzke, kde sú pravidelne vykonávané nočné zmeny. Anna je odmeňovaná hrubou mesačnou mzdou 800 €, má 8-hodinovú pracovnú zmenu a jej priemerný zárobok je vo výške 5,50 €/hod. Aké budú sumy príplatkov, ak by jej nočná zmena (od 22.00 do 6.00 hod.) pripadla na:

  • piatok 6.1.2023 (deň pracovného pokoja),
  • stredu 5.7.2023 (štátny sviatok).

Anna má v tieto sviatky nárok na príplatok za prácu vo sviatok v počte 8 hodín a za nočnú prácu tiež v počte 8 hodín. Porovnanie stavu do konca mája a po zmene od 1. júna 2023, uvádza tabuľka.

Zdroj: Vlastné spracovanie
počet hodín nočnej zmeny vo sviatok príplatok za hodinu 6.1.2023 príplatok za hodinu 5.7.2023 príplatok za túto zmenu 6.1.2023 príplatok za túto zmenu 5.7.2023
Nočná práca 8 1,43 € 1,61 € 11,44 € 12,88 €
Sviatok 8 5,50 € 5,50 € 44,00 € 44,00 €
Spolu 55,44 € 56,88 €

Počas nočnej zmeny vo sviatok okrem svojej bežnej mzdy má pani Anna nárok na príplatky vo výške 55,44 € (do 31.5.2023) a na 56,88 € (od 1.6.2023).

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Ak by Anne pripadla nočná zmena napríklad na 5.1.2023 (štvrtok) v čase od 22.00 do 6.00 hod., nemala by nárok na príplatok za prácu vo sviatok, nakoľko jej nočná zmena začala v deň pred sviatkom, a to aj keď väčšiu časť nočnej zmeny by odpracovala v deň sviatku.

Príklad na príplatky za prácu v nedeľu v nočnej zmene v roku 2023 (porovnanie stavu do 31.5.2023 a od 1.6.2023)

Pani Anna z predchádzajúceho príkladu má nočnú zmenu v nedeľu. Ako sa zmení výška príplatkov, uvádza nasledovná tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
počet hodín nočnej zmeny v nedeľu príplatok za hodinu do 31.5.2023 príplatok za hodinu od 1.6.2023 príplatok za túto zmenu do 31.5.2023 príplatok za túto zmenu od 1.6.2023
Nočná práca 8 1,43 € 1,61 € 11,44 € 12,88 €
Nedeľa 8 3,58 € 4,03 € 28,64 € 32,24 €
Spolu 40,08 € 45,12 €

Počas nočnej zmeny v nedeľu okrem svojej bežnej mzdy má pani Anna nárok na príplatky vo výške 40,08 € (do 31.5.2023) a na 45,12 € (od 1.6.2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Výpoveď a výpovedná doba zamestnanca v roku 2024

Kedy je možné skončiť pracovný pomer výpoveďou a aká je dĺžka výpovednej doby, ak je výpoveď daná zamestnávateľom v porovnaní s výpoveďou zo strany zamestnanca?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky